KATEGORIE
KONTO
tylko dostępne
sortuj:
tytuł
cena
data
Okładka książki Rozpoznaj i uzdrów siebie siłą Ducha
Poznajemy ośrodki świadomości, które kierują duchowymi boskimi życiowymi siłami oraz dowiadujemy się o związku między duszą i ciałem. Poznajemy możliwości samouzdrowienia dzięki mocy Ducha w różnych chorobach, jak również działanie różnych zapachów, kolorów i dźwięków. Jest to objawienie z Ducha Bożego, przekazane przez Gabriele. Dzięki tej książce możemy uzyskać też wgląd w anatomię ciała swojej duszy i nauczyć się jak aktywować ośrodki świadomości. Znajdujemy tu wiele pomocnych wskazówek od ogólnych, jak kształtować swoje życie do konkretnych dotyczących działania, na przykład w przypadku bólu głowy lub stanu napięcia. Z pomocą duchowej mocy, z pomocą Boga i w harmonii z naturą, możemy uwolnić się od negatywnego balastu, przeciwdziałać chorobom i prowadzić zdrowsze życie.
36,50
51,45 zł
Okładka książki Wewnętrzne modlenie się
Modlitwa jest pomostem do rzeczywistości Ducha, do życia, które czyni nas wolnymi. Połączenie od materialnego do duchowego poziomu bytu jest możliwe przez ukierunkowanie się… Ten, kto codziennie modli się właściwie, modli się z serca, zachowa również wewnętrzny spokój w największym hałasie…. Jeżeli potrafimy dzięki właściwej modlitwie i medytacji, skierować się coraz bardziej do wnętrza, do Królestwa Pokoju, skąd pochodzimy, to promieniować będzie przez nas wieczna moc, ona będzie nas prowadzić, żywić i poić ze źródła Bożego pokoju…
18,00
27,30 zł
Okładka książki Słowa Ojca także do Ciebie
Słowa wiecznego Ojca do Jego dziecka. Drogowskaz dla wszystkich ludzi na drodze do świadomego życia w Bogu. Gabriele dzieli się z nami darami z Ducha Bożego, które otrzymała jako Jego dziecko. Słowa Ojca są skierowane również i do nas, aby je przyjąć i pojąć. Bóg, odwieczny Duch, Ojciec nas wszystkich, którego kiedyś samowolnie opuściliśmy, który nas niezmiennie kocha i który tęskni za każdym z nas - przemawia do nas nieustannie w głębi naszej prawiecznej istoty.
18,00
27,30 zł
Okładka książki Dusza na drodze do doskonałości
Objawienie Chrystusa Bożego dotyczące budowy wiecznego stworzenia Bytu i naszej duszy.Chrystus szczegółowo objaśnia siedem stopni świadomości duszy- od Porządku przez Wolę, Mądrość, Powagę, po Cierpliwość, Miłość i Miłosierdze.Ponowne uaktywnienie tych stopni duszy jest zadaniem każdej duszy- tu na ziemi lub w zaświatach.Książka odpowiadająca na wiele pytań: Czego dusza ma się nauczyć i co rozpoznać na danym stopniu? Co dzieje się z duszą, która opóściła ciało w dzieciństwie? Jak prowadzona jest dusza po opuszczeniu ludzkiego ciała? Jak toczy się jej dalsze życie w zaświatach?Człowiek zyje na ziemi, żeby się uczyć, a wyjaśnienia z królestwa Bożego pomagaja nam zrozumieć sens życia i oczyścić duszę, żeby znalazła na powrót wieczny dom Ojca, naszą przwdziwą ojczyznę.
24,58
34,65 zł
Okładka książki Rehabilitacja Chrystusa Bożego
Czytając tą książkę dowiecie się Państwo więcej na takie tematy jak: - Walka zewnętrznych religii przeciwko prachrześcijańskiemu nurtowi - Przemoc, wojny i przestępstwa pod płaszczykiem „chrześcijaństwa“ - Kościelne dogmaty i zasady wiary – zapowiedź walki przeciwko Chrystusowi - Krwawe ślady Kościołów - Otchłanie nauki Marcina Lutra - Lekceważenie i ucisk kobiet - Przestępstwo wobec stworzenia Bożego Zapoznacie się Państwo z zasięgiem tego oszustwa, skierowanego przeciwko nauce Jezusa, Chrystusa. Przeczytacie, co On naprawdę ludziom przyniósł i dzisiaj ponownie przynosi: Naukę miłości Bożej do bliźniego, przyrody i zwierząt – naukę drogi powrotnej do Królestwa Bożego, do naszego odwiecznego Ojca.
36,50
51,45 zł
Okładka książki Dziesięć Przykazań Bożych przekaz. przez Mojżesza
Przykazania Boga przekazane za pośrednictwem Mojżesza są zaprawdę świadectwem miłości i pomocą w życiu pochodzącą od Odwiecznego i skierowaną do jego ludzkich dzieci, są esencją wszechobejmującego prawa nieskończoności.Bóg, Odwieczny, jest niezmienny; On jest taki sam, wczoraj, dzisiaj i jutro. To samo dotyczy Dziesięciu Przykazań Bożych przekazanych poprzez Mojżesza. Duch Chrystusa Bożego, który objawia się w dzisiejszych czasach, przemówił do serca Swojej prorokini i ambasadorki Boga, Gabrieli, która w swoich słowach przekazuje to, co ma szczególne znaczenie dla Nowych Czasów, ponieważ kult bożków przybiera coraz większe rozmiary.
6,56
9,24 zł
Okładka książki Bliżej do Boga w tobie
Poprzez Gabrielę, swoją prorokinię i orędowniczkę, Chrystus Boży w sierpniu 2005 roku w prostych, jasnych słowach objawił krótką Wewnętrzną Drogę darowaną wszystkim ludziom, którzy tęsknią za Bogiem oraz za wypełnionym, szczęśliwym życiem w wolności. Ta droga przedstawiona jest w niniejszej książce.Słowo Boże w obecnym czasie jest największym darem niebios dla ludzi. Bóg, Odwieczny, mówi nam bezpośrednio przez Gabrielę w proroczym słowie wszystko to, co my, ludzie, powinniśmy wiedzieć. Mówi, co jest nam potrzebne, żebyśmy mogli pojąć wielkie duchowe współzależności, a także rozpoznać zjawiska występujące na tym świecie wraz z ich przyczynami, z ich przebiegiem i zawirowaniami; przedstawia, jak każdy człowiek może przez prawdziwą naukę Jezusa, Chrystusa, przez aktywne stosowanie w dniu powszednim bożych przykazań i Kazania na Górze, wkroczyć na drogę powrotną do odwiecznej ojczyzny.
9,28
13,08 zł
Okładka książki Wewnętrzna Droga. Wydanie zbiorowe
Wewnętrzna Droga to szkolenie, które zostało krok po kroku objawione z niebios poprzez słowo prorocze. Dzisiaj, na tym wielkim przełomie czasów, po raz pierwszy w historii ludzkości Wewnętrzna Droga została objawiona w całości. Kiedy człowiek dążący do Boga opanuje jej pierwsze cztery stopnie, to znaczy rozwinie w sobie cztery podstawowe stopnie wewnętrznego życia, wtedy będzie prowadzony - poprzez swoje rozjaśnione wnętrze - bezpośrednio przez Chrystusa, Syna Bożego, do serca Boga, do świadomości odwiecznego bytu. Tej Wewnętrznej Drogi naucza Chrystus poprzez cherubina boskiej Mądrości nazywanego bratem Emanuelem.Każdy człowiek może teraz - poprzez konsekwentne kroczenie Wewnętrzną Drogą, to znaczy przez urzeczywistnianie w życiu codziennym tego, co objawili Duch Chrystusa Bożego i cherubin boskiej Mądrości, brat Emanuel - uczynić kroki wyprowadzające z nizin ludzkiego ja, z prawa siewu i zbioru, do świadomego życia w Duchu Bożym.Jak ta droga konkretnie przebiega?Po kursie prachrześcijańskiego otwierania świadomości (medytacje) przez uświadomienie sobie siły Jezusa, Chrystusa, uczymy się na stopniu Porządku porządkować myśli, poskramiać mowę, wysubtelniać zmysły i kierować je do wnętrza. Celowe zadania i ćwiczenia pomagają nam poznać siebie i oczyszczać błędne postępowanie - przez odczuwanie za nie skruchy, proszenie bliźniego o przebaczenie, przebaczanie także bliźniemu - i, dzięki przeistaczającej sile Chrystusa Bożego, krok za krokiem stawać się wolnymi, aby żyć w pokoju z bliźnim. Na początku nie zawsze jest to łatwe. Trzeba bowiem opracować najbardziej obciążające wzory błędnego postępowania z przeszłości. Nasz dzień powszedni staje się polem ćwiczenia w samorozpoznaniu, a nasze życie o wiele bardziej interesujące.
33,52
47,25 zł
Okładka książki Naucz się modlić
Wielu ludzi polega na innych ludziach i wciąż na nowo doznaje zawodu.Ten, kto nie polega na ludziach, ale prosi o pomoc, radę i wsparcie Odwiecznego, nie może też być opuszczony przez żadnego człowieka, gdyż nie buduje na ludziach, lecz na Chrystusie, na odwiecznym Duchu, który jest obecny we wszystkim.Właśnie w dzisiejszych czasach powinniśmy sobie uświadomić, że we wszystkim jest Bóg, że we wszystkim bije serce Boga i że my powinniśmy zakorzenić się i żyć w prazdroju Odwiecznego. Jeżeli dążymy do tego w modlitwie, to staniemy się z głębi wnętrza szczęśliwi i poczujemy się zjednoczeni z wielkim Duchem.Ten, kto w modlitwie kieruje się do wnętrza i odczuwa w swoim sercu bliźniego, a nawet całą nieskończoność, ten posiada moc, aby otworzyć sobie drzwi do królestwa Ducha Bożego.Jeżeli dzięki prawdziwej modlitwie, którą powinniśmy ćwiczyć i pielęgnować, znaleźliśmy Boga w swoim sercu, to czujemy Go wszędzie jako wszechobecnego, dobrego, przyjaznego, życzliwego, Ducha miłości.Wtedy doznajemy, że z każdego człowieka, z każdego kwiatu, z każdego krzewu i drzewa, z każdego kamienia spogląda na nas Bóg. Z każdego głosu zwierzęcia, z wiatru, z promieni słońca, z kropli wody i z każdego ziarenka piasku dociera do nas wszechpotężne promieniowanie Wszechmogącego i nie jesteśmy sami; jesteśmy zjednoczeni z Nim i otoczeni mocą miłości.
11,17
15,75 zł
Okładka książki Każdy musi umrzeć sam
Książka ta zainteresuje każdego, kto chciałby pozbyć się strachu przed śmiercią i osiągnąć świadome życie, bezpieczeństwo, pogodę ducha i wewnętrzną stabilność - ponieważ, tak pisze Gabriela: ""Kto uczy się rozumieć swoje życie, nie musi już bać się śmierci"". Książka ta doprowadza do porządku i wyjaśnia wiele nieporozumień powstałych w wyniku błędnego przekazywania nauki pierwszych chrześcijan, opisuje między innymi, jak wczesnochrześcijańska nauka o reinkarnacji została nagle potępiona i jakie są tego fatalne następstwa.Ponadto Gabriela daje czytelnikowi wgląd między innymi w to, jak należy rozumieć słowo ""życie"" w jego prawdziwym znaczeniu, jaki sens i cel ma ziemskie życie człowieka i jaki jest, zupełnie indywidualny, związek pomiędzy jego życiem i umieraniem oraz dalszym życiem ""po tamtej stronie"". Opisuje ona różne sytuacje, w jakich może znaleźć się dusza, gdy umiera ludzkie ciało i jakie z tego wynikają następstwa. Czytelnik dowiaduje się też na przykład, jakie konsekwencje ma dla jego duszy i życia ""po drugiej stronie"" przeszczepienie organów.Jak czerwona nitka przewija się przez tę książkę wskazywanie na wewnętrzną samodzielność każdego człowieka w jego życiu. Jednocześnie przybliża się czytelnikowi pewność, że nie jest on pozostawiony samemu sobie: Bóg jest blisko niego i każdy może się do Niego zwrócić, bez kapłanów i innych pośredników.
11,92
16,80 zł
Okładka książki Uzdrawianie wiarą - uzdrawianie całościowe
I zdrowym, i chorym książka ta powie, o co naprawdę chodzi w życiu. Ten, kto stara się wypełniać swoje ziemskie dni czymś dobrym, dojść do ładu z sobą i swoimi bliźnimi, kto chce doznać siły płynącej z prawdziwie pozytywnego życia, znajdzie w tej książce nieocenioną pomoc. Zawiera ona szczegółowe wyjaśnienia współzależności, jakie zachodzą pomiędzy chorobą lub zdrowiem a naszym sposobem życia i przekazuje nam, że BÓG jest źródłem siły w głębi wnętrza każdego człowieka.Jezus z Nazaretu 2000 lat temu mówił do chorych, których uzdrawiał: ""Pójdź i nie grzesz odtąd już więcej. Twoja wiara ci pomogła"". Czy te słowa przeznaczone są tylko dla ludzi tamtych czasów? Czy tylko wtedy miały znaczenie, czy mają też sens w czasach dzisiejszych, w których medycyna oferuje człowiekowi tyle możliwości leczenia jego chorego ciała? O co chodziło Jezusowi, kiedy mówił o wierze?Gabriela, prorokini i orędowniczka Boga dla naszych czasów, ukazuje w tej książce, czym jest prawdziwa, aktywna wiara. Chodzi nie tylko o to, żeby wierzyć w Boga powierzchownie i myśleć o Nim tylko wtedy, kiedy nam się źle powodzi lub kiedy mamy trudności. Chodzi o wiele więcej - o włączenie Go całkowicie w nasze życie przez przyjmowanie w głębi serca i wprowadzanie w czyn Jego Prawa, które znamy z Dziesięciu Przykazań i Kazania na Górze. To dotyczy nie tylko naszego sposobu myślenia i postępowania, lecz również naszych uczuć i odczuć, jakie żywimy na przykład wobec bliźniego.Gabriela daje konkretne, pomocne nam wskazówki, abyśmy samych siebie lepiej zrozumieli, znaleźli dostęp do siebie samych, do tych myśli czy kompleksów w nas, które nie są w porządku i powinny być oczyszczone. Jeżeli usuniemy to, co tamuje przepływ pozytywnych i zbawiennych sił, to siła Boża może w nas zadziałać i przynieść nam trwałe całościowe uzdrowienie. W tej książce znajdujemy więc całą pełnię wyjaśnień, impulsów i pomocnych wskazówek do osiągnięcia pozytywnego, zdrowego i szczęśliwego życia.
9,28
13,08 zł
Okładka książki Twoje życie na ziemi jest twoim życiem w zaświat.
Lęk przed śmiercią? Jak to będzie potem? Obawa przed śmiercią zanika, kiedy uświadomimy sobie kosmiczne wymiary życia. Ta książka daje nam wgląd w nieznaną dotychczas duchową wiedzę: Okres życia i okres śmierci człowieka - Co się dzieje, kiedy ciało umiera? - Droga duszy do odpowiadających jej obszarów w zaświatach - My sami stwarzamy sobie ""niebo"" lub ""piekło"" - Jakie inne dusze będą tam przebywać razem z nami? - Co możemy dzisiaj uczynić, aby w zaświatach było nam lepiej?Życie na ziemi i życie w zaświatach to tylko określenia, które wskazują człowiekowi, że istnieje ""tu"" i ""tam"" i że nasze życie przebiega dalej w obszarach niematerialnych, niewidocznych dla naszego ludzkiego oka. Zależnie od punktu widzenia to ""tu"" lub ""tam"" jest zawsze ""tu"". Ludzie, którzy wierzą w życie po śmierci, mówią o duszy, że po śmierci fizycznego ciała ona nadal żyje w zaświatach. Po śmierci ciała, kiedy dusza znajduje się w niematerialnych obszarach, odczuwa, że to, co było dla niej jako człowieka ""tam"", teraz jest ""tu"". Materialne obszary, materialny kosmos określa ona wówczas jako zaświaty, gdyż one znajdują się wtedy poza obrębem jej życia.Nasza dusza przez umieranie nie staje się ani bardziej zamroczona, ani bardziej świetlista. Życie przebiega dalej; pozostajemy tacy sami - tylko że w zaświatach jest duszy znacznie trudniej uwolnić się od obciążeń. Obszary zaświatów są dla duszy tak samo ""rzeczywistością"", jak materia, ziemia dla człowieka. Istnieją tam świetliste, subtelne światy o krajobrazach, których kolory mają urok wspaniałej harmonii i symfonii - ale również ponure połacie cierpienia i wewnętrznej rozpaczy.Każdy człowiek - poprzez swoje myślenie, odczuwanie, chcenie, mówienie i postępowanie - sam decyduje o tym, czy zaświaty będą dla niego niebem czy też ""piekłem"". Kto z dobrym wynkiem skończy szkołę życia na ziemi, spełniając boskie prawa, ten już na tym świecie zapewnił sobie jasne i pogodne życie w zaświatach.  
7,93
11,17 zł
Okładka książki Zwierzę - Człowiek. Kto jest więcej wart?
Liobani, czysta istota z niebios, objawia nieznane dotąd fakty na temat życia wewnętrznego zwierząt. Ta niezwykła książka o zwierzętach, wyjaśnia m.in. powstanie form życia przyrody i mówi o działających wszędzie podstawowych duchowych zasadach. Czytelnik dowiaduje się o tym, jak przebiega komunikacja pomiędzy zwierzętami i duchowymi istotami, o możliwościach komunikacji pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem, o tym co przebiega, kiedy zwierzę atakuje człowieka; otrzymuje też cenne wskazówki dotyczące właściwego obchodzenia się ze zwierzętami, żywienia ich i kształtowania przebiegu ich dnia.Ta książka ukazuje stosunek człowieka do zwierząt w zupełnie nowym świetle. Czy uwierzyłbyś, że Twój ulubiony pies lub kot dokładnie wie, jak Ty się czujesz i odpowiednio do tego reaguje, i że to, jak żyjesz i myślisz, może na niego wywierać wpływ? Co naprawdę przebiega, kiedy zwierzę atakuje człowieka: Czy naprawdę jest to dzikie zwierzę, które trzeba trzymać na łańcuchu, czy też człowiek, którego emanację zwierzę odbiera w węchowych obrazach, ma też w tym udział? To są zupełnie nowe punkty widzenia, które pomagają nam żyć razem ze zwierzętami bardziej świadomie i w prawdziwej wspólnocie.Na podstawie wielu cennych wskazówek uczymy się podejmować pozytywną i głęboką komunikację z naszymi braćmi mniejszymi - komunikację, która nie tylko sprawia im głęboką radość, lecz i nas samych niezmiernie wzbogaca. Stopniowo uświadamia nam się, że zwierzęta, rośliny i minerały - cała przyroda - są częścią nas samych, że pragną nam służyć, kiedy we właściwy sposób podejmujemy z nimi komunikację i ich nie wykorzystujemy. Pod tym względem człowiek ponosi wielką odpowiedzialność, gdyż przenosi swój osobisty sposób myślenia i chcenia i swoje wyobrażenia na cały świat zwierząt i wypacza ich pierwotną naturę. Z drugiej strony jest też w naszej mocy przez nasze postępowanie spowodować zmiany na lepsze!Książka ta pokazuje nam, jak możemy żyć w głębokiej i ofiarnej łączności z naszymi braćmi mniejszymi, tak aby mogli oni z nami i u nas czuć się dobrze. Przeznaczona jest nie tylko dla miłośników zwierząt, lecz również dla ludzi, którzy pragną osiągnąć głęboką łączność z całą przyrodą.
7,93
11,17 zł
Okładka książki Skąd przyszedłem Dokąd idę
Ta książka zawiera wiedzę o podstawowych duchowych zależnościach. Daje odpowiedzi na pytania tak stare, jak sama ludzkość. Zapraszamy do przeczytania zwięźle ujętych najistotniejszych wyjaśnień dotyczących tematu "życie po śmierci" oraz 75 najczęściej stawianych pytań i odpowiedzi na nie.
11,17
15,75 zł
Okładka książki Ty sam jesteś twoją chorobą i twoim zdrowiem
W książce tej przedstawione są zasadnicze duchowe powiązania i prawidłowości, które dają odpowiedź na pytanie: ""Dlaczego spotyka mnie cierpienie, troska, choroba albo cios losu?"" oraz na kolejne pytania: ""Co mogę uczynić, aby się od tego uwolnić i co mogę uczynić, aby coś podobnego nie przydarzyło mi się ponownie?"".Również dzisiaj, w epoce opanowanej techniką, kiedy wielu ludzi zapomniało o mocy Boga i polega na osiągnięciach technicznych i zdolnościach człowieka - Duch Boży działa.Większość ludzi wychodzi z fałszywego założenia, że jedynie ciało potrzebuje uzdrowienia. Ciało jednak odzwierciedla i daje nam odczuć to, co przebiega w duszy - w duchowym ciele w nas. Poprawnym nastawieniem w naszym życiu, nastawieniem wobec nas samych, wobec naszych współbraci i naszego otoczenia jest pozytywne odczuwanie, myślenie, mówienie i postępowanie; jest to warunek, aby osiągnąć uzdrowienie duszy, układu nerwowego i całego ciała. Dopiero kiedy nasze odczuwanie, myślenie, mówienie i postępowanie wprowadzimy w harmonię z wiecznymi prawami - z prawami boskimi zawierającymi pokój wolność, jedność, prawdziwą sprawiedliwość i ofiarną, dającą miłość - uzdrowienie całościowe jest możliwe.
9,28
13,08 zł
Okładka książki Droga do Kosmicznej Świadomości
Droga do Kosmicznej Świadomości jest drogą do prawdziwej wolności, drogą do wewnętrznego szczęścia i wewnętrznego pokoju, do poczucia, że dotarliśmy do celu. Gdzie jest ten cel? Jest to królestwo Boże, o którym już Jezus, Chrystus, nauczał, że możemy je znaleźć w swoim wnętrzu; jest to nasz prawdziwy boski byt, jest to Kosmiczna Świadomość.Droga do Kosmicznej Świadomości jest drogą oswobodzenia, którą przed nami poszła Gabriela, prorokini i orędowniczka Boga. Ona, niby drogowskaz, pokazuje nam, jak możemy nauczyć się nie tylko szybciej i sumienniej wykonywać swoją pracę, lecz również jak możemy zawierać i zachowywać pokój ze swoimi współbraćmi, z przyrodą i ze zwierzętami. Dzięki temu stajemy się wolni i szczęśliwi!
11,17
15,75 zł
Okładka książki Przesłanie z wszechświata. Tom 3
Ja Jestem wolnym Duchem... Nie Jestem Duchem z waszych tabernakulów ani z pozłacanych kościołów. Ja Jestem Duchem miłości, wolności....Duch z mocą przemawia współcześnie. Rzeka proroczego słowa płynąca od tysięcy lat na nowo żłobi koryto: Bóg, nasz niebiański Ojciec, i Chrystus, Jego pierwszy ujrzany Syn, mówią przez ludzkie usta, przez usta zwykłej kobiety: Gabrieli.Duch Proroczy mówi prosto, nieskomplikowanie, zrozumiale dla każdego. Ostrzega przed gwałtownymi zaburzeniami, ku którym dąży ludzki świat sam siebie skazujący na zagładę. Pokazuje drogę wyjścia z tej sytuacji, otwartą dla wszystkich tych, których dusze mają choć iskrę rozbudzenia: Każdy jest świątynią Ducha Świętego... Buduj na Chrystusie Bożym w tobie!W pierwszych słowach również wyczuwalna jest głęboka miłość jedynego Boga, który nie porzuca żadnego człowieka, żadnej duszy i wzywa nas: Tęsknię za Moimi dziećmi!.Spis treściWprowadzenieWszystko, co żyje, jest prawem i świadomościąTo jest wzniosły czas czas Chrystusa. Przenieście się w Moją moc, w moc miłościŻyjcie tu i teraz a będziecie w komunikacji z utrzymującymi, boskimi energiami życiaAbsolutne Prawo podane we wszystkich szczegółach koniec materialistycznego czasuSkieruj się do sedna duszy, gdyż sednem duszy jestem JaSłuchajcie głosu wszechświata i rozbudźcie się we Mnie! Ja jestem pokojemJa jestem jedynym ratownikiem. Po przebiegunowaniu powstanie królestwo Wewnętrznego ŻyciaKatastrofy nie można już powstrzymać wyjściem jestem Ja, Chrystus Boży w tobie!Aktywna wiara: Zrób to!Przyjdźcie wszyscy do Mnie, do swojego pasterza. Chcę was poprowadzić na zielone pastwiskaNauczcie się uaktywniać siły samouzdrawiające; niejeden będzie tego jeszcze potrzebowałMoja tęsknota pulsuje w waszych sercach. Przyjdź Moje dziecko, przyjdź teraz! Jeśli tego chcesz!Przyjdźcie w ramiona nieskończoności
14,90
21,00 zł
Okładka książki Przesłanie z wszechświata. Tom 2
Bóg, Odwieczny, z mocą przemawia współcześnie. Nie mówi językiem Biblii. Po co ponownie słowo Boże? Czy Jezus nie przekazał prawdy niebios?Prawdziwy Jezus, Chrystus, nie jest tożsamy z Jezusem z nauk kościelnych. Jezus przyszedł 2000 lat temu, aby usunąć błędne nauki ówczesnych kapłanów i poprowadzić ludzi w życie w wolności i jedności z ludźmi i przyrodą. Dziś powrócił Chrystus - w swoim słowie darowanym poprzez wielkiego współczesnego proroka: Gabrielę.Objawione słowo Boże wskazuje człowiekowi nie tylko drogę do zrozumienia własnego życia i jego opanowania, lecz również możliwość życia w zgodzie z sobą, z innymi ludźmi, ze zwierzętami i przyrodą. Ta książka zawiera wybór Bożych objawień; są one przeznaczone dla każdego człowieka tęskniącego do Boga, do prawdy - niezależnie od wyznania, rasy czy narodowości.Spis treściWprowadzenieOdnajdź wolność w BoguMoc Chrystusa w tobieObjawiam losy ludzkości, aby wiele Moich dzieci zdążyło się rozbudzić i zawrócićBarometr przyrody pokazuje, w jakim punkcie znajduje się ludzkośćWyprostujcie się, żeby przyjąć prawidłową postawę duchową. Jesteście dziedzicami ofiarnej miłościTen, kto patrzy jedynie na cienie, nie znajduje światła. Rozpraszajcie cienie razem ze Mną, a będziecie jednym ze MnąJa promieniuję na was Moim światłem, żebyście się zmienili i zbliżyli do światłaStańcie się jak dzieci one mówią mową niebios. W ich słowach nie ma niczego złegoStarajcie się coraz bardziej żyć z przyrodą. Im częściej będziecie się ćwiczyć w wyciszaniu, tym bardziej zbliżycie się do wewnętrznych bramCzy rozwinęliście miłość Bożą? Jeżeli tak, to wszystkie drogi stoją dla was otworemBóg, wielka miłość, mieszka w twojej duszy. Czy chcesz rozniecić iskierkę tej wielkiej miłości do Boga i do bliźniego?Pozwól Mi wyrazić obecność, a doznasz w sobie potężnego słońca miłości, którą jesteś w OjcuW was znajduje się nieskończoność jako esencja i siła. Rozwijajcie pełnię, światło w sobie
14,90
21,00 zł
Okładka książki Przesłanie z wszechświata. Tom 1
Bóg nie zostawia nas, ludzi, swoich dzieci, samych. Ponownie wypowiada swoje bezpośrednie Słowo poprzez swoją prorokinię i daje odpowiedź na kluczowe pytania ludzi, szczególnie dotyczące duchowych powiązań nieobjaśnionych w Biblii: sensu i celu ziemskiego życia, wolności każdej istoty, przyczyn i skutków, nieśmiertelności duszy i reinkarnacji, Czynu Zbawczego Chrystusa, nieskończonej miłości Boga do każdego człowieka i całego stworzenia, i wielu innych.Od ponad trzydziestu lat Wszechduch, BÓG, w niezliczonych objawieniach daje nam, ludziom, swoje Słowo poprzez Gabrielę, Jego prorokinię i orędowniczkę. Z wielkiego skarbu boskich objawień wybrano czternaście i po raz pierwszy opublikowano na piśmie w tej książce.Światło wiecznej Prawdy świeci także w naszych czasach i promieniuje na współczesne wydarzenia, tak że każdy, kto otworzy serce na przesłanie Boga, zdoła rozpoznać, co On chce mu powiedzieć, i jeśli zechce, wcielić to w życie.Spis treściWprowadzenieJA JESTEM i ty jesteś we Mnie, odwiecznie i powrócisz do Mnie przez ChrystusaGardzicie jedynym Bogiem i wierzycie w wieczne potępienie. Ja jestem Bogiem miłości! Ziemia błaga Mnie, Stworzyciela, o zmiłowanieKto Mnie zna, idzie, trzymając Mnie za rękęCzy jesteście posłuszni bogu podziemia i jego sługom?JA wszystko uczynię nowymKiedy wybije godzina...Niech będzie tak, jak w niebie!Czy mówicie mową miłości?Świat mówi o pokoju. Gdzie jest ten pokój?Gdzie stoicie? Po Mojej prawicy?Czy jesteście prawdziwymi chrześcijanami, którzy idą w Moje ślady?Czy chcesz być Moim uczniem, Moją uczennicą?Odczuwajcie MNIE. Moją obecność w sobieBóg swoim tchnieniem odwraca proces upadku. Otwiera się prawdziwe życie
14,90
21,00 zł
Okładka książki Przyczyna i powstawanie wszystkich chorób
Bóg i Chrystus nie pozostawiają nas samych sobie. To wyczerpujące objawienie Chrystusa zawiera zupełnie nowe informacje o zależnościach między kosmosem i światem materialnym, o obszarach granicznych między duchem a materią i o przebiegających we wnętrzu człowieka procesach prowadzących do powstawania chorób lub powodujących uzdrowienia.W tym objawieniu wyjaśniam, jak doszło do upadku, jak stworzono pierwsze przyczyny, które pociągnęły za sobą kolejne przyczyny i skutki; tak bowiem powstały cierpienie, bieda i choroby. Zarazem jednak daję wgląd w wieczne Prawa Mojego Ojca i pokazuję często w powtórzeniach jak człowiek może na czas powstrzymać przyczyny lub znieść je, zanim przyniosą skutek. Pokazuję, jak postępowanie pojedynczego człowieka może złagodzić skutki lub je zlikwidować.
18,62
26,25 zł
1
/
2
... 2
Idź do strony:
Liczba wyświetlanych pozycji:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj