KATEGORIE
KONTO
tylko dostępne
sortuj:
tytuł
cena
data
Okładka książki Listy okólne do członków Zgromadzenia Najśw.
Dzięki inicjatywie Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie oddajemy w dłonie P.T. Czytelników nową edycję Listów okólnych do członków Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela św. Alfonsa Marii Liguoriego. Ta inicjatywa edytorska przypada w 150. rocznicę ogłoszenia Założyciela Zgromadzenia Redemptorystów Doktorem Najgorliwszym Kościoła. Przez poznanie tekstów źródłowych, które wyszły spod pióra naszego Założyciela, możliwe jest uchwycenie tego, co Duch Święty chciał przez niego wzbudzić u wszystkich członków Zgromadzenia. W jego listach nadal tkwi duchowe przesłanie, które może być inspiracją dla redemptorystów XXI wieku.
21,57
26,00 zł
Okładka książki Rekolekcje domowe do samodzielnego odprawiania..
Rozmyślania na ośmiodniowe rekolekcje, które można samodzielnie odprawić w domu, do czego potrzeba jedynie cichego miejsca i pragnienia rozmowy z Bogiem, to propozycja bardzo aktualna i potrzebna także w naszych pełnych zgiełku i chaosu czasach.Św. Alfons, założyciel redemptorystów i doktor Kościoła, żarliwie kochający Jezusa Chrystusa, pragnął zawsze zapalać tą miłością swoich czytelników, dlatego są nią przepełnione także te rozmyślania, mające pomóc nie tylko w przypomnieniu sobie najważniejszych prawd wiary i cnót chrześcijańskich, ale przede wszystkim w radosnym i ufnym codziennym naśladowaniu Pana, aby dojść do celu, jaki nam wyznaczył: zbawienia.
15,76
19,00 zł
Okładka książki Nie przegraj życia
Książka o młodzieży i dla młodzieży.Dwadzieścia rozważań przeznaczonych dla młodych ludzi na temat, jak i dlaczego się rozwijać, a także o sprawach dotyczących każdego młodego: o rodzinie, miłości, cierpieniu, wspólnocie, modlitwie, przebaczeniu, sakramencie pojednania. Znakomita pomoc dla animatorów oraz podczas różnego rodzaju rekolekcji i spotkań z młodzieżą.Książka jest świetną propozycją na pamiątkę bierzmowania.
12,44
15,00 zł
Okładka książki Rozeznanie. Sztuka wyboru
Rozeznanie czy to ludzkie, czy chrześcijańskie owocuje zawsze życiem w pełni. Rozeznanie to odpowiedź, stale odnawiana, na pytanie: Jakim ma być człowiek, co miłuje życie i pragnie dni, by zażywać szczęścia? (Ps 34, 13). Który pragnie, czyli dąży do spełnienia swego ludzkiego powołania.________________________________Spis treściWprowadzenieI. Rozeznanie w Piśmie Świętym1. Stary Testament2. Nowy Testamenta) Dlaczego sami z siebie nie osądzacie tego, co jest słuszne?b) Rozeznanie kościelne, wspólnotowec) Niech każdy bada siebie samegod) Rozpoznać Ciało Panae) Badajcie duchyII. Sztuka rozeznania1. Dar z wysoka2. Rozpoznanie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela3. Praktyka rozeznaniaa) Kto powinien rozeznawaćb) Co rozeznawaćc) Jak rozeznawaćIII. Sumienie1. Czym jest sumienie2. Metafory sumienia3. Sumienie prawidłowe i błędne4. Formowanie sumieniaa) Pod prymatem słowa Bożego i kierownictwem Ducha Świętegob) Agapec) Radość i pokój są zawsze znakiem miłościIV. Od powołania biblijnego do powołania dzisiaj1. Tytułem wprowadzeniaa) Powołanieb) Samo istnienie jest powołaniemc) Uniwersalne powołanie do życiad) Niepowtarzalne powołanie do świętoście) Wezwani ku pożytkowi ludzkości2. Powołania osobiste według Pisma Świętegoa) Powołanie bezpośrednieb) Powołanie pośredniec) Reinterpretacja własnego powołania przez wezwanych3. Dynamika powołania4. Powołanie dzisiajZakończenie
19,91
24,00 zł
Okładka książki Tchnij, Duchu, radość i pokój! Modlitewnik
Modlitwy zawarte w tej książce to szczere rozmowy z Duchem Świętym o codziennych sprawach i osobistych problemach. Koncentrują się one na odkrywaniu obecności Ducha Świętego i Jego zamieszkiwania we wnętrzu człowieka. Każdy może w nich znaleźć swoją osobistą historię relacji z Bogiem.Autor, o. Krzysztof od Ducha Świętego, jest założycielem wspólnoty zakonnej Słudzy Ducha Pocieszyciela.Ojciec profesor Krzysztof Guzowski jest założycielem wspólnoty zakonnej o nazwie Słudzy Ducha Pocieszyciela, której misją jest budzenie wiary w Ducha Świętego, w Jego stałą obecność i działanie w osobach wierzących. Jej duchowość polega na pielęgnowaniu modlitewnej relacji przyjaźni z Duchem Świętym, poznawaniu Go i rozeznawaniu Jego woli. Wspólnota prowadzi kierownictwo indywidualne dla osób duchownych oraz dni skupienia i rekolekcje grupowe o Duchu Świętym. Siedziba wspólnoty znajduje się w Swolszewicach Małych na terenie archidiecezji łódzkiej. Strona internetowa: www.pocieszyciel.com.
13,27
16,00 zł
Okładka książki Jak przeżywać chorobę, cierpienie, samotność...
Na pytanie: jaki jest sens mojej choroby? Dlaczego mnie to spotkało?, nie każdy znajduje zadowalającą go odpowiedź.Kto zatem może ją dać chorym i cierpiącym? Kto potrafi pomóc godnie przejść przez ten trudny czas? I kto ostatecznie wleje nadzieję, że choroba, choćby najstraszniejsza, i śmierć, choćby najbardziej samotna nie są ostatecznym kresem ludzkiego życia? Dla człowieka wierzącego odpowiedzią jest Chrystus Jego słowa, a nade wszystko życiei cierpienie. Oddając w ręce czytelników tę książkę, ufamy, że przynajmniej część z tych najważniejszych pytań znajdzie w niej odpowiedzi. Przeznaczona dla osób przeżywających chwile cierpienia fizycznego i duchowego oraz dobiegających kresu życia z uwagi na chorobę lub wiek, zawiera również modlitwy, które mogą pomóc uspokoićsumienie i dobrze przejść czas tej próby, by przygotować się na spotkanie z Bogiem.Ufamy, że książka pomoże w tym trudnym doświadczeniu zarówno chorym, jak i ich opiekunom.SPIS TREŚCIWstępI. CIERPIENIEOdwieczne pytanie: dlaczego cierpię?Dlaczego Bóg dopuścił cierpienie?Cierpienie niewinnychPróba zrozumienia cierpieniaOdpowiedź w ChrystusieMaryjo, Uzdrowienie chorych módl się za nami!Jak być przy osobie chorej i umierającejII. SAMOTNOŚĆPotrzeba samotnościSamotność w chorobie i cierpieniuSamotność ChrystusaIII. PODESZŁY WIEK JESIEŃ ŻYCIAMądrość starościi w starości wyda owocIV. PRZYGOTOWANIE DO ŚMIERCICzy można przygotować się do śmierci?Moja śmierć darem dla innychPozostawić po sobie testament życiaV. SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH I WIATYKSakramenty są dla chorych, nie dla umarłychJakie korzyści zyskuje osoba przyjmująca ten sakrament?Kiedy można przyjąć namaszczenie chorych?Jak przygotować się do przyjęcia sakramentu?Symbolika olejuWiatyk co to jest i dlaczego jest tak ważny?VI. MODLITWYVII. LITANIEVIII. NOWENNY
17,42
21,00 zł
Okładka książki W co wierzymy. Tom I
ks. Andrzej Zwoliński
W co wierzymy. Tom I
Słowa Credo każdy z nas zna na pamięć od najwcześniejszego dzieciństwa i powtarza niemal codziennie. Czy jednak na pewno rozumiemy, co one oznaczają? Czym tak naprawdę jest dla nas Trójca Święta, Boża Opatrzność, Paruzja? Recytowanymi machinalnie słowami czy przeżywaną rzeczywistością?O głównych prawdach naszej wiary, atrybutach Boga Ojca, życiu Chrystusa i darach Ducha Świętego ks. Zwoliński pisze ze znawstwem teologa i swadą kaznodziei, odwołując się do codziennych ludzkich doświadczeń, Magisterium Kościoła, nauki i sztuki. To proste, lecz głębokie ujęcie tego, w co wierzymy, pozwoli czytelnikowi na nowo przekonać się, jak niezwykłym i wspaniałym darem jest móc nazywać się dzieckiem Boga Ojca Wszechmogącego dzięki Odkupieniu w Jego Synu Jezusie Chrystusie oraz mieć Pocieszyciela i Obrońcę w Ich Świętym Duchu______________________________Spis treściWstępI. Główne prawdy wiaryII. Wierzę w Boga OjcaIII. Wierzę w Syna BożegoIV. Wierzę w Ducha ŚwiętegoNajważniejsza literatura
26,54
32,00 zł
Okładka książki Rozmyślania o św.Józefie
Nie jest czymś nadzwyczajnym, że wielu świętych zachęcało, by mówić o Józefie i czynić Go znanym. Jednym z nich był św. Alfons Maria de Liguori. On zawierzył mu swoją drogę do świętości, gdyż był pewny, że ziemski ojciec Jezusa jest prawdziwym stróżem życia duchowego. On miał całe swe serce, całe posłuszeństwo, wszystkie swe siły ukierunkowane na powodzenie misji Tego, którego Bóg posłał na ziemię, by odkupił człowieka. Rozważania te, napisane według stylu i metody właściwej św. Alfonsowi Liguoriemu, za fundament mają teksty biblijne. W swej argumentacji pośrednio i bezpośrednio odnoszą się do ojców Kościoła i wielkich świętych, jak np. Teresy od Jezusa, Jana Damasceńskiego, Bazylego czy Piotra Chryzologa. To sprawia, że teksty te są ponadczasowe, gdyżporuszają to, co istotne i zarazem nieprzemijające w naszej wierze
13,27
16,00 zł
Okładka książki Rekolekcje domowe do samodzielnego odprawiania
Rozmyślania na ośmiodniowe rekolekcje, które można samodzielnie odprawić w domu, do czego potrzeba jedynie cichego miejsca i pragnienia rozmowy z Bogiem, to propozycja bardzo aktualna i potrzebna także w naszych pełnych zgiełku i chaosu czasach. Św. Alfons, założyciel redemptorystów i doktor Kościoła, żarliwie kochający Jezusa Chrystusa, pragnął zawsze zapalać tą miłością swoich czytelników, dlatego są nią przepełnione także te rozmyślania, mające pomóc nie tylko w przypomnieniu sobie najważniejszych prawd wiary i cnót chrześcijańskich, ale przede wszystkim w radosnym i ufnym codziennym naśladowaniu Pana, aby dojść do celu, jaki nam wyznaczył: zbawienia.Św. Alfons Maria de Liguori (16961787), będąc uznanym adwokatem, po przegranym procesie sądowym wstępuje do seminarium i w 1726 roku przyjmuje święcenia kapłańskie. W Neapolu pracuje wśród ludzi ubogich i prostych, do których inni kapłani nie docierali. Takich ludzi spotkał również w wioskach koło Neapolu. Z myślą o nich założył Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (redemptoryści), któremu powierzył misję głoszenia Ewangelii najbardziej opuszczonym. W 1762 roku został biskupem diecezji Sant' Agata dei Goti. Papież Pius IX ogłosił go doktorem Kościoła, a Pius XII patronem spowiedników i moralistów.
34,84
42,00 zł
Okładka książki Seminarium odnowy życia w Chrystusie. Podręcznik
Przedstawiamy podręcznik do religii.
12,44
15,00 zł
Okładka książki Czas dla nas
Wydawało mi się, że życie takiego zwykłego zakonnika nie może być zbyt ciekawe. A to było jak jakaś powieść przygodowa!""Wakacje trzynastoletniego Klema: upalny sierpień w Rzymie i Wiedniu z ojcem i wujem, na szlaku zabytków i opowieści, by odnaleźć ślady historii sprzed ponad dwustu lat. Historii zwykłego chłopaka z czeskiej wsi, który pragnął zostać kapłanem, by służyć ludziom żyjącym w biedzie i poniżeniuKlemens Hofbauer: piekarz, pustelnik, redemptorysta, niezłomny opiekun i apostoł najbardziej opuszczonych, twórca szkół i sierocińców w porozbiorowej Warszawie, przyjaciel i nauczyciel wiedeńskich elit intelektualnych, święty. Tę historię warto poznać.
23,23
28,00 zł
Okładka książki Aby nie ustać w drodze
Książka ta zrodziła się z pragnienia, by ułatwić drogę do ponownego odkrycia znaczenia Eucharystii w życiu i w posłannictwie chrześcijanina.Zawarte tu rozważania na temat istoty Mszy świętej oraz analiza jej poszczególnych części są znacznie rozszerzoną wersją nauk rekolekcyjnych wygłoszonych przeze mnie do kapłanów w roku 2019, ale w tej formie polecam je wszystkim. Przedstawione myśli zostały zaczerpnięte z pism różnych teologów (wykaz podany na końcu książki) i zebrane po to, by pomóc w bardziej świadomym, głębokim i owocnym uczestniczeniu w Mszyświętej.Eucharystia w jej najbardziej uroczystym wymiarze jest związana ze sposobem pojmowania niedzieli przez chrześcijanina, dlatego w książce zostało również ukazane bogactwo właściwego postrzegania i przeżywania dnia Pańskiego.
17,42
21,00 zł
Okładka książki Owoce Ducha
Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.(Ga 5, 2223)Słowa św. Pawła z Listu do Galatów to nie tylko katalog cnót chrześcijańskich, ale i wezwanie do ich praktykowania. Apostoł nie uważa ich zresztą za dzieło ludzkie, ale za owoc życia w Duchu Świętym. Nie oznacza to jednak braku starań z naszej strony, by je osiągać i doskonalić; przeciwnie, tylko współpraca z Duchem, który ożywia nasze dobre pragnienia i wysiłki, pozwala owocować miłością, radością, pokojem, dobrocią i w efekcie prowadzić wzorowe życie chrześcijanina we wspólnocie z braćmi.Opracowanie ks. Andrzeja Zwolińskiego na temat owoców Ducha Świętego jest lekturą przydatną dla każdego, kto pragnie mocniej odczuwać Jego łagodny powiew w swoim życiu. Można je polecić zwłaszcza osobom przygotowującym się do bierzmowania czy katechumenom oraz ich rodzinom.Spis treści:Chrześcijańskie owocowanieMiłośćRadośćPokójCierpliwośćUprzejmośćDobroćWiernośćŁagodnośćOpanowaniePotrzebujemy DuchaModlitwy
15,77
19,01 zł
Okładka książki Kazania obrzędowe
Spis treści:Chrzest świętyWoda życiaWładza miłościJestem Bożym dzieckiemBliscy BoguDuch miłościNabożeństwo pokutneJedyny Bóg i Jego drogiOdnaleźć radośćPrzyjąć Bożą władzęMasz wybórSłowo dla ciebieDroga nawrócenia, droga wiarySakrament małżeństwaOdkryć dar błogosławieństwaSmak życiaIść z BogiemMiłość ofiarą i daremSzukać tego, co dobreMoc miłościPoznać Boga, poznać siebieFundament życiaPrawdziwa radośćRadość i siła w jednościPogrzeb katolickiJa wiem: Wybawca mój żyjeWysławiajmy Boga za Jego miłosierdzieSzukać ratunku u BogaGdzie jest Bóg?Idziemy do wiecznej ojczyznyNadzieja i cierpliwośćNasze ostateczne przeznaczenieBoże dziedzictwoSzukać obecności BogaNowe życie w ChrystusieMsza św. z namaszczeniem chorychBóg nas obroniBóg nas wysłuchaŻyjmy Dobrą NowinąByć blisko JezusaDobry Pasterz daje życie
17,42
21,00 zł
Okładka książki Seminarium odnowy życia w Chrystusie
Celem Seminarium Odnowy Życia w Chrystusie jest taka odnowa wiary, aby byc zdolnym w Duchu Świętym oddać życie dla jezusa, Jego Królestwa, dla dzieła Odkupienia. Jest ono propozycją spotkania z Bogiem. To najważniejsze co można zaproponować człowiekowi poszukującemu pogłębienia duchowości, pragnącemy ""więcej"".
6,61
7,97 zł
Okładka książki Apostolska działalność retemptorystów dzisiaj
Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim głosił Dobrą Nowinę (Łk 4,18).
17,42
21,00 zł
Okładka książki Grzechy główne
ks. Andrzej Zwoliński
Grzechy główne
Katalog grzechów głównych, stworzony w starożytności chrześcijańskiej, to coś, co dotyczy w jakimś stopniu każdego z nas. Czasy się zmieniają, ale natura człowieka skazuje go na konieczność ciągłej walki z własnymi słabościami i nieustanny wysiłek powstawania z upadków. Tak odpowiada na powołanie go przez Boga do świętości.Współczesność, ze swoimi rozmaitymi ideologiami, zwłaszcza relatywizmem, a także hałasem medialnym, pośpiechem i konsumpcjonizmem, wydaje się jeszcze bardziej utrudniać przeciwstawienie się pokusom naruszenia porządku wpisanego przez Boga w stworzenie, co jest istotą grzechu. Jego struktury przenikają życie wszystkich społeczeństw, przez co stają się niemal niezauważalne na co dzień. Przypomnienie o formach i przejawach grzechów, zwłaszcza tych zrodzonych przez cywilizację techniczną, które szczególnie dziś nam zagrażają, jest więc niezbędne. Ale to nie wszystko ks. Andrzej Zwoliński, sięgając do Biblii, ojców Kościoła, filozofii, literatury i licznych przykładów z życia, opisuje także sposoby i środki wyleczenia się z grzechów i wychowania przyszłych pokoleń do czystości, łagodności, pokory, umiarkowania i miłości bliźniego. Dlatego jest to kompendium dla każdego, kto poważnie traktuje swoje chrześcijańskie powołanie.
22,40
27,00 zł
Okładka książki Historia duchowości. T.1 Duchowość Starego Test.
Seria Historia duchowości jest próbą zgłębienia zagadnienia duchowości katolickiej od jej początków aż do czasów współczesnych. Autorzy prezentowanej książki, wybitni specjaliści włoscy i hiszpańscy, w poszukiwaniu korzeni zatrzymują się nad jej historyczną analizą w poszczególnych epokach. Ich celem jest uchwycenie linii ewolucji i rozwoju duchowości, określonych przez różne sytuacje życiowe i środowisko wspólnot chrześcijańskich oraz przybliżenie w jaki sposób dochodziło do scalenia różnych tradycji i tendencji duchowych. Zamieszczone w serii prace próbują odtworzyć wielobarwną panoramę duchowości na przestrzeni wieków aż po czasy współczesne.
44,79
54,00 zł
Okładka książki Historia duchowości. T.5 Duchowość czasów..
Historia duchowości. Tom 5. Duchowość czasów nowożytnych - Constazo Brovetto, Luigi Mezzadri, Fulvio Ferrario, Paolo Ricca - opis książki:Seria Historia duchowości jest próbą zgłębienia zagadnienia duchowości katolickiej od jej początków aż do czasów współczesnych. Autorzy prezentowanej książki, wybitni specjaliści włoscy i hiszpańscy, w poszukiwaniu korzeni zatrzymują się nad jej historyczną analizą w poszczególnych epokach. Ich celem jest uchwycenie linii ewolucji i rozwoju duchowości, określonych przez różne sytuacje życiowe i środowisko wspólnot chrześcijańskich oraz przybliżenie w jaki sposób dochodziło do scalenia różnych tradycji i tendencji duchowych. Zamieszczone w serii prace próbują odtworzyć wielobarwną panoramę duchowości na przestrzeni wieków aż po czasy współczesne.Książka Historia duchowości. Tom 5. Duchowość czasów nowożytnych - oprawa twarda - Wydawnictwo Homo Dei.
38,16
46,00 zł
Okładka książki Droga Krzyżowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Droga Krzyżowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych - Bogusław Augustowski CSsR - opis książki:Dwadzieścia jeden serii rozważań Drogi krzyżowej na siedem piątków Wielkiego Postu osobno dla dzieci, młodzieży i dorosłych prezentuje siedmiu autorów. Medytując je, nie można pozostać obojętnym wobec swojej dotychczasowej drogi życia. Rozważania te mogą być wykorzystane podczas nabożeństw Drogi krzyżowej odprawianych w kościołach parafialnych, lub w modlitwie osobistej.Książka Droga Krzyżowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych - oprawa miękka - Wydawnictwo Homo Dei.
21,57
26,00 zł
1
/
2
/
3
/
4
/
5
... 5
Idź do strony:
Liczba wyświetlanych pozycji:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj