KATEGORIE
KONTO
tylko dostępne
sortuj:
tytuł
cena
data
Okładka książki Starość w drodze...
Upowszechnianie wiedzy i kultury gerontologicznej jest zadaniem niezmiernie trudnym, wymagającym nie tyle środków, co determinacji, profesjonalizmu, zaangażowania i czasu oraz edukacji. Wymaga interdyscyplinarnych inicjatyw eksploracyjnych i ponadresortowych działań nakierowanych na obalanie negatywnych stereotypów, na wzmacnianie kapitału społecznego i racjonalne gospodarowanie potencjałem tkwiącym w coraz liczniejszej populacji osób starszych. Wymusza powstawanie i rozwój nowych subdyscyplin gerontologii, wzmacniając zapotrzebowanie na nową wiedzę o ostatniej fazie życia, o randze aksjologii, epistemologii oraz znaczeniu, granicach sfery sacrum i profanum w ludzkiej egzystencji. […] Pod względem merytorycznym [recenzowana] praca dobrze wpisuje się w aktualną, ważną dyskusję nad poszukiwaniem optymalnego modelu przygotowania społeczeństwa do samodzielnej, zdrowej, aktywnej, późnej dorosłości, do nowych sposobów podnoszenia jakości coraz dłuższego życia. […] Praca potrzebna na rynku wydawniczym – zasługująca na upowszechnianie w środowisku akademickim: wśród studentów i dydaktyków; wśród teoretyków i praktyków – przedstawicieli nauki i szeroko rozumianych służb społecznych oraz zainteresowanych wielowymiarowością i niehomogenicznością życia w starości. Z uwagi na wielowątkowość i interdyscyplinarny charakter całości – to praca nowatorska. Fragmenty recenzji wydawniczej prof. dr hab. Elżbiety Trafiałek Spis treści Adam A. Zych Starość w drodze, czyli mądrość życiowa i los człowieka późnej dorosłości Część I STUDIA I SZKICE Bernadetta Janusz i Emilia J. Sitek Żałoba za życia: przeżywanie niejednoznacznej utraty w kontekście choroby otępiennej u najbliższej osóby Zdzisław Markiewicz Superwizja w całodobowych placówkach pomocowych dla osób starszych Anna Stanisławska Gerontologopedia – mowa osób starszych przedmiotem zainteresowania logopedii Dariusz Włodarek Żywienie osób starszych. Czy modyfikacje diety są konieczne? Ks. Andrzej Zwoliński Mądrość ludzi starszych Adam A. Zych Współczesna polityka senioralna: deklaracje i działania Część II DOBRE PRAKTYKI Iwona Benek i Agnieszka Labus Wskazanie kryteriów projektowych dla mieszkalnictwa senioralnego. Czynniki sprzyjające adaptacji seniora w nowych sytuacjach życiowych Mariusz Dorot Gerontopsychomotoryka jako forma towarzyszenia i/lub wspierania osób starszych Justyna Hołyst Wsparcie kierowane do osób starszych z otępieniem. Na przykładzie działu EMI: Staying at home w Anglii Emilia Lewicka-Kalka Rady seniorów w Polsce: bariery i wyzwania Anna Stanisławska Nie mówię, ale mam własne zdanie. Rola logopedy w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Ostrzeszowie RECENZJE Katarzyna Kaczorowska-Bray Recenzja hasła gerontologopedia, ogłoszonego w pracy zbiorowej: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, pod red. Adama A. Zycha Waldemar Tłokiński Młodość utracona, odkrywana starość – zbiór esejów i szkiców z gerontologii Adam A. Zych Zamiast zakończenia: Wstrzymaj się chwilo – geragogika losu i mądrości życiowej Bibliografia Filmografia Netografia Informacje o Autorach
28,34
30,00 zł
Okładka książki Leksykon gerontologii
Leksykon obejmuje łącznie ponad 1450 haseł rzeczowych, w zdecydowanej większości dotyczących kwestii medycznych, społecznych, ekonomicznych, pedagogicznych, psychologicznych i prawnych. Jest to nowość na polskim rynku wydawniczym - pierwszy na miarę XXI wieku leksykon gerontologii wyrażający indywidualny punkt widzenia Autora. Wśród haseł znajdziemy precyzyjne charakterystyki takich pojęć i określeń, jak np. andropauza, choroba Alzheimera, bezdomność ludzi starszych, gerontologia w internecie. Adresatami publikacji są osoby zainteresowane gerontologią, w szczególności - geriatrzy, gerontopsycholodzy, gerontosocjolodzy, pielęgniarki geriatryczne, pracownicy socjalni, opiekunowie społeczni, studenci kierunków medycznych, społecznych i pedagogicznych.
37,65
49,90 zł
1
Liczba wyświetlanych pozycji:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj