KATEGORIE
KONTO
tylko dostępne
sortuj:
tytuł
cena
data
Okładka książki Jak założyć szkołę niepubliczną
Książka stanowi praktyczny przewodnik dla wszystkich, którzy chcieliby otworzyć własną szkołę, przedszkole, żłobek lub inną niepubliczną placówkę edukacyjną. Zebrano w niej obowiązujące przepisy prawne z zakresu edukacji, zatrudniania, finansów, a także prawa pracy – potrzebne do prowadzenia placówki niepublicznej. Omówiono również podstawowe sytuacje, z którymi na początku pracy spotyka się zarówno przedsiębiorca działający w branży edukacyjnej, jak i dyrektor szkoły. Z publikacji czytelnik dowie się m.in.: • kto może założyć szkołę niepubliczną; • czy można zatrudnić nauczycieli bez kwalifikacji pedagogicznych; • jakie dokumenty są potrzebne, żeby założyć szkołę niepubliczną; • o czym trzeba pamiętać, likwidując ją; • jakie wymogi techniczne powinien spełniać budynek szkoły, aby móc prowadzić w nim zajęcia dydaktyczne. Publikacja jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy planują rozwinąć działalność w branży edukacyjnej. Będzie przydatna dla menedżerów i pracowników działów kadr w placówkach oświaty publicznej i niepublicznej.
66,26
89,00 zł
Okładka książki Metodyka pracy biegłego psychiatry wyd.4 psychologa oraz seksuologa, w sprawach karnych, nieletnich
Publikacja dostarcza niezbędnej wiedzy z zakresu mechanizmów sporządzania opinii psychiatrycznej, psychologicznej i seksuologicznej. Zawarta w niej treść pozwoli prawnikom formułować rzeczowe pytania do biegłych oraz ocenić ich merytoryczną treść, zaś biegłym poznać nie tylko elementy, jakie powinna zawierać opinia, ale także kryteria, według których powinna być sporządzona.Opracowanie prezentuje też zagadnienia z prawa karnego procesowego, które powinien znać każdy biegły sądowy sporządzający opinie w sprawach karnych z zakresu psychiatrii, psychologii oraz seksuologii.W nowym wydaniu rozszerzono problematykę dotyczącą odpowiedzialności karnej biegłego, w tym za sporządzenie opinii prywatnej oraz poruszono kwestię dotyczącą udostępniania biegłym akt przez organ procesowy. Omówiono także nowe zagadnienia dotyczące modelu zachowań seksualnych i koncepcji uwarunkowań zachowań seksualnych. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla praktyków: biegłych (psychiatrów, psychologów oraz seksuologów) oraz sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Będzie też pomocna aplikantom tych zawodów prawniczych.
125,82
169,00 zł
Okładka książki Profesjonalny coaching. Zasady i dylematy etyczne w pracy coacha
Autorka opisuje, jakie zasady i standardy etyczne muszą być przestrzegane, aby proces profesjonalnego coachingu przebiegał prawidłowo, autentycznie wspierając rozwój jednostek i zespołów. W książce omówiono m.in.:o istotę i rodzaje coachingu;o relacje między coachingiem a innymi formami wspierania rozwoju, takimi jak mentoring, konsulting, szkolenia;o różnice między coachingiem a psychoterapią;o najważniejsze zasady zawarte w kodeksach etycznych coachingu. Ciekawe i praktyczne uzupełnienie treści stanowi część, w której kilkunastu coachów wywodzących się z różnych nurtów i szkół omawianej profesji dzieli się swoimi doświadczeniami zawodowymi. Omawiają oni dylematy etyczne pojawiające się w codziennej pracy coachów oraz propozycje ich rozstrzygania. Wydanie II zostało rozszerzone o wiele nowych opinii oraz zaktualizowane. Czytelnik otrzymuje więc przegląd najnowszych uregulowań dotyczących profesji coacha.,,Problematyka coachingu jest podejmowana przez wielu autorów. W (...) utworze wyeksponowano etyczne aspekty prowadzenia coachingu i to nadaje pozycji walor oryginalności"".dr hab. Joanna Cewińska, prof. UŁ ,,Niewątpliwą zaletą książki jest przedstawienie zagrożeń i trudności towarzyszących pracy coacha, co można uznać za nowatorskie, bo w wielu publikacjach dotyczących coachingu dominuje >, nawet apologetyczne ujęcie"".dr hab. Danuta Ślęczek-Czakon, prof. UŚ,,Jak zbudować lub utrzymać merytoryczny fundament w swojej pracy coachingowej? Proszę zacząć od tej publikacji! Doskonała w każdym akapicie - zarówno dla młodych, jak i doświadczonych adep-tów sztuki coachingowej"".Agnieszka Deja, prezes International Coach Federation Polska,,Pozycję polecam wszystkim coachom, superwizorom i osobom zainteresowanym coachingiem, które pragną rozwijać swoją uważność etyczną w coachingu"".Bartosz Berendt, prezes Izby Coachingu
43,93
59,00 zł
NOWOŚĆ
Okładka książki Digital learning. Od e-learningu do dzielnia się wiedzą
W książce omówiono nowoczesne metody uczenia się i podnoszenia kompetencji. Autorka radzi, jak w czasach nieustannie zmieniających się realiów rynkowych wykorzystać nowe technologie szkoleniowe w cyfrowej i wirtualnej rzeczywistości, aby stworzyć środowisko sprzyjające wymianie wiedzy i współpracy.Z publikacji można dowiedzieć się m.in.:jak zaplanować i zaprojektować nowoczesny program szkoleniowy i wdrożyć go w organizacji;jakie technologie i narzędzia szkoleniowe warto stosować;co to jest adaptive learning, machine learning, blended learning, micro-learning, AI czy m-learning;jak ocenić efektywność szkolenia e-learningowego.Drugie wydanie publikacji zostało zaktualizowane i wzbogacone m.in. o treści dotyczące dzielenia się wiedzą, wykorzystania algorytmów i transformacji cyfrowej w szkoleniach, nowych standardów pracy działów szkoleń oraz oczekiwań firm w stosunku do ich roli w organizacji.Opracowanie jest przeznaczone dla menedżerów wszelkich szczebli, dyrektorów i pracowników działów kadr. Będzie stanowiło cenne źródło wiedzy i inspiracji dla pracowników naukowych szukających nowych sposobów oddziaływania dydaktycznego oraz dla wszystkich tych, którzy dopiero zaczynają swoją drogę zawodową związaną ze szkoleniami z wykorzystaniem technologii.
42,83
59,00 zł
NOWOŚĆ
Okładka książki Imperium prawa
Książka stanowi syntezę poglądów Ronalda Dworkina (1931-2013) - filozofa prawa i polityki, krytyka pozytywizmu prawniczego. Zdaniem autora prawo nie jest wyłącznie zbiorem reguł, lecz połączeniem reguł, zasad moralnych i standardów, które stanowią moralnie spójną całość.Ta klasyczna obecnie pozycja z teorii prawa została opublikowana w oryginale w 1986 r. Pierwsza polska edycja Imperium prawa ukazała się w 2006 r. ,,Dworkin ma styl pisania bliski prawnikowi praktykowi, bo skupia się bardziej na kultywowaniu postawy argumentacyjnej wobec prawa niż na teoretyzowaniu. Nie oznacza to, że proponuje prawnikom postawę wartościującą wobec prawa, tak jak to czynią doktryny prawa natury. Dworkin podkreśla jedynie, że cały wysiłek jurysprudencji powinien być nakierowany na osądzanie (judgment), bo to jest problem, który przenika prawo i jego instytucje. Dla prawnika ważna jest tylko taka refleksja ogólna nad prawem, która pozwala mu dokonać lepszego osądu na podstawie prawa. Zadaniem jurysprudencji, czy wszelkiej ogólnej refleksji nad prawem, jeśli chce być ważna dla prawników, musi stać się proces argumentowania umożliwiający nadanie prawu najlepszego sensu jako swoistej praktyce społecznej"".Prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, fragment Wprowadzenia
73,71
99,00 zł
Okładka książki Bezpieczeństwo zdrowotne w praktyce medycznej
Każdy pacjent, korzystając z opieki zdrowotnej, oczekuje, że uzyska fachową pomoc medyczną oraz że udzielane mu świadczenia zdrowotne będą dla niego bezpieczne. Niestety, zdarza się, iż zamiast poprawy stanu zdrowia dochodzi do jego pogorszenia.Pandemie i związana z nimi niepewność, nieprecyzyjne przepisy prawne, niedobór kadr medycznych, przeciążenie pracą, paternalistyczny sposób traktowania pacjentów mają ogromny wpływ na jakość opieki medycznej i związane z tym bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. By zminimalizować ryzyko związane z tymi zagrożeniami autorzy zwracają szczególną uwagę na najbardziej optymalny sposób zorganizowania systemu ochrony zdrowia, zasady udzielania świadczeń zdrowotnych, współdziałanie profesjonalistów medycznych z pacjentami.Książka w praktyczny sposób wskazuje, jak poprawić bezpieczeństwo na wszystkich etapach procesu diagnostyczno-terapeutycznego, a także jak ważne jest zaangażowanie osób udzielających świadczeń zdrowotnych z jednej strony oraz aktywność ze strony pacjentów świadomych swoich praw i ciążących na nich obowiązków, z drugiej strony.
88,60
119,00 zł
Okładka książki Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre’u wyd. 2022
Książka jest przewodnikiem po zasadach dobrych manier i savoir-vivre'u. Autorka w przystępny sposób opisuje zagadnienia z zakresu protokołu dyplomatycznego i etykiety, a także omawia reguły obowiązujące w sytuacjach codziennych. Informacje teoretyczne wzbogacono rysunkami oraz praktycznymi przykładami.W kolejnym już wydaniu publikacji uwzględniono zmiany we współczesnej etykiecie, będące następstwem nowych sposobów i narzędzi komunikacji, nowych sposobów przemieszczania się oraz różnic międzykulturowych, a także zmiany wprowadzone ustawą z 21.01.2021 r. o służbie zagranicznej.W opracowaniu przybliżono najbardziej istotne tematy z zakresu protokołu dyplomatycznego, etykiety oraz reguł savoir-vivre'u, w tym m.in.: o podstawowe pojęcia stosowane w dyplomacji;o zasadę precedencji i jej następstwa;o przygotowanie wizyt na wysokim szczeblu oraz negocjowanie i podpisanie porozumień międzynarodowych;o podstawy organizacji uroczystości i ceremonii oficjalnych;o protokół dyplomatyczny w organizacjach międzynarodowych (ONZ, NATO, Unii Europejskiej, Radzie Europy);o zasady korespondencji dyplomatycznej i oficjalnej oraz netykiety;o reguły organizacji przyjęć oraz spotkań towarzyskich i etykietę w biznesie. Publikacja jest przeznaczona dla pracowników szeroko pojętej administracji publicznej, dyplomatów oraz przedstawicieli świata biznesu. Zainteresuje również studentów stosunków międzynarodowych, zarządzania, turystyki i hotelarstwa.
51,37
69,00 zł
Okładka książki Logika praktyczna z elementami wiedzy o manipulacji
Ico_Gray_17.gif [486 B] Podręcznik bazuje na obowiązkowym wykładzie z logiki dla studentów różnych kierunków humanistycznych, w tym dla studentów prawa. To, co odróżnia go od innych publikacji tego rodzaju to badania własne autora, w szczególności nad logiką treści, logikami niemonotonicznymi czy zrozumieniem procesu manipulacji wraz z samookłamywaniem.
42,83
59,00 zł
Okładka książki West's Pulmonary Pathophysiology The Essentials Tenth edition
Lippincott® Connect Featured Title Purchase the new print edition of this Lippincott® Connect title includes lifetime access to the digital version of the book, plus related materials such as videos and multiple-choice Q&A and self-assessments. Reflecting the trusted expertise of Dr. John B. West and Dr. Andrew M. Luks, West’s Pulmonary Pathophysiology: The Essentials, Tenth Edition offers accessible explanations of disease processes that affect the respiratory system. This best-selling companion to West’s Respiratory Physiology: The Essentials, 11th Edition, has served generations of students and practitioners who work with respiratory patients, presenting vital knowledge in a concise, straightforward manner that’s easy to understand. Building on this legacy of success, the tenth edition is updated throughout with the latest clinical perspectives, new images, clinical vignettes, and enhanced USMLE-style review questions to help students excel in today’s changing healthcare practice.
189,30
231,00 zł
Okładka książki Clinical Epidemiology Sixth edition
Lippincott® Connect Featured Title Purchase the new print edition of this Lippincott® Connect title includes lifetime access to the digital version of the book, plus related materials such as videos and multiple-choice Q&A and self-assessments. Now in its Sixth Edition, Clinical Epidemiology: The Essentials is a comprehensive, concise, and clinically oriented introduction to the subject of epidemiology. Written by expert educators, this approachable, informative text introduces students to the principles of evidence-based medicine that will help them develop and apply methods of clinical observation in order to form accurate conclusions. The updated Sixth Edition reflects the most current approaches to clinical epidemiology, including the latest coverage of modeling and expanded insight on applying concepts to clinical practice, with updated, clinical vignette-style end-of-chapter questions to help strengthen students’ understanding and ensure a confident transition to clinical settings. Updated content throughout reflects the latest practices in clinical epidemiology. Increased emphasis on clinical judgment helps students confidently evaluate the effectiveness of guidelines and integrate them into practice. Updated vignette-style end-of-chapter questions place concepts in a clinical context and reinforce students’ understanding. Key Word Lists at the start of each chapter familiarize students with critical terminology for clinical competence. Example boxes clarify the clinical implications of important concepts with relevant real-world patient care scenarios. Appendix of Additional Readings highlights trusted resources for further review.
166,36
203,00 zł
Okładka książki Kaplan & Sadock's Concise Textbook of Clinical Psychiatry Fourth edition
Compact and easy to use, Kaplan & Sadock's Concise Textbook of Clinical Psychiatry, Fourth Edition is an authoritative, affordable text that provides must-know information in clinical psychiatry. Containing the most relevant clinical material from the best-selling Kaplan and Sadock’s Synopsis of Psychiatry, Eleventh Edition , it offers step-by-step guidance on the clinical examination, the psychiatric report, medical assessment of the psychiatric patient, laboratory tests, and signs and symptoms, as well as all psychiatric and substance-related disorders, with special chapters on children, adolescents, and the elderly. It also covers special topics such as emergency psychiatry, forensic psychiatry, ethics, and palliative and end-of-life care. Key Features: Provides concise but thorough coverage of the entire field of clinical psychiatry, including biologic, psychologic, and sociologic factors in health and disease. Contains real-world case histories throughout. Includes thorough updates and revisions throughout, all consistent with the DSM-5. Features new and extensively revised coverage of childhood disorders, gender dysphoria, issues affecting LGBT persons, reproductive medicine, physician-assisted suicide, PTSD, the effects of terrorism and torture, and much more. Includes new chapters on public psychiatry and world aspects of psychiatry, as well as a new section on brain stimulation methods. Features a unique, comprehensive glossary of psychiatric signs and symptoms, new to this edition. Your book purchase includes a complimentary download of the enhanced eBook for iOS, Android, PC & Mac.
341,73
417,00 zł
Okładka książki Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków
W publikacji poruszono najważniejsze teoretyczne i praktyczne aspekty coachingu.Ponad dwudziestu autorów, wśród których są zarówno wykładowcy akademiccy, jak i osoby od lat pracujące w charakterze coacha oraz specjaliści łączący te dwie funkcje, w ciekawy i przystępny sposób dzieli się z czytelnikami swoją wiedzą i doświadczeniem.Książka obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak:- historia, definicje, miejsce coachingu w zarządzaniu organizacją;- charakterystyka profesjonalnego coacha kompetencje, metody i narzędzia pracy;- przebieg procesu zawieranie kontraktu i budowanie relacji z klientem;- metody pomiaru efektów oraz funkcja i rodzaje superwizji;- wybrane aspekty coachingu kariery;- wykorzystanie coachingu do wspierania rozwoju osób z niepełnosprawnościami;- etyczne uwarunkowania pracy coacha.Cennym uzupełnieniem treści są studia przypadków polskich i zagranicznych organizacji, obrazujące zastosowanie opisanych w publikacji kwestii w praktyce.Książka zainteresuje menedżerów wszystkich szczebli, pracowników działów personalnych, studentów zarządzania i psychologii, a także osoby pracujące w charakterze coacha lub pragnące podjąć taką działalność.
58,82
79,00 zł
Okładka książki Psychologia sądowa dla prawników
Stan prawny: 24 maja 2021 r. W publikacji w przystępny sposób przedstawiono problematykę stosowania wiedzy psychologicznej w poszczególnych czynnościach procesowych i pozaprocesowych, łącząc ze sobą rozważania teoretyczne z zaleceniami praktycznymi. W najnowszym wydaniu omówiono m.in.: • problematykę fałszywych wspomnień; • kryteria oceny wiarygodności zeznań dzieci; • niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą korzystanie z tzw. metody FBI przy przesłuchaniu podejrzanego. W książce uwzględniono też wyniki najnowszych badań poświęconych zagadnieniom psychologii sądowej. Publikacja jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, a także funkcjonariuszy policji i innych służb prowadzących postępowania, w których niezbędne jest szerokie zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii, zwłaszcza sądowej. Zainteresuje także pracowników naukowych oraz studentów.
121,16
169,00 zł
Okładka książki Fascynujące ścieżki filozofii prawa 2
Książka jest pasjonującym przewodnikiem po trudnych przypadkach w prawie. Opisano w niej zwykłe i niezwykłe zdarzenia, które okazały się spędzać sen z powiek prawnikom. W świecie, w którym nie ma prostych odpowiedzi, także prawnicy, sędziowie czy prawodawca muszą podejmować wyzwania wymagające od nich znacznie więcej niż doskonałej znajomości prawa oraz doświadczenia. Po ponad dekadzie od przygotowania pierwszej książki pt. Fascynujące ścieżki filozofii prawa jej autorzy postanowili po raz drugi zmierzyć się ze złożonymi problemami filozoficznoprawnymi, które objawiają się w codziennych sprawach i stanach faktycznych. Pierwotne plany jedynie zaktualizowania treści poprzedniego wydania przekształciły się w pomysł na stworzenie kolejnej, bogatej w całkiem nowe rozdziały książki, choć napisanej wedle pierwotnego pomysłu. Do zespołu autorów, pracowników naukowych Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, dołączyło grono przedstawicieli nauk dogmatycznoprawnych, dzięki czemu opracowanie zawiera różnorodne i wielowymiarowe studium trudnych przypadków w prawie. Publikacja przeznaczona jest nie tylko dla studentów czy aplikantów, lecz także dla każdego, kto pragnie znaleźć w prawie i jego stosowaniu więcej niż tylko prosty sylogizm prawniczy. Inspirację dla swej codziennej pracy znajdą tu sędziowie i prokuratorzy, adwokaci i radcy prawni, a także każdy, kto choć raz zetknął się z trudnym przypadkiem w prawie.We wprowadzeniu czytamy: ,,Zapraszamy do refleksji, jak krętymi i zawiłymi ścieżkami musi kroczyć przez wspaniały i równocześnie dramatyczny świat filozofia prawa. Rasowy prawnik, rzetelny adwokat, sumienny prokurator, sprawiedliwy sędzia zawsze w części swojej wrażliwości pozostaną rozdarci między niedającymi się pogodzić racjami w trudnych sprawach; doświadczenia i > z prawem, które znajdą na kartach tej książki, mamy nadzieję, pomogą im kiedyś w wyborze swojej, tej właściwej ścieżki postępowania: może wąskiej i spadzistej, może pełnej zakrętów i ślepych zakamarków, może najeżonej trudnymi przeszkodami, ale z całą pewnością niezwykle fascynującej"".
45,55
59,00 zł
Okładka książki Ochrona powietrza
Większość zadań związanych z rzeczywistym ograniczaniem zanieczyszczeń powietrza została scedowana na samorządy. Warto więc wyjaśnić, w jaki sposób urzędnicy oraz mieszkańcy gminy mogą dbać o jakość powietrza.W publikacji znajdują się odpowiedzi m.in. na pytania:jakie możliwości walki ze smogiem mają urzędnicy;jak prawidłowo wydać uchwałę wprowadzającą ograniczenia lub zakazy w zakresie utrzymania poziomów substancji w powietrzu;jak wyglądają przykładowe akty prawa miejscowego związane z ochroną powietrza;gdzie każdy mieszkaniec może znaleźć informacje o aktualnym stanie powietrza w jego miejscu zamieszkania oraz o inicjatywach, jakie w tym zakresie podjęła jednostka samorządu terytorialnego;jak uzyskać rekompensatę za naruszenie dobra osobistego w postaci prawa do oddychania czystym powietrzem.Książka zawiera akty prawne oraz wzory uchwał wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego przydatne w procesie ochrony powietrza.Adresaci:Publikacja jest przeznaczona dla urzędników jst, wszystkich mieszkańców gmin, którym temat ochrony powietrza jest bliski oraz dla radców prawnych obsługujących jednostki samorządu terytorialnego.
43,93
59,00 zł
Okładka książki Psychologia dla coachów
Publikacja zawiera przegląd koncepcji i wyników badań pomocnych w pracy każdego coacha. Przedstawione w książce informacje pozwalają zrozumieć mechanizm działania narzędzi coachingowych, stosować je w odpowiednich okolicznościach, krytycznie oceniać lub modyfikować odpowiednio do potrzeb.Czytelnik znajdzie tu cenne wskazówki, jak wspierać klientów:-w podtrzymywaniu motywacji i podejmowaniu wyzwań;-w uczeniu się i twórczym podejściu do przeszkód;-w budowaniu bardziej trafnego obrazu własnej osoby;-w rozumieniu i kierowaniu własnymi emocjami;-w zmianie przekonań i schematów na bardziej użyteczne.Autor opisuje inspirowane wiedzą psychologiczną sesje coachingowe, ilustrując je fragmentami przykładowych rozmów. Podpowiada również, w jaki sposób rozstrzygnąć, czy zgłaszająca się osoba jest właściwym klientem do pracy coachingowej, czy też powinna zostać skierowana do terapeuty.
54,70
69,00 zł
Okładka książki Znęcanie się
Założeniem prezentowanego opracowania było przedstawienie zjawiska znęcania w wielu aspektach. Analiza przepisów Kodeksu karnego penalizujących znęcanie się (art. 207, 246, 247 i 352 k.k.) została pogłębiona rozważaniami dotyczącymi:-aspektów historycznych przestępstwa znęcania się,-kwestii obowiązków państwa w zakresie przeciwdziałania przestępstwu znęcania się w świetle standardów konstytucyjnych i międzynarodowych, ochrony praw pokrzywdzonego przemocą domową w orzecznictwie ETPCz, a także problemów psychologicznych i wiktymologicznych następstw znęcania się,-zagadnień prawnoporównawczych oraz procesowych.Przedstawiono ponadto przestępstwo znęcania się z art. 207 § 1 k.k. w ujęciu statystycznym. Nie zabrakło też rozważań dotyczących prawnokarnych aspektów znęcania się nad zwierzętami. Osobno przedstawiono bardzo istotny w kontekście omawianego zjawiska problem przemocy w rodzinie.Autorzy mają nadzieję, że zarysowane problemy i zaprezentowane propozycje ich rozwiązania przyczynią się do zwalczania omawianego zjawiska, a książka zostanie doceniona przez szeroki krąg odbiorców (prawników praktyków, w tym sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, policjantów, a przede wszystkim przedstawicieli nauki prawa karnego).
90,24
99,00 zł
Okładka książki Zanim będzie za późno
Współczesny człowiek żyje w społeczeństwie informacji i wiedzy. Rozwój technologiczny sprawia, że dostęp do informacji jest obecnie nieporównanie większy niż dawniej, zaś wiedza dużo szybciej się zmienia. Dziś encyklopedyczna erudycja nie stanowi już kapitału na ścieżce kariery. Wydaje się, że pewniejszą inwestycją w realny zasób na przyszłość jest rozwój społecznych kompetencji, gdyż wciąż funkcjonujemy w zespołach w pracy i w rodzinie. Zdolności, które warto u siebie rozwijać to przede wszystkim empatia, psychowzroczność i umiejętność komunikacji międzypokoleniowej, a także postawy prospołeczne takie jak: obywatelskość i tolerancja oraz umiejętności w zakresie zarządzania stresem i czasem. Są one niezbędne do budowania satysfakcjonujących relacji w zespole oraz dystansu do samego siebie. Książka poświęcona jest znaczeniu tych kompetencji zarówno dla osób stawiających swoje pierwsze kroki na drodze kariery jak i dla doświadczonych menedżerów. Omawia także sposoby ich wykształcania i wzmacniania poprzez odpowiedni trening.Publikacja stanowi rezultat wieloletniej praktyki w obszarach edukacyjnych. Zawarte w niej informacje to suma doświadczeń Autora zaczerpniętych od studentów, słuchaczy, nauczycieli i menadżerów, z którymi współpracuje. Dzięki przykładom zaczerpniętym z praktyki ukazane zostało kulturowe uwikłanie społecznych kompetencji. Okazuje się, że trenowanie ich jest trudne w społeczeństwie konsumpcji, koncentrującym się bardziej na budowaniu ego niż na kultywowaniu zasad współpracy.
35,54
39,00 zł
Okładka książki Mocniejsze efekty szkoleń
W książce przedstawiono sprawdzone rozwiązania i narzędzia, dzięki którym można efektywnie przyswoić i później zastosować w praktyce nowo nabytą wiedzę i umiejętności. Opisana przez Autorów mistrzów judo sprawdzona metodologia wzmacniania efektów szkoleń, bazująca na motywacji i regularnym monitorowaniu postępów, łączy w sobie naukę i praktyczną wiedzę i może być stosowana z powodzeniem zarówno w sportach walki, jak i w zakresie szkolenia pracowników.Autorzy odpowiadają na pytania:czym jest wzmocnienie w procesie uczenia się;jak stworzyć ukierunkowany na rezultaty i dopasowany do potrzeb program wzmocnienia;jakie są gotowe narzędzia umożliwiające trwałe przyswojenie wiedzy.Problem z korporacyjnymi szkoleniami polega na tym, że kiedy uczący się wracają do pracy, zapominają, czego zostali nauczeni lub są zbyt zajęci, by zastosować w praktyce to, czego się właśnie nauczyli. Inwestycja w szkolenie jest marnowana. () Metodologia przedstawiona w książce zapewnia idealne zrównoważenie pomiędzy zaangażowaniem i wynikami. Stosując opisane przez nas 7 zasad, możesz opracować program, który wzmocni efekt szkolenia i napędzi Twoje strategie zarządzania talentami i strategie organizacyjne.
51,37
69,00 zł
Okładka książki Innowacyjne technologie w ochronie zdrowia Aspekty prawne
Publikacja przedstawia proces wdrażania rozwiązań technologii informacyjno-komunikacyjnych w sferze szeroko rozumianej ochrony zdrowia oraz wyzwania związane z rozwinięciem założeń dotyczących zdrowia w prawie Unii Europejskiej. Kierunki zmian oraz oczekiwane rezultaty podejmowanych działań wyrażane są w szeregu komunikatów Komisji Europejskiej i poszczególnych komisji Parlamentu Europejskiego. Idea "e-zdrowia" przewija się w tych dokumentach tworząc spójny konglomerat postulowanych działań, których celem jest poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, bezpieczeństwo pacjentów oraz optymalne wykorzystywanie pozyskiwanych danych medycznych i osobowych. Opracowanie poświęcone zostało zarówno zdefiniowaniu zasadniczych zagrożeń jak i próbie rozwiązania problemów wynikających z wdrażania nowoczesnych technologii w ochronie życia i zdrowia. Autorzy omawiają różne aspekty wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w obszarach: - medycyny zabiegowej - diagnostyki obrazowej - statystyki medycznej - retencji danych osobowych dotyczących pacjentów - monitoringu zdrowia pacjentów - zastosowania algorytmów sztucznej inteligencji w stawianiu diagnozy medycznej.
88,60
119,00 zł
1
/
2
/
3
/
4
/
5
... 10
Idź do strony:
Liczba wyświetlanych pozycji:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj