KATEGORIE
KONTO
tylko dostępne
sortuj:
tytuł
cena
data
Okładka książki Historyczne i polityczne aspekty komunikacji społecznej prymasa Józefa Glempa w okresie przełomu
Monografia ukazująca dokonania prymasa Józefa Glempa w przełomowych latach 1981-1992 w zakresie relacji z władzami państwowymi i ówczesną opozycją, rozwiązywania problemów społecznych, obchodów rocznic kościelnych i narodowych, upamiętniania wielkich postaci z dziejów Polski.
34,98
50,00 zł
Okładka książki A Monastery  in a Sociological Perspective: Seeking for a New Approach
Tłumaczenie na język angielski pierwszej polskiej monografii socjologicznej na temat klasztorów
22,35
26,00 zł
Produkt niedostępny
Okładka książki Komentarz do Apokalipsy świętego Jana
73 tom serii Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy
22,35
26,00 zł
Produkt niedostępny
Okładka książki O Bożym dziele stworzenia
72 tom serii Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy.
22,35
26,00 zł
Produkt niedostępny
Okładka książki Polityczne i religijne aspekty percepcji buddyzmu tybetańskiego
Tom drugi koncentruje się na specyfice obserwacji, interpretacji i percepcji katolickich misjonarzy i świeckich katolików, którzy zetknęli się z buddyzmem tybetańskim nurtu gelug-pa.
19,08
22,20 zł
Produkt niedostępny
Opakowanie Idźcie i głoście nowe życie w Chrystusie
Publikacja jest kontynuacją serii "Studia z biblistyki", w nowej odsłonie, z nowym zespołem redakcyjnym.
21,49
25,00 zł
Produkt niedostępny
Okładka książki Kościół i wolność
Książka stanowi zwięzłe wprowadzenie do badań historyczno-teologicznych poświęconych historii nauczania Kościoła katolickiego na temat wolności człowieka.
22,35
26,00 zł
Produkt niedostępny
Okładka książki Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku
Monografia stanowi dopełnienie opublikowanego w 2017 r. tomu pod tym samym tytułem. Skatalogowano w nim budowle grobowe wzniesione na dziewięciu warszawskich cmentarzach chrześcijańskich przed wybuchem drugiej wojny światowej.
30,08
35,00 zł
Produkt niedostępny
Okładka książki Komentarze do Księgi Przysłów
LXXI tom serii "Studia Starochrześcijańskich Pisarzy". Spuścizna literacka Orygenesa jest olbrzymia, a największą jej część stanowią komentarze do Pisma Świętego oraz homilie. Komentarze do Księgi Przysłów są jednymi z ostatnich dzieł mistrza z Aleksandrii o tematyce biblijnej, które czytelnik polski otrzymuje w przekładzie na język ojczysty.
18,91
22,00 zł
Produkt niedostępny
Okładka książki Teologia i apostolat laikatu
Teologia laikatu, to historia roli osób świeckich we współtworzeniu Kościoła, spojrzenie na ich zadania z perspektywy Nowego Testamentu i pism pierwszych Ojców Kościoła. Jest to przede wszystkim wskazówka dla współczesnych wiernych, w jaki sposób mogą współuczestniczyć w budowaniu Kościoła na Ziemi, nie rezygnując jednocześnie z obranej drogi życiowej, a wykorzystując jej odmienność wobec stanu duchownego.
21,49
25,00 zł
Produkt niedostępny
Opakowanie Pokazać niewidzialne
Kino jako dzieło artystyczne, a zarazem przekaz medialny, zrewolucjonizowało nie tylko sferę rozrywki, sztuki, przemysłu, ale również zmieniło sposób poznawania i postrzegania świata. Znacząco przyczyniło się do przewagi współczesnej cywilizacji wizualnej nad kulturą werbalną. Rozwój i cyfryzacja techniki filmowej stworzyły nowe możliwości artystycznego wyrazu, co utwierdziło pozycję kina jako medium wyjątkowo atrakcyjnego, popularnego i lubianego. (...) Stosunek Kościoła do filmu i kina ulegał swoistej ewolucji. (...) Na powstanie i popularność kina jako medium wizualnego Kościół zareagował początkowo zdecydowaną obroną tradycyjnego modelu kultury, w którym fundamentem i konstytutywną wartością było słowo.
21,49
25,00 zł
Produkt niedostępny
Okładka książki Przeciw listowi Parmeniana
Tom LXX z serii Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy. Fragment rozległej polemiki z donatystami prowadzonej przez św. Augustyna, zawarty w formie krytyki listu donatystycznego biskupa Parmeniana do Tykoniusza.
18,91
22,00 zł
Produkt niedostępny
Opakowanie Prawa dziecka w wybranych kontekstach opiekuńczo-wychowawczych
Monografia zbiorowa zawierająca istotne poznawczo wątki związane z opieką i wychowaniem w kontekście praw dziecka. W tej interdyscyplinarnej książce znaleźć można wątki natury filozoficznej, medycznej, prawnej, zakotwiczone w pedagogice, dyscyplinie wiodącej, która nadaje pracy kierunek i zapewnia solidne ramy teoretyczne i metodologiczne. Książka przydatna w pracy ze studentami psychologii, pedagogiki, socjologii, nauk politycznych i medycznych. Może być także pomocna dla opiekunów dzieci, nauczycieli, pracowników socjalnych, praktyków pracujących z dzieckiem i rodziną, którzy interesują się bieżącą sytuacją w zakresie praw dziecka i ich realizacji.
21,49
25,00 zł
Produkt niedostępny
Opakowanie Teologiczne podstawy kultu Chrystusa jako Króla
Książka jest pogłębionym komentarzem teologicznym, a także refleksją nad czasem po intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski, która dokonała się w listopadzie 2016 r.
38,68
45,00 zł
Produkt niedostępny
Opakowanie Zagrożenia współczesnej rodziny
Doskonale wpisujące się w aktualną dyskusję społeczną interdyscyplinarne studium, którego autorzy odważnie opowiadają się za tradycyjnym i zdrowym modelem polskiej rodziny.
25,78
30,00 zł
Produkt niedostępny
Okładka książki Przez klasztorną kratę
Monografia, która jest próbą zrozumienia panujących w świecie zakonnym reguł, a następnie ich interpretacji w kategoriach komunikacji antropologicznej. W książce wędrujemy po językowym, gatunkowym i rytualnym świecie praktyk komunikacyjnych widzianym przez pryzmat dokumentów powstałych w XVIII-XXI wieku, badań terenowych, sondaży, teoretycznego i praktycznego oglądu klasztornej rzeczywistości.
30,08
35,00 zł
Produkt niedostępny
Opakowanie Splendor Personae
Książka jest próbą przybliżenia się do tajemnicy życia św. Edyty Stein – Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy.
22,35
26,00 zł
Produkt niedostępny
Opakowanie Fotoesej
Nie-widoki cierpienia stanowią niejako „higieniczną” odpowiedź na przesycenie kultury wizualnej przemocą ukazywaną nazbyt bezpośrednio i dosłownie, które to przesycenie prowadzi ostatecznie do powszechnego znieczulenia i obojętności. Nie oznaczają one braku reprezentacji, odebrania cierpieniu świadectwa i formy wyrazu, co skazałoby je na niebyt lub zapomnienie. Stanowią natomiast wartą rozwagi propozycję przekroczenia naczelnej aporii związanej z tworzeniem „widoków cudzego cierpienia”: nie ukazywać go to udawać, że nie istnieje; ukazywać – to ryzykować przemienienie go w quasi-pornograficzny fetysz, przedmiot obojętnej, a częstokroć nawet cynicznej konsumpcji. Wedle zamierzeń redaktorów tomu zebrane w nim szkice stanowić mają istotny głos w dyskusji nad etycznym wymiarem kreowania i rozpowszechniania obrazów prezentujących ofiary wojny, przemocy czy chorób, dyskusji, której wciąż, jak się zdaje, daleko do jednoznacznych konkluzji.
21,49
25,00 zł
Produkt niedostępny
Okładka książki Koleżanki panie obywatelki
Monografia powstała na kanwie kolekcji nagrań relacji biograficznych sióstr zakonnych, realizowanych przez autorkę dla Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią. Relacje dają wgląd w życie codzienne sióstr ze zgromadzeń niehabitowych, w jego powszedniość i heroiczność w PRL. Książka przynosi wiele cennych informacji, których próżno szukać w oficjalnych dokumentach kościelnych czy państwowych: na temat trudów pracy apostolskiej, warunków życia zakonnego w obliczu opresyjnej działalności państwa, a także kontrowersyjnych wydarzeń.
34,38
40,00 zł
Produkt niedostępny
Okładka książki Wizerunek zgromadzeń zakonnych w prasie polskiej (2013-2016)
Studium medioznawcze medialnego wizerunku osób konsekrowanych na podstawie wybranych tytułów polskiej prasy świeckiej i katolickiej. Zamysłem autora było wypełnienie swoistej luki w podejmowanych badaniach prasoznawczych dotyczących obrazu zgromadzeń zakonnych. Należy zauważyć, że o ile zagadnienie wizerunku hierarchicznego Kościoła katolickiego (m.in. papieża, biskupów, księży diecezjalnych) jest dość często podejmowane przez polskich medioznawców, politologów i socjologów, o tyle temat wizerunku osób zakonnych nie doczekał się jeszcze szerszego omówienia. W monografii autor wyjaśnia istotę wizerunku zgromadzeń zakonnych i czynniki jego tworzące, a także pojęcia z obszaru teorii komunikowania w kontekście podjętych analiz.
25,78
30,00 zł
Produkt niedostępny
1
/
2
/
3
/
4
/
5
... 5
Idź do strony:
Liczba wyświetlanych pozycji:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj