KATEGORIE
KONTO
tylko dostępne
sortuj:
tytuł
cena
data
Okładka książki Anastazja t.10 Anasta
Anastazja t. 10 Anasta - Władimir Megre Dziesiąta część cyklu Dzwoniące Cedry Rosji nosi tytuł Anasta. Dziewiątą część piszą sami ludzie, który uprawiają ziemię według zaleceń Anastazji. Książkę wydał WiS. Władimir Megre Od pierwszego spotkania z Anastazją do napisania dziesiątej części cyklu minęło 15 lat. W tym czasie Władimir Megre spisywał i rozpowszechniał słowa Anastazji, pustelnicy z Syberii. Spotkanie z córką Władimir Megre opisuje spotkanie z córką swoją i Anastazji – małą Anastazją. Okazała się równie mądra, co jej matka. W książce znalazły się jej przemyślenia dotyczące życia i świata. Megre przypomina także przepowiednie i wizje samej Anastazji o współczesnym świecie. Pisze także o wielkim marzeniu Anastazji, czyli o tworzeniu siedzib rodowych i powrocie do naturalnej uprawy ziemi. Fragment książki - Zbieracz swego rodu Człowiek, który założył swoją rodową siedzibę, może zebrać w niej Dusze ludzi ze swojego rodu, one będą mu wdzięczne za tak wspaniały uczynek. Jako anioły stóże będą strzec rodowej siedziby i człowieka, który ją zbudował. Nic we Wszechświecie nie gnie, lecz przechodzi z jednego stanu w inny. Kiedy człowiek umrze, aj jego marne ciało odda się ziemi, to z niego wyrosną drzewa, kwiat, trawa. Ciało przeszło z jednego stanu w następny. A co stało się z jego Duszą? W co przekształca się główny kompleks energetyczny –Dusza człowieka?
28,90
29,00 zł
Okładka książki Anastazja część 8. Rytuały miłości cz. 2
Anastazja. Rytuały miłości. Nowa cywilizacja t.8 cz 2. - Władimir Megre Anastazja. Rytuały miłości to druga część ósmego tomu serii Dzwoniące Cedry Rosji. W książkach spisano przemyślenia syberyjskiej pustelniczki Anastazji. Władimir Megre Spisuje słowa Anastazji i działa na rzecz rozwijania proponowanych przez nią idei. Miłość to kosmiczna istota Anastazja opowiada, czym jest miłość i jak ją przypieczętować. W książce znajdziemy opisy rytuałów weselnych różnych ludów oraz przypowieści Anastazji o sile miłości. Mówi także o rodzeniu i wychowywaniu dzieci. Dzięki miłości rozwinie sie państwo i jego społeczeństwo. Fragment książki Naturalnie, również i życie ludzkie tworzy się w znaczym stopniu pod wpływem działania planet. A w tym konkretnym przypadku, dokonując takiego rytuału, trzy osoby w jedno się łączą i kierują prośbę do planet, aby spoiły ich związek. Dla planet prośba człowieka, kiedy jego cel z Boskim pragnieniem jest zgodny, jest wielkim darem, powody do dumy z siebie i człowieka. Jego świadome i szczere zwrócenie się do nich wywołuje u wielu planet w niebie zachwyt, błogie przyspieszenie. Ciała niebieskie stojące w tej chwili nad leżącymi ludźmi zawierają pomiędzy sobą niemą umowę, aby tym ludziom pomagać w ich czynach. Odkrycia tego dokonał wołchw, a dochodził do niego przez dziewięćdziesiąt lat. Obserwował planety, zestawiał je z działaniami ludzi. Kiedy rytuał ten uczeni wołchwowie starali się uświadomić sobie, doszli do wniosku: w jakiś cudowny sposób planety albo siła energii kosmicznych wymazuje z ludzkiej pamięci nieprzyjemne wspomnienia z minionego życia, zwalniając miejsce na nowe, jasne doznania. A jeszcze te energie z zachwytem, w uniesieniu spokrewniają ze sobą troje ludzi.
28,90
29,00 zł
Okładka książki Anastazja część 7. Energia życia
Anastazja 7. Energia życia - Władimir Megre Siódma książka z cyklu Dzwoniące Cedry Rosji, w której spisane zostały słowa syberyjskiej pustelniczki Anastazji. Władimir Megre Autor serii książek Dzwoniące Cedry Rosji, które cieszą się tam niebywałą popularnością. Anastazję poznał w czasie jednej z ekspedycji handlowych do syberyjskiej tajgi. Energia życia Czy można kierować swoim życiem? Jeśli tak, to jak tego dokonać? Według Anastazji to myśl jest najważniejsza. Energia myśli jest największą z energii kosmicznych i, z niej wszystko powstało. Dlatego musimy sobie naszą przyszłość wyobrażać i myśleć o niej. Władimir Megre opisuje ludzi, którzy ukierunkowali swoje życie za pomocą myśli. W tej książce porusza również zagadnienia religijne i historyczne. Fragment książki A czym jest teraz zajęta wasza myśl? Aby zamknąć to zagadnienie, należy przyjąć za postawę tę oczywistość: Myśl jest początkiem wszystkiego. Jak już mówiłem: przed tym, kto nie tylko to sobie uświadomi, ale i odczuje, będą się otwierały tajemnice Wszechświata. Przede wszystkim powstanie dokładny obraz stworzenia. Bóg za pomocą marzeń, energią swojej myśli stworzy świat, w którym żyjemy. Stworzył człowieka, dał mu pełną swobodę działania i obdarował każdego najsilniejszą energią, zdolną stwarzać światy podobne lub, co też jest możliwe, światy doskonalsze od ziemskiego. Żeby stworzyć nowe światy lub udoskonalić ten ziemski, już istniejący świat, niezbędne jest, aby szybkość myśli człowieka była równa szybkości myśli Boga. Jednak jeżeli dzisiaj popatrzymy na świat tworzony przez społeczność ludzką, to widać wyraźnie, że nie jest on doskonały, mało tego, jego istnienie jest zagrożeniem dla Wszechświata. W następstwie dokonuje się jawna degradacja świadomości, a mówiąc dokładniej, spowalnia się myśl człowieka.
28,90
29,00 zł
Okładka książki Anastazja część 6 Księga rodu
Anastazja 6. Księga rodu - Władimir Megre Szósty tom opowieści o Anastazji. Książki zebrano w serię Dzwoniące Cedry Rosji. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa WiS. Władimir Megre Podczas jednej z wypraw handlowych w regiony Syberii poznał Anastazję, pustelniczkę, której słowa spisał. Księga rodu Władimir Megre opisuje swoje doświadczenie spotkania z Anastazją i ich dorastającym synem. Chłopiec dorastał w tajdze pod opieką matki i jest do niej podobny. Oprowadza Megre po tajnikach rodu Anastazji, wyjawia mu jej filozofię rodziny i miłości. Władimir Megre spisał także historię ludzkości opowiedzianą mu przez Anastazję. Fragment książki - HISTORIA LUDZKOŚCI OPOWIEDZIANA PRZEZ ANASTAZJĘ. Wiedyzm Ludzie zamieszkują Ziemię od miliardów lat. Wszystko na Ziemi od zarania stworzone było w sposób doskonały. Drzewa, trawa, pszczoły i cały świat zwierzęcy. Wszystko, co istniało, miało łączność ze sobą i z całym Wszechświatem. Nad wszystkimi stworzeniami góruje człowiek. On także był od zarania doskonały, stworzony w wielkiej harmonii. Przeznaczeniem człowieka jest poznanie całego otoczenia i tworzenie wspaniałego Wszechświata. Powinien on tworzyć w innych galaktykach podobieństwo ziemskiego świata oraz do każdego ziemskiego stworzenia dodawać coś swojego, wspaniałego. Gdy tylko człowiek będzie mógł pokonać pokusy, zostaną przed nim odkryte drogi do tworzenia na innych planetach. Gdy posiadane przez siebie wielkie energie Wszechświata potrafi utrzymać w ryzach i żadnej z nich nie pozwoli osiągnąć przewagi nad pozostałymi. Sygnałem do otwarcia drogi tworzenia we Wszechświecie będzie dzień, w którym Ziemia stanie się rajskim ogrodem. Wtedy człowiek uświadomi sobie całą harmonię Ziemi i będzie mógł dodać od siebie coś wspaniałego. Człowiek ocenia rezultat swoich czynów jeden raz na milion przeżytych lat. Jeśli popełnił błąd, jeśli dopuścił do tego, że zdobyła w nim przewagę tylko jedna spośród mnóstwa istniejących energii, przy czym pozostałe były poniżane, to wtedy na Ziemi następowała katastrofa. Później wszystko zaczynało się na nowo. Tak było wiele razy.
28,90
29,00 zł
Okładka książki Anastazja część 5. Kim jesteśmy?
Anastazja 5. Kim Jesteśmy? - Władimir Megre Piąty tom spisanych przez Władimira Megre wyznań filozoficznych syberyjskiej pustelniczki Anastazji. Seria książek o Anastazji nosi tytuł Dzwoniące Cedry Rosji. Książkę wydało WiS. Władimir Megre Rosyjski przedsiębiorca, spisuje słowa Anastazji, pustelnicy z Syberii. Wspaniała przyszłość W tym tomie Władimir Megre relacjonuje przepowiednie Anastazji dotyczące przyszłości Rosji. Zależy ona od ludzi, którzy powrócą na łono Natury, by własnymi rękoma uprawiać Ziemię. Megre postanowił wcielić w życie plany Anastazji i zaczął budowę ekologicznych osad. Ich celem jest zapewnienie społeczeństwu dobrej jakości żywności. W wymiarze społeczno-politycznym rozdysponowanie większego areału pod uprawy ma przynieść rozładowanie konfliktów i uspokojenie sporów. Fragment książki Nie myślę, że wszyscy od razu zgodzą się na zajmowanie wyłącznie swoimi działkami. Proces ten będzie przebiegał stopniowo, więc sytuacja będzie naturalnie regulowana. Siła państwa zależy nie tylko od posiadanej ilości głowic jądrowych, ale także od ogólnej sytuacji ekonomicznej, której elementem jest również wystarczalność i jakość produktów żywnościowych. Jeśli brakuje w państwie niezbędnej dla ludzi żywności, to jest ono zmuszone wyprzedawać swoje zasoby naturalne i swoją broń, dając tym samym siłę potencjalnemu przeciwnikowi.
28,90
29,00 zł
Okładka książki Anastazja t. 4. Stworzenie
Anastazja 4. Stworzenie - Władimir Megre Anastazja. Stworzenie to czwarty tom cyklu Dzwoniące Cedry Rosji, w którym spisano słowa Anastazji, syberyjskiej pustelniczki. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa WiS. Władimir Megre Rosyjski pisarz i przedsiębiorca, w syberyjskiej tajdze spotkał Anastazję i przekazuje jej słowa światu. Stworzenie świata W czwartym tomie Władimir Megre spisał opowieść Anastazji o stworzeniu świata. Prawda o tym zapisana jest w ludzkiej Duszy, wciąż mamionej przez kłamstwo pod różnymi postaciami. Można ją wydobyć z uczuć, ale tylko pod warunkiem odrzucenia materializmu. Książka składa się z opowieści Anastazji o początku świata i budowaniu społeczeństwa. Kobieta odkrywa starożytną wiedzę, przekazując ją w formie przypowieści. Dzięki Anastazji Megre poznał odległe światy. Fragment książki - Twoje pierwsze pojawienie się Ziemia! Jako jądro całego wszechświata i centrum wszystkiego powstała widzialna planeta – Ziemia!. Momentalnie stały się widoczne dookoła gwiazdy, słońce i księżyc. Tworzące niewidzialne światło, idące z Ziemi, w nich znalazło swe odbicie. Po raz pierwszy we wszechświecie pojawił się nowy plan bytu! Materialny plan, a tak pięknie jaśnieje! Nikt i nic od momentu stworzenia Ziemi widocznej materii nie posiadał, Ziemia miała do czynienia ze wszystkim , co znajduje się we wszechświecie, a jednocześnie pozostawała sobą. Jawiła się nam samowystarczalnym stworzeniem. Wszystko, co rosło, co żyło, co pływało i latało – nie umierało i nigdzie nie znikało. Nawet muszka z gnoju wychodziła, a muszką inne życie się odżywiało i w jedno wspaniałe życie to wszystko się formowało. W zaskoczeniu i zachwycie wszystkie stworzenia wszechświata patrzeć na Ziemię poczęły: Ziemia mogła dotyka wszystkiego, ale jej nikt nie mógł dotknąć. W Bogu natchnienie wzrastało nadal. W świcie miłości wypełniającą próżnię Boska Istota zmieniała swój zarys i formę. Tę formę, którą teraz posiada ciało człowieka, przybierała Boska istota. Poza prędkością i czasem pracowała Boska Myśl. W płomiennym natchnieniu, z bezkresną prędkością wyprzedzała myśli wszystkich energii i tworzyła! Na razie jedno, na razie tylko w sobie, niewidoczne stworzenie.
28,90
29,00 zł
Okładka książki Anastazja część 3. Przestrzeń miłości
Anastazja 3. Przestrzeń miłości - Władimir Megre Przestrzeń miłości to trzeci tom cyklu Dzwoniące Cedry Rosji, w którym znajdziemy spisane przemyślenia Anastazji, pustelnicy z Syberii. Książkę wydało WiS. Władimir Megre Spisuje słowa syberyjskiej pustelnicy Anastazji, które mają zbawczą moc. Przestrzeń miłości Władimir Megre opisuje losy Anastazji po wydaniu dwóch pierwszych książek cyklu. Zaczęli się interesować nią naukowcy. Ich próby zbadania jej nie powiodły się. Władimir Megre zaś w trzeciej książce podaje kolejne przykłady na niezwykły związek Anastazji z Natura. W tej książce Anastazja naucza o stworzeniu Przestrzeni Miłości, którą powinien się otoczyć każdy i przyjąć do niej swoje dzieci. Jej celem jest przemienienie Ziemi w punkt Miłości we Wszechświecie. Fragment książki Prawie natychmiast znów pojawiła się ledwo zauważalna błękitnawa poświata, która zapędziła do ziemi brązowe opary naszego piekła. Nasze ciała połączyły się z niewidzialny „Ja”. Tylko nadal nie mogliśmy się poruszać, lecz już nie ze strachu, ale od błogostanu powodowanego niebieskim światłem. Na niebie nad nami, kręcąc koła, znów świeciła ognista kula. Anastazja wyciągnęła do niej ręce i kula w mgnieniu oka znalazła się metr od jej twarzy. Anastazja rozmawiał z nią i tym razem dało się słyszeć rozmowę: - Dziękuję Ci. Jesteś dobra. Dziękuję Ci za miłosierdzie i miłość. Ludzie zrozumieją, z pewnością wszystko zrozumieją, poczują sercem. Nigdy już nie zabieraj z Ziemi niebieskiego światła, światła swojej miłości. Anastazja uśmiechnęła się. Po jej policzku spłynęła łza. Z niebieskiej otoczki kuli wyskoczyły ogniste błyskawice-pioruny w stronę twarzy Anastazji, które zręcznie i ostrożnie zdjęły błyszczącą w słońcu łezkę i troskliwie, niczym klejnot, umieściły we wnętrzu kuli. Kula zadrżała, zatoczyła wokół Anastazji koło, opadła do jej nóg na ziemię, uniosła się do góry i rozpłynęła na nieboskłonie, przywracają c to miejsce do stanu pierwotnego. Staliśmy tam, gdzie na początku. Świeciło słońce, jak wcześniej płynęła rzeka, widniał w oddali las, jak wcześniej stała przed nami Anastazja. Milcząc, spoglądaliśmy wokół i cieszyłem się, widząc to wszystko. Myślę, że inni tez odczuwali radość. Milczeliśmy, być może będąc jeszcze w szoku po tym, co przeżyliśmy, i także z powodu piękna, które zobaczyliśmy dookoła.
28,90
29,00 zł
Okładka książki Anastazja część 2. Dzwoniące cedry
Anastazja 2 Dzwoniące Cedry - Władimir Megre Jest to druga książka z serii Dzwoniące Cedry Rosji autorstwa Władimira Megre. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa WiS. Władimir Megre Podczas wyprawy handlowej spotkał w syberyjskiej tajdze pustelnicę Anastazję, która wyjawiła mu swoje sekrety. W wyniku ich spotkań powstał cykl książek Dzwoniące Cedry Rosji Dzwoniące Cedry W drugiej książce o Anastazji Władimir Megre opisuje jej uzdrawiające moce i rady, jakie mu dawały, by mógł uleczyć swoje ciało i duszę. Anastazja pochwala uprawianie ziemi rękoma jako dowód miłości człowieka i Natury. Anastazja kontaktowała się z Władimirem Megre nawet wtedy, gdy był w Moskwie, a ona w tajdze. Połączyła ich niezwykle silna więź. Fragment książki – Nasze świątynie Dowiedziałem się o tym miasteczku przypadkowo. Zapytałem Anastazję, zy często występują Dzwoniące Cedry? -Bardzo, bardzo rzadko – odpowiedziała – być może dwa-trzy drzewa na tysiąc lat. Dzisiaj, oprócz uratowanego, jest jeszcze jeden. Można go ściąć i wykorzystać zgodnie jego przeznaczeniem. - Co to znaczy „zgodnie z przeznaczeniem”? Na czym to polega? - Wielki Intelekt Wszechświata- Bóg, stworzywszy człowieka i wszystko, co jest wokół, być może przewidział danie ludziom możliwości przywrócenia utraconych umiejętności korzystania z mądrości skumulowanej w niematerialnym świecie. Ona istniała już u samych źródeł, ale poprzez grzeszność człowieka umiejętności jej odbierania została utracona. Dziadkowie opowiadali tobie o Dzwoniącym Cedrze, o jego nadzwyczajnych uzdrawiających właściwościach, ale nie wyjaśnili, że jego rytmy i pulsacje są bliskie Wielkiemu Intelektowi. Gdyby je złączyć, pomnożyć z rytmami, które tkwią w wielu ludziach, to taki człowiek ze wzmocnionym rytmem, kładąc dłoń na ciepłym pniu Dzwoniącego Cedru i przesuwając po nim ręką, jakby głaszcząc, otrzymuje możliwość korzystania z bezkresnego wymiaru mądrości. Wtedy jest w stanie wiele sobie uświadomić w tej dziedzinie, w kierunku której pędziły jego myśli w momencie dotykania Cedru, oraz w przyszłości. Z każda osobą będzie się to odbywało z różna mocą. Ja opowiadam Ci o Najwyższym przejawie.
28,90
29,00 zł
Okładka książki Anastazja Dzwoniące Cedry Rosji księga 2
Władimir Megre „Dzwoniące Cedry Rosji” Księga II – pełne wydanie uwzględniające aktualizacje autorskie. Anastazja jest potomkinią starożytnego ludu żyjącego od tysiącleci w cedrowym gaju w głębi syberyjskiej tajgi z dala od cywilizacji. Ludu, który znajduje się w posiadaniu wiedzy wywodzącej się jeszcze z Praźródeł. Posiadają oni zdolności uważane obecnie za „paranormalne”, takie jak telepatia, prekognicja, teleportacja oraz bezpośredni dostęp do Uniwersalnego Wymiaru Mądrości, który wypełniają światłe myśli kiedykolwiek wytworzone przez wszystkich żyjących dotychczas na Ziemi ludzi oraz Stwórcę. Księga II pt.: „Dzwoniące Cedry Rosji” (tytuł zbieżny z nazwą całej serii) to kontynuacja historii Autora po spotkaniu z Anastazją oraz dalszy, poszerzony zbiór wyjątkowych, otrzymanych od niej informacji. Anastazja ujawnia historyczne tajemnice tysiącleci, które całkowicie zmieniają zrozumienie naszej przeszłości. Mówi m.in. o tajemnicach egipskich piramid (których jak dotychczas współczesnym naukowcom nie udało się rozwikłać ), przeznaczenie starożytnych dolmenów, podaje metodę uzyskiwania wysoce leczniczego oleju cedrowego, mówi o warunkach koniecznych dla zaistnienia uzdrowienia nie tylko ciała fizycznego, ale także i duszy. Ponadto Anastazja przekazuje Czytelnikowi bezcenną wiedzę dotyczącą istnienia Uniwersalnego Wymiaru Mądrości wypełnionego świetlistymi myślami wytworzonymi przez wszystkich żyjących dotychczas na Ziemi ludzi oraz Stwórcę. Bohaterka książki wyjawia możliwości i sposoby czerpania wiedzy z tego przebogatego źródła. Autor przenosi Czytelnika od rajskiej polanki Anastazji do zurbanizowanych zakątków Moskwy, od starożytnych tajemnic naszych przodków ku świetlistej wizji ludzkości. Księga II zawiera wiele unikalnych, istotnych informacji, których nie znajdziecie Państwo w żadnych innych publikacjach. Jest pięknie, starannie wydana i należycie przetłumaczona. Gorąco zachęcamy do jej lektury. Wiedza zawarta w tej książce istotnie i trwale odmienia życie milionów ludzi na całym świecie. Odmienia je na lepsze, bardziej zgodne z Naturą, istotą człowieczeństwa i odwiecznymi Prawami Wszechświata. Słowa Anastazji z Księgi I w zaskakujący sposób staja się rzeczywistością. Niezwykły łańcuch zdarzeń, który miał miejsce po spotkaniu Autora z Anastazją ukazuje duchową siłę jej słowa. Księga II przedstawia tło, jak doszło do napisania "Anastazji", oferuje głębszą eksplorację tematów poruszanych w Księdze I, mówi się o niej, że: "dotyka Duszy, uwalnia głęboką siłę uzdrawiania". Anastazja oferuje nową i promienną wizję przyszłości.
21,70
35,00 zł
Produkt niedostępny
Okładka książki Anastazja księga 1
Poruszająca serca i umysły historia spotkania Autora z piękną i niezwykle mądrą kobietą – Anastazją – żyjącą w głębi syberyjskiej tajgi i posiadającą unikalną wiedzę na temat fizycznych oraz duchowych praw szczęśliwego bytu, właściwego stosunku do natury, dzieci, drugiego człowieka oraz wszystkiego, co żyje i istnieje we Wszechświecie. Wypowiadane przez Anastazję treści są unikalne i, według powszechnych opinii, nie znajdują sobie analogii w świecie. Anastazja odsłania przed nami wiedzę, o której ludzkość zapomniała w swoim pośpiechu, a która to wiedza drzemie w każdym z nas od Praźródeł i czeka aby rozkwitnąć, aby uczynić nas szczęśliwymi ludźmi. Anastazja, jak nikt inny dotychczas, ukazuje możliwości Człowieka-Stwórcy, jego boski, twórczy potencjał, zdolności oraz umiejętności przynależne nam od zarania dziejów.
27,98
35,00 zł
Produkt niedostępny
Okładka książki Anastazja t. 1
"Anastazja", jest to pierwsza książka z serii "Dzwoniące Cedry Rosji", opowiada o tym, jaka przygoda spotkała Władimira Megre podczas jego podróży handlowej w 1995 roku po rzece Ob, po tajdze Syberyjskiej, gdzie spotkał się z fenomenalnym zjawiskiem, jak dzwoniące drzewa cedrowe. Spędził ON trzy dni z kobietą o imieniu Anastazja, która, opowiedziała mu prawdę o wychowywaniu dzieci, seksualności ludzkiej, jego zachowaniach, religii i wielu innych rzeczach istotnych dla życia ludzkości. Jej słowa tak bardzo wpłynęły na Władimira i zmusiły go do tak głębokich refleksji, że po powrocie do Moskwy napisał książkę w której opisał to, co mu się przydarzyło. Zaczął tym samym początek serii książek "Dzwoniące Cedry Rosji", do których lektury serdecznie zapraszam Ciebie, czytelniku w celu poznania odwiecznych tajemnic natury i świata żywego, które przez lata przekazywali nam nasi przodkowie, a skrywane są przed ludzmi przez wszelkie systemy władzy nad nimi, aby nad nami panowac i wykorzystac
28,90
29,00 zł
Produkt niedostępny
Okładka książki Anastazja - pakiet 10 książek z serii Dzwoniące Cedry Rosji
Anastazja - pakiet 10 książek z serii Dzwoniące Cedry Rosji Zachwycająca wiedza, sięgająca starożytności, doświadczenia wielu pokoleń, obserwacje sposobu życia rozmaitych społeczeństw na kuli ziemskiej doprowadziły do tego, że książki te wykupiło ponad piec milionów czytelników w Rosji. Również wielką popularność zyskały one w dziesięciu państwach na obu półkulach, między innymi w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Francji, Izraelu... Więcej o Anastazji, książkach, ideach, które już zmieniły życie wielu osób znajdziesz na Polskiej Stronie Przyjaciół Anastazji Anastazja - Wybieram Życie Jest to komplet 10 książek - wszystkich, które zostały obecnie wydane w języku polskim. Anastazja t. 1 "Anastazja", jest to pierwsza książka z serii "Dzwoniące Cedry Rosji", opowiada o tym, jaka przygoda spotkała Władimira Megre podczas jego podróży handlowej w 1995 roku po rzece Ob, po tajdze Syberyjskiej, gdzie spotkał się z fenomenalnym zjawiskiem, jak dzwoniące drzewa cedrowe. Spędził ON trzy dni z kobietą o imieniu Anastazja, która, opowiedziała mu prawdę o wychowywaniu dzieci, seksualności ludzkiej, jego zachowaniach, religii i wielu innych rzeczach istotnych dla życia ludzkości. Jej słowa tak bardzo wpłynęły na Władimira i zmusiły go do tak głębokich refleksji, że po powrocie do Moskwy napisał książkę w której opisał to, co mu się przydarzyło. Zaczął tym samym początek serii książek "Dzwoniące Cedry Rosji", do których lektury serdecznie zapraszam Ciebie, czytelniku w celu poznania odwiecznych tajemnic natury i świata żywego, które przez lata przekazywali nam nasi przodkowie, a skrywane są przed ludzmi przez wszelkie systemy władzy nad nimi, aby nad nami panowac i wykorzystac Anastazja część 2. Dzwoniące cedry Anastazja t. 2. Dzwoniące cedry Zachwycająca wiedza, sięgająca starożytności, doświadczenia wielu pokoleń, obserwacje sposobu życia rozmaitych społeczeństw na kuli ziemskiej doprowadziły do tego, że pięć tomów tej książki wykupiło ponad pięć milionów czytelników w Rosji. Również wielką popularność zyskała książka w dziesięciu państwach na obu półkulach, między innymi w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Francji, Izraelu... Anastazja część 3. Przestrzeń miłości Anastazja t. 3. Przestrzeń miłości Zachwycająca wiedza, sięgająca starożytności, doświadczenia wielu pokoleń, obserwacje sposobu życia rozmaitych społeczeństw na kuli ziemskiej doprowadziły do tego, że pięć tomów tej książki wykupiło ponad pięć milionów czytelników w Rosji. Również wielką popularność zyskała książka w dziesięciu państwach na obu półkulach, między innymi w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Francji, Izraelu... Anastazja t. 4. Stworzenie Anastazja t. 4. Stworzenie Zachwycająca wiedza, sięgająca starożytności, doświadczenia wielu pokoleń, obserwacje sposobu życia rozmaitych społeczeństw na kuli ziemskiej doprowadziły dO tego, że pięć tomów tej książki wykupiło ponad pięć milionów czytelników w Rosji. Również wielką popularność zyskała książka w dziesięciu państwach na obu półkulach, między innymi w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Francji, Izraelu... Anastazja część 5. Kim jesteśmy? Ci, którzy potrafią zrozumieć swoje przeznaczenie i sedno nieskończoności, będą żyli szczęśliwie, wiecznie się wcielając, oni bowiem swymi myślami sami wytworzą swoją szczęśliwą nieskończoność. Aż dech zapiera od tej myśli: czyżby na progu nowego tysiąclecia jasnym płomieniem zapłonęła wielka idea, która zrodzi wspaniałą zorzę w życiu Słowian? A może coś jeszcze bardziej znaczącego zdarzyło się w świecie i położyło podwaliny nowego etapu rozwoju całej ludzkości? Anastazja część 6 Księga rodu Nie minie wiele czasu, a miliony ojców i matek w różnych zakątkach Ziemi zaczną własnymi rękoma pisać Księgę Rodu, wypełniając stronę po stronie. Ksiąg tych będzie wielkie mnóstwo, a w każdej prawda dla własnych dzieci z serca płynąca. Nie będzie w nich miejsca dla obłudy, przed nimi upadną historyczne przekłamania.Anastazja Anastazja część 7. Energia życia Życie człowieka ! Od czego lub od kogo ono zależy ? Dlaczego jedni stają się imperatorami, dowódcami, drudzy zbierają resztki z odpadków ? Istnieje pogląd, że każdemu już od narodzenia przeznaczony jest jego los. Jest i drugi pogląd: człowiek samowystarczające stworzenie, w którym zawarte są wszystkie energie wszechświata. Ale jest w człowieku jedna energia, przynależna tylko jemu. Ona się nazywa „energią życia”. I jeśli człowiek zrozumie, czym on włada, nauczy się posługiwać nią w pełnym zakresie. Stanie się współwłaścicielem całego wszechświata . W dalszej części podpowiada nam Anastazja i jej dziadek, jak podążać ku temu, rozwijając takie tematy jak; szybkość myślenia, trening myśli, odżywianie wszechobecną energią i wiele innych ciekawych, skutecznych sposobów. Uzmysławia też nam, czym zajęta jest obecnie nasza myśl, jaki jest najbardziej zakazany temat. Omawiając głębiny utajnionej historii, Anastazja wyjaśnia, kim byli Wedrusi, Poganie i kto jest ich potomkiem dzisiaj. Otwiera przed nami wiele tajemnic, które doprowadziły ludzkość do obecnego stanu świadomości. Wiadome jest, że wykorzystujemy tylko kilka procent możliwości naszego umysłu z nielicznymi wyjątkami do około 10%, a gdzie pozostałe 90% ?. Kto tym wszystkim manipuluje i dlaczego jest tak mało kochających się rodzin, szczęśliwych dzieci?. Gdzie jest czysta żywa woda i powietrze, ziemia rodząca zdrowe produkty, aby człowiek mógł być zdrowym i w pełni świadomym - nie tylko w 5 %, w tym manipulowanym. Tak coraz więcej ludzi w społeczeństwach jest chorych, smutnych, rozwiedzionych i sierot bo miejsce madrości wypełnia manipulacja i przemoc. Anastazja t.8 Nowa Cywilizacja W ósmej książce „ Nowa cywilizacja” - jak i w wielu poprzednich - autor przekazuje nam, słowami Anastazji, jej dziadka oraz młodego Wołodi, jak odwrócić ten stan rzeczy, o którym mowa w tomie siódmym i poprzednich. Wołodia pokazuje ojcu swoje kontakty z przyrodą, zwierzętami, jak odciążyć ludzi mieszkających w rodowych siedliskach, od ich codziennej pracy, aby mieli czas rozmyślać. I to jest możliwe, powiada, jeśli poznać zamysł Boga naszego stwórcy, a jest to najważniejszą nauka i to ją koniecznie trzeba poznawać, aby dochodzić do mądrości. Pokazuje procedury uzdrawiania i odmładzania, aby przygotować człowieka, do stworzenia nowego, zdrowego potomka. Anastazja natomiast wyjaśnia; co to jest demokracja?. Jak niewolnicza praca, przedłuża się od 1000-leci do dzisiaj, gdzie jej strażników, zamienił dziś pieniądz. Czyżby tą obecną sytuację niemożliwe jest zmienić ? - pyta Władimir, Anastazję. - Możliwe. - Jak ? I kto jest w stanie to uczynić ? - Obrazem. ( Co znaczy obrazem ? Jakim i Jak ? O tym miedzy innymi jest mowa w ósmym tomie Anastazji.) - Ten obraz, który inną sytuację przedstawi dla ludzi. Według tego obrazu większość ludzi, stara się pieniądze zarabiać, wydawać i one tylko życie ich zapełniają i zapewniają. Ale efektem tego bardzo często cierpią zwycięscy tej bezmyślnej gonitwy. Niektórzy osiągają iluzoryczne wyżyny, by potem dotkliwiej niż inni odczuwać bezmyślność życia. Ale każdy zawsze może się przebudzić i zadać sobie pytanie po co tutaj żyję? Anastazja przedstawia wiele tego przykładów. Mówi w tym tomie o bardzo ważnej nauce obrazowości i w czyich rękach jest ideologia danego społeczeństwa. A przede wszystkim jak kreować "Nową Cywlizację". Anastazja część 8. Rytuały miłości cz. 2 Miłość --- istota kosmiczna Człowiek pojawił się na drodze jakoś znienacka. Stał prawie na środku pasa jezdnego, odwrócony plecami do zbliżającego się dżipa. Od razu zacząłem hamować, żeby ostrożnie wyminąć dziwnego, siwowłosego człowieka. Kiedy pozostało mi do niego najwyżej dziesięć metrów, staruszek powoli odwrócił się w moim kierunku i wtedy odruchowo znów wdusiłem pedał hamulca. Przede mną na drodze stał dziadek Anastazji. Poznałem go od razu. Siwe włosy i broda w żaden sposób nie współgrały z niezwykle płomiennymi, młodymi oczyma, a taka niezgodność od razu wyróżniała staruszka spośród innych ludzi w podeszłym wieku. Także długi, szary płaszcz o nieokreślonym kroju, uszyty z jakiejś nieznanej tkaniny, był mi równie dobrze znany. Jednak nie wierzyłem własnym oczom. W jaki bowiem sposób ten starzec z syberyjskiej tajgi mógł się dostać tutaj, do centrum Rosji, na drogę prowadzącą z miasta Władymir do miasta Suzdal? Jak? Jakimi rozstawnymi końmi? Jak syberyjski pustelnik bez problemu może się zorientować w zawiłościach naszych transportowych niuansów? Przecież nie posiada on absolutnie żadnych dokumentów. Pieniądze, naturalnie, mógł zdobyć, sprzedając suszone grzyby i orzeszki cedrowe, podobnie jak to czyniła jego wnuczka Anastazja. Ale bez dokumentów... Oczywiście, wielu bezdomnych u nas nie ma dokumentów i milicja nie może sobie z tym poradzić. Lecz dziadek Anastazji jakoś nie bardzo przypominał bezdomnego. Ubiera się, owszem, w bardzo stare, znoszone odzienie, jednak zawsze czyste, a wygląd ma dość zadbany, twarz jasną, na policzkach lekki rumieniec. Siedziałem tak, zamarłszy bez ruchu, z rękoma na kierownicy dżipa. On sam podszedł do samochodu, a ja otworzyłem mu drzwi. --- Cześć, Władimirze, jedziesz do Suzdala? Podwieziesz mnie? --- spytał starzec jak gdyby nigdy nic. ............ Anastazja t.10 Anasta "Anasta" to najnowyszy, 10 tom z serii "Dzwoniące Cedry Rosji" - fascynujących opowieści o Anastazji, tajemniczej dziewczynie z Syberii. "Po polanie w głębi syberyjskiej tajgi idzie, uśmiechając się, malutkie dziecko, nic go nie przeraża, nikt nie napada, wręcz odwrotnie, pobliskie zwierzęta gotowe są pospieszyć na pomoc w każdej potrzebie. Idzie mały człowiek, stąpając jak potomek carów po swoich włościach. A gdzie w tym czasie znajduje się wasze dziecko?..." Zachwycająca wiedza, sięgająca starożytności, doświadczenia wielu pokoleń, obserwacje sposobu życia rozmaitych społeczeństw na kuli ziemskiej doprowadziły do tego, że wszystkie tomy tej książki cieszą się wśród czytelników w Rosji ogromną popularnością. Również wielką popularność zyskała książka w dziesięciu państwach na obu półkulach, między innymi w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Francji, Izraelu... Z najnowszego tomu z cyklu "Dzwoniące cedry Rosji" dowiesz się, czego w starożytności dokonała maleńka Anasta, w kogo wcieliła się dziś jej Dusza oraz o wielu, wielu innych kwestiach. Zapraszam serdecznie na stronę poświęconą Anastazji i książkom, przekazującym jej bezcenną dla nas mądrość - www.anastazja.com.pl Jeżeli idea przywrócenia raju na Ziemi jest Wam bliska zachęcam do wypowiadania się na ten temat na forum - spotkacie tam wiele pokrewnych Wam dusz :) - A twoja Dusza dlaczego nie wychodzi, kiedy zasypiasz głębokim snem? - Wychodzi i moja Dusza, ale zawsze powraca na czas, bo ja jej nie męczę. - A ja niby co, męczę swoją Duszę? - Każdy człowiek, Władimirze, dający do siebie dostęp szkodliwym nałogom, złym myślom, jedzący niepotrzebne pożywienie, skazuje na męki przede wszystkim swoją Duszę. - Jakie znaczenie ma jedzenie dla Duszy? Co ona, także potrzebuje się najeść jak człowiek? - Dusza nie odżywia się materialnym pokarmem, Władimirze, ale widzieć, słyszeć i czuć ona może tylko poprzez twoje ciało. Jeśli ciało choruje, na przykład, kiedy człowiek jest pijany, ona jest dosłownie uwięziona, nie może siebie przejawić ani realizować. Ona może tylko odczuwać i płakać nad bezużytecznym, zatrutym szkodliwymi płynami ciałem.[...] - A kiedy człowiek śpi, jego Dusza nie odpoczywa? - Dusza - to energia. Żywy kompleks energii. Energii niepotrzebny jest odpoczynek[...] (rozdział "Początek")
274,90
290,00 zł
Produkt niedostępny
Okładka książki Anastazja t.8 Nowa Cywilizacja
Anastazja t. 8 cz. 1. Nowa cywilizacja - Władimir Megre Anastazja. Nowa cywilizacja to pierwszy z dwóch tomów ósmej części cyklu Dzwoniące Cedry Rosji o Anastazji, pustelnicy z Syberii. Książka ukazała się nakładem Wydawnictw WiS. Władimir Megre Jest rosyjskim handlowcem, który w czasie jeden z podróży rzeką Ob. Poznał w syberyjskiej tajdze Anastazję i spisuje jej słowa oraz przemyślenia. Powstanie nowej cywilizacji Anastazja opisuje losy cywilizacji, opowiadając o pojedynczych ludziach i całym państwie, jakim jest Rosja. Powstanie nowej cywilizacji i dobrobytu możliwe jest tylko dzięki podziale ziemi między ludzi, którzy będą ją uprawiać i tworzyć swoje rodowe siedziby. W książce znajduje się projekt odnowy państwa, wraz z opisem skutków wprowadzenia nowych zasad społecznych i propozycjami prawodawstwa. Fragment książki - Rozwiązanie problemu zabezpieczenia ludności kraju w żywność wysokiej jakości Przypomnijcie sobie „walkę o urodzaj” w okresie sowieckim. Przypomnijcie sobie, jak studentów, uczniów, przedsiębiorstwa wywożono na sprzęt plonów do kołchozów i sowchozów. Też brałem udział w podobnych masowych przedsięwzięciach” pełłem i sprzątałem cebulę na polach podmiejskiego sowchozu. Ale w kraju nie było nadmiarów produktów wysokiej jakości. Starsze pokolenie oczywiście pamięta sprzedawane w sklepach zgniłe w jednej trzeciej ziemniaki i niepozornego wyglądu warzywa. Potem nastąpił letniskowy ruch. Zaczęto ludziom przydzielać po sześć arów ziemi. I zdarzył się cud. Dane statystyczne są wszystkim znanie. Ludność kraju na własną rękę, bez jakichkolwiek ministerstw i resorów, zapewniła w 80% produkcję warzyw (niestety, teraz warunki dla letników zaczęły się komplikować: wzrost opłat za przejazd, podatek gruntowy od działek, podrożenie energii elektrycznej). I to na sześciu arach, gdzie nie jest możliwe stworzenie jakiejkolwiek doskonałej ekonomii, posadzenie wysoko rosnących drzew użyźniających glebę, urządzenie zbiornika wodnego. I to w zasadzie pracując tylko w dni wolne od pracy i w święta, bez wystarczającego doświadczenia i wiedzy. Hektar pozwala stworzyć bardziej doskonała ekonomię. Przy właściwej jej organizacji nakłady pracy na jeden metr kwadratowy obszaru obniżają się tym przypadku trzydziestokrotnie. Nie od razu oczywiście, i powtórzę: przy właściwym jej uruchomieniu. W ten sposób i już istniejąca praktyka, i teoretyczne rachunki potwierdzają, że realizacja przedstawionego programu całkowicie zaopatrzy kraj w całą niezbędną żywność. Teraz o jej jakości. Należy powiedzieć, żę człowiek uprawiający rośliny rolnicze, którymi odżywia się jego rodzina, nie będzie dodawał do gleby trujących środków chemicznych, nawozów chemicznych. Nie będzie hodował upraw genetycznie zmutowanych. Całe to świństwo trafia do naszego kraju i jest kupowane przez ludność wyłącznie powodu braku żywności. Przy wystarczającej jej ilości na pierwsze miejsce od razu wybija się jakość. Mam nadzieję, że powiedziałem to w sposób przekonujący?
28,90
29,00 zł
Produkt niedostępny
1
Liczba wyświetlanych pozycji:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj