KATEGORIE
KONTO
tylko dostępne
sortuj:
tytuł
cena
data
Okładka książki Wielki Post - Nawrócenie. Święte tajemnice..
Na publikację składają się hymny wschodnich ojców Kościoła z pierwszych wieków chrześcijaństwa podejmujące temat nawrócenia do Boga. Piękne frazy zawierają teologiczną głębię prawd wiary, jak i wskazania odnośnie do chrześcijańskiego sposobu życia. Utwory ukazują ponadto dynamikę życia duchowego i jego mechanizmy. Podczas ich lektury może zaskakiwać doskonała znajomość ludzkiego wnętrza, jaką posiedli autorzy, oraz fakt, że ludzie od czasów starożytnych niewiele się zmienili.
30,29
44,90 zł
Okładka książki Był, jak mniemano, synem Józefa
Fragment książki:Maryja jest w ciąży! powoli powiedział Joachim. Strug nie chciał się zatrzymać i bezmyślnie kontynuował ślizg. Serce i oddech Józefa zatrzymały się na długo, jakby on chciał o to samo prosić także świat.Ale czas się nie zatrzymał. W końcu serce i oddech Józefa również się poddały. Maryja jest w ciąży! powtórzył Joachim, być może świadomy, że takie wieści trzeba powtarzać, aby móc w nie uwierzyć.
20,17
29,90 zł
Okładka książki Wacław Nowakowski. Polski kapucyn XIX stulecia
Postać o. Wacława Nowakowskiego (18291903), polskiego kapucyna, znanego również pod pseudonimem Edwarda z Sulgostowa, jest ściśle związana z burzliwymi dziejami rozdartej rozbiorami dziewiętnastowiecznej Polski. U podstaw jego działania leżała zawsze miłość, którą miał nie tylko do Polski, ale przede wszystkim do Boga, a w Bogu do drugiego człowieka. Można śmiało powiedzieć, że cała jego duchowość czerpała z doświadczenia chrześcijańskiej miłości i że była ona duchowością miłości.Mamy do czynienia z pionierskim, ambitnym i bardzo dobrym dziełem. Należy zauważyć i podkreślić, że posiada ono jeszcze jeden bardzo ważny atrybut, tzn. odsłania mało znaną postać na gruncie historii duchowości w Polsce.
49,27
68,00 zł
Okładka książki Otrzymacie Jego moc
praca zbiorowa
Otrzymacie Jego moc
Duch przychodzi z pomocą naszej słabości.Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami.Rz 8,26 Modlitewnik do Ducha Świętego zawiera: o codzienne ofiarowanie się Duchowi Świętemuo modlitwę o siedem darów Ducha Świętegoo akt poświęcenia się Duchowi Świętemuo litanie, nowennę i koronkę do Ducha Świętegoo hymny i modlitwy liturgiczne do Ducha Świętegoo modlitwy do Ducha Świętego (m.in. św. Jana Pawła II, św. Augustyna, św. Efrema Syryjczyka, kard. L. J. Suenensa i wiele innych). Królu niebieski, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, Który wszędzie jesteś i wszystko napełniasz, Skarbnico wszelkiego dobra i Dawco życia, Przyjdź i zamieszkaj w nas, Oczyść nas z wszelkiej zmazy, I zbaw, o Dobry, dusze nasze.św. Efrem Syryjczyk Znakomita pomoc w modlitwie osobistej, a także na spotkania modlitewne, czuwania i nabożeństwa.
10,80
14,90 zł
Okładka książki Szaleniec Ewangelii. Święty Ludwik-Maria Grignion
Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort urodził się we Francji 31 stycznia 1673 roku w Montfort-Sur-Meu jako drugi z osiemnaściorga dzieci. Następnego dnia rodzice ochrzcili go nadając mu imię Ludwik. Później Ludwik do swojego imienia doda imię Maria, wyrażając w ten sposób swą wielką miłość do Najświętszej Maryi Panny. De Montfort nie jest oznaką tytułu szlacheckiego, ale nazwą miejsca, gdzie św. Ludwik został ochrzczony.
14,42
19,90 zł
Okładka książki Wszystkim chrześcijanom. Duchowość... T.4
Od najdawniejszych czasów człowiek nosił w sobie pragnienie życia w społeczeństwie zbudowanym na wartościach i na dążeniu do pokoju, sprawiedliwości, równości i miłości pomiędzy ludźmi. Każda epoka szukała owych fundamentów, czasami spisanych w formie praw i przepisów, a czasami przekazywanych po prostu w formie ustnej tradycji w obrębie klanu czy rodziny.W serii wydawniczej Wszystkim chrześcijanom omawiającej duchowość brata Franciszka z Asyżu proponujemy czwarty tom, poświęcony tym razem refleksji nad tematem braterstwa. Lektura pism Ojca Serafickiego pozwala odkryć, jak wielkie znaczenie nadawał on tej wartości. Szczególną rolę w budowaniu relacji braterstwa Franciszek przypisywał świadomości tego, iż on sam, jak i każda inna osoba wchodząca w relację ze swą wspólnotą, poszczególnymi jej członkami, a w pewnym sensie całym światem powinna na początku rozumieć samą siebie jako część większej całości - rodziny. Tytuł tomu: Ja, brat wskazuje wyraźnie na horyzont aktualnych poszukiwań, ukierunkowanych na myśl o powszechnym i ewangelicznym braterstwie.
30,43
42,00 zł
Okładka książki Wszystkim chrześcijanom. Duchowość... T.3
Książka ukazuje Franciszkowe rozumienie tajemnicy Wcielonego Słowa, przeżywanego w wielu wymiarach: wcielenia, narodzenia, śmierci i zmartwychwstania, jak też w znaku Jego sakramentalnej obecności w Kościele. Poprzez swą chrystocentryczną duchowość brat Franciszek ubogacił Kościół i społeczeństwo średniowiecza nowym spojrzeniem na fakt Boga, który stał się człowiekiem. Jego dynamiczne i kreatywne wstępowanie w ślady wcielonego i eucharystycznego Słowa zostało przypieczętowane darem stygmatów. Seraficki Ojciec schodząc z góry Alwerni dostąpił we własnym ciele łaski mistycznego spotkania z umiłowanym i ukrzyżowanym Chrystusem, stał się tym samym żywym przykładem, nauki apostoła Pawła, dla którego ludzkie ciało było świątynią Boga. W konsekwencji, figura stygmatyzowanego Franciszka, wpłynęła znacząco na ponowne zainteresowanie się człowiekiem, a chrześcijańska Europa mogła ze średniowiecza wkroczyć w okres renesansu czy odrodzenia, gdzie tacy humaniści jak Dante, Leonardo da Vinci, Michał Anioł czy też wybitny polski poeta Jan Kochanowski, w nowym świetle i w nowym duchu zgłębiali i opiewali piękno ludzkiego ciała oraz geniusz jego umysłu.
30,43
42,00 zł
Okładka książki Święty Wawrzyniec z Brindisi
Poznaj świętego Wawrzyńca z Brindisi! Generała Zakonu Kapucynów, a jednocześnie pełnego prostoty i pokory zakonnika. Książka wydana z okazji jubileuszu 400-lecia śmierci św. Wawrzyńca.
18,11
25,00 zł
Okładka książki Pod stopami Kościoła
""Pod stopami Kościoła"" prezentuje historię wieloletniego dialogu Klary z przedstawicielami Stolicy Apostolskiej, w trakcie którego dochodziło do licznych sporów o wizję żeńskiego życia mniszego i charyzmatycznej nowości powołania do życia w świętej jedności i najwyższym ubóstwie.Pragnieniem Świętej Klary z Asyżu było, aby siostry pozostawały zawsze poddane pod stopami świętego Kościoła i ugruntowane w wierze katolickiej i stale zachowywały ubóstwo i pokorę Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki oraz świętą Ewangelię. Tymi słowami, wyjętymi z Reguły Świętego Franciszka, kończy ona Formę życia napisaną dla wspólnoty z San Damiano. Siostry dążąc do realizacji powołania do życia ewangelicznego, mają posłusznie poddać się rozeznaniu i decyzjom Kościoła.Po 25 latach od momentu publikacji została przetłumaczona na język polski książka Marii Pii Alberzoni Chiata e il papato, Milano 1995. Tłumaczenia podjęły się dwie siostry św. Klary - s. Judyta Katarzyna Woźniak OSCCap i s. Paulina M. Kaczmarek OSC. Pozycja ta stanowi do dzisiaj platformę odniesienia w kwestii wzajemnych relacji pomiędzy św. Klarą z Asyżu i hierarchią Kościoła.
28,91
39,90 zł
Okładka książki Corona Mystica. Pascha - Pięćdziesiątnica
Tomik zawiera hymny ojców Kościoła o zmartwychwstaniu, wniebowstąpieniu i zesłaniu Ducha Świętego.Słońce ujrzawszy,że do krzyża przygwoździli i w ciele ukrzyżowali Tego,który stworzył biegun nieba i ziemizaćmiło się, nieme, zakryło oczy,a błękit nieba upodobnił się do nocy.Atak strachu natychmiast rozsadził skały,a zasłona Miejsca Najświętszego w świątynirozdarła się przez środek.Krzyż został objawiony ludziom jako drzewo życia,do którego przygwożdżono Owoc Dobra.Ten umierając, z podziemnych mokradeł ludziom śmiertelnymrozkwitnął zmartwychwstaniem.
32,53
44,90 zł
Okładka książki Corona Mystica. Wielki Post - Walka z szatanem
Tomik zawiera hymny ojców Kościoła o poście, modlitwie, jałmużnie i walce duchowej.Bezsilne jest żądło złych duchów,podobnie jak żądło pszczół w grudniu;nie mogą one kłuć ani ranić,ponieważ nie mają mocy w swych żądłach.Tylko dzieci nieposiadające tej wiedzyz nastaniem grudnia pszczół się obawiają;także i demon nie jest tak straszny jak jego zła sława,gdyż jego moc szkodzenia wygasła.Pszczoła w grudniu bzyczy wprawdzie hałaśliwie,nie jest jednak w stanie użądlić;podobnie swoim głosem straszy diabeł,który niczego zepsuć ani zniszczyć nie może.
36,15
49,90 zł
Okładka książki Od modlitwy do kontemplacji Leonhard Lehmann
Modlitwa franciszkańska zachowała cechy nadane jej przez założycieli ruchu franciszkańskiego. Franciszek z Asyżu modlił się w sposób wolny, spontaniczny, ale i przy pomocy Psalmów oraz wyuczonych modlitw. W medytacji Franciszka i jego wiernej towarzyszki, Klary z Asyżu, centralne miejsce zajmują etapy drogi Jezusa wyrażające Jego uniżenie: narodzenie, praca fizyczna, cierpienie i krzyż, obmycie uczniom nóg i Eucharystia. Akcent pada w niej na kontemplację. Serce ma się bardziej trudzić niż intelekt. Angażująca uczucia modlitwa dąży do zatrzymania się z miłością przy Bogu, by przy Nim odnaleźć pokój i Nim się rozkoszować. Modlitwa może dokonywać się przy pomocy niewielu słów lub nawet bez nich. Wystarczy po prosu być - jak kwiaty w lesie, jak ryby w wodzie, które nie martwią się o to, czy ktoś je widzi. Trwając w ten sposób, mogę przed Bogiem świadomie stać, siedzieć, leżeć, zamknąć oczy lub je otworzyć. Po prostu spoczywam przed Bogiem ze świadomością i poczuciem, że On mnie kocha. Samą obecnością pokazuję Mu, że również Go kocham. Cóż bowiem innego czynię niż On? Czy Mojżeszowi, który pytał Go o imię, nie odpowiedział ,,Jestem, który jestem"" (Wj 3,14)?
18,04
24,90 zł
Okładka książki Na początku. Od stworzenia do wieży Babel
W biblijnych tekstach nie znajdujemy wykładu z kosmologii ani naukowego opisu procesu stwarzania świata; żaden świadek nie był przecież obecny, gdy powstawały niebo i ziemia. Pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju to pewnego rodzaju refleksja teologiczna, odpowiadająca na pytanie: Kto stworzył świat? Kto stoi za powstaniem człowieka? Skąd na świecie wzięło się zło? Istniało ono od początku, czy pojawiło się dopiero w określonym momencie? Na skutek czego ogarnęło świat? Na te i podobne pytania Biblia daje odpowiedź.Książka, którą trzymacie w rękach, stanowi owoc głębokiego dialogu wiary toczonego w konkretnej wspólnocie ludzi wierzących i duszpasterzy, którzy w ramach rekolekcji lectio divina głoszonych dla rodzin pochylali się nad tekstami Księgi Rodzaju i poszukiwali światła dla swojego życia, sposobów rozwiązywania istotnych problemów codziennej egzystencji. Są to poszukiwania ludzi wierzących, którzy uznając autorytet Boga Stwórcy, pytają Go: Jak żyć?Mam nadzieję, że strony te będą dla Ciebie, Czytelniku, teo-logią, czyli słowem, które zakotwiczone w Słowie, pomoże spojrzeć w nowy sposób na własne życie. Rzucić światło na współczesną historię, a także na konkretne wydarzenia Twojego życia. Prawdziwa mądrość jest bowiem poznaniem, które angażuje i pozwala porządkować życie, przechodzić stopniowo od chaosu do kosmosu, cieszyć się poczuciem sensu rodzącym wolność, której źródła nie znajdujemy w samym sobie.
25,29
34,90 zł
Okładka książki Abraham. Próby wiary w.2
Historia Abrahama pozwala nam lepiej poznać samych siebie. Pomaga dostrzec, że nosimy w sercu ranę egoizmu i chcemy żyć dla siebie samych. Abraham może nam pomóc odnaleźć własne serce i właściwą drogę, aby odpocząć w Panu i zacząć żyć w innym wymiarze życia.Abraham przechodził kolejne próby raz lepiej, raz gorzej. Wciąż jednak szedł za Panem, który przez różne doświadczenia prowadził go aż na góre ofiary. Dlatego jego życie jest dla nas przykładem drogi wiary. Historia Abrahama odsłania wszystkie jego wady, grzechy, słabości. Nie był człowiekiem idealnym, ale w Bożym Słowie usłyszał obietnice i oparł na niej swoje życie.Pismo Święte nie wybiela Abrahama, pokazuje go takiego, jakim był: słabego, upadającego, chwiejnego, walczącego. Bóg prowadził go jednak ku wierze doskonałej. Mówił do niego, a dziś przemawia do nas i zaprasza, byśmy oparli się na Jego Słowie, nim żyli, wcielali je każdego dnia, pośród prób.Książka w kolejnych odsłonach pozwala usłyszeć głos Pana, który przychodzi tu i teraz, w rzeczywistości, w której żyjemy, w egzystencji, jakiej doświadczamy. Nie spotkamy Go w wyimaginowanym świecie własnych wyobrażeń. Trzeba stanąć w prawdzie, zdjąć maskę, odsłonić swe serce dopiero wtedy usłyszymy głos Boga, który ma moc obudzić zmarłych.
25,29
34,90 zł
Okładka książki Corona Mystica. Adwent. W oczekiwaniu na przyjście
Tomik zawiera hymny Ojców Kościołao Adwencie, Paruzji, Sądzie Ostatecznym i Zmartwychwstaniu :Seria Corona Mystica to:klasyczne teksty duchowości chrześcijańskiejliteracki język wypowiedzibogactwo treści duchowychprzygotowanie do modlitwy i prowadzenia rozważań
32,53
44,90 zł
Okładka książki Porady duchowe Ojca Pio na czas epidemii
Ojciec Pio podobnie jak my przeżył epidemię. Zachorował, ale Pan Bóg wysłuchał jego próśb i obdarzył go łaską powrotu do zdrowia. Możemy uczyć się od niego bezgranicznego zaufania Bogu w każdych okolicznościach życia.Warto w tym celu sięgnąć po jego porady mówiące o tym, jak zmierzyć się z cierpieniem i nie upaść pośród przeciwności losu. Warto razem z nim modlić się za siebie i swoich bliskich. Warto uwierzyć w jego zapewnienie, że przyjdzie dzień, w którym zaśpiewamy hymny pełne radości naszemu Umiłowanemu.W książce historia Ojca Pio z czasów epidemii.
14,42
19,90 zł
Okładka książki Franciszek z Asyżu. Gdy życie staje się modlitwą
ragment książki:Co sprawiło, że modlitwa św. Franciszka była tak niezwykle żywa? Modlitwa była częścią jego życia, a życie częścią modlitwy. Modlił się ciałem i duszą. Wdzięczna odpowiedź na słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym i Bożych darach natury była dla niego tak istotnym zadaniem, że całe jego życie stało się uwielbieniem.
24,63
34,00 zł
Okładka książki Szczęśliwi we dwoje
SPRAWIASZ, ŻE CHCĘ BYĆ LEPSZYM CZŁOWIEKIEM!W tej przełomowej książce, Suzie i James Pawelski badają, jak być szczęśliwym we dwoje. Bazują na wynikach badań naukowych, poruszają się w obrębie mądrości klasycznej, czerpią z własnego doświadczenia, a prezentują to wszystko w sposób jasny i wciągający. Książka to praktyczny i skuteczny przewodnik po sztuce budowania trwałej miłości.Sonja Lyubomirsky, profesor psychologii, Uniwersytet Kalifornii, Riverside, autorka książek Wybierz szczęście oraz Mity o szczęściu.Suzie i James zaszachowali wszystkich książką, która jest praktycznym przewodnikiem po trwającej całe życie miłości.Gorąco polecam tę książkę każdemu, kto chce poznać prawdziwy klucz do szczęśliwej i spełnionej relacji, klucz poparty wynikami wielu lat badań.Valorie Burton, autorka bestsellerów Successful Women Think Differently oraz Happy Women Live BetterZapraszam Cię Czytelniku, abyś sam przekonał się, jak efektywna jest koncepcja przedstawiona w tej książce. Zanurz się w klasycznej mądrości oraz we współczesnej nauce, zrób zaproponowane ćwiczenia i zastosuj to w swojej relacji już dzisiaj!dr Martin E. P. Seligman, Wynnewood, Pensylwania, z przedmowy do książkiPRZECZYTAJ! ZASTOSUJ! I CIESZ SIĘ MIŁOŚCIĄ!Im bardziej koncentrujemy się na identyfikowaniu i doskonaleniu naszych indywidualnych i wspólnych mocnych stron, tym bardziej możemy się wspierać w stawaniu się lepszą wersją samych siebie.Nie znaczy to, że tracimy samych siebie lub stajemy się innymi ludźmi, ale raczej wykorzystujemy swój potencjał, stając się coraz bardziej sobą wyjątkową i wspaniałą osobą.Przekonaj sięKtórej strony dwustronnej peleryny używasz częściej? Czerwonej czy zielonej?Czy pozytywne emocje zawsze są pozytywne?Czy twój partner sprawia, że chcesz być lepszym człowiekiem?Jakie są twoje siły sygnaturowe?Od czego zależy płynność w tańcu wdzięczności?
33,33
46,00 zł
Okładka książki Wrak Ewangelii. Sztuka duchowej nawigacji
Dzięki niej dowiesz się, jak wysłać sygnał SOS i znaleźć potrzebne wsparcie, jak wydobyć się z chaosu i odnaleźć drogę do upragnionego portu, jak przełamać własną samotność i skontaktować się z pobliskimi łodziami oraz jak przyjść z pomocą bliskim, których życie osiadło na mieliźnie.br. Szymon Janowski kapucyn, rekolekcjonista. Związany z duszpasterstwem młodzieży, w szczególności ze spotkaniem Golgota Młodych odbywającym się w Serpelicach. Duszpasterz wspólnoty małżeństw Winnica w Warszawie. Aktywnie działa w mediach społecznościowych, głosząc Ewangelię m.in. za pomocą cykli filmików oraz podcastu Proste Słowa. Jest pasjonatem spotkań z drugim człowiekiem, jego ulubioną formą działalności duszpasterskiej są rekolekcje szkolne i akademickie.Statek MV E Evangelia został zbudowany w Północnej Irlandii w 1942 roku, a do użytku oddany 22 grudnia tego samego roku. Jego nazwa za sprawą kolejnych właścicieli wiele razy się zmieniała. Jednostka przewoziła najrozmaitsze towary i opłynęła właściwie cały świat. 15 października 1968 roku niedaleko rumuńskiego Costineti uległa wypadkowi, którego okoliczności dotychczas nie zostały należycie wyjaśnione. Ostatecznie została porzucona na mieliźnie przez swego ówczesnego właściciela Aristotelisa Onasisa. Spoczywa tam do dzisiaj niszczejąc oraz rdzewiejąc. W 2012 roku w czasie silnej burzy jej wrak pękł w połowie, a część pokładu się zawaliła.
20,29
28,00 zł
Opakowanie Myśli Ojca Pio. 50 różnych cytatów
Myśli Ojca Pio na 50 różnych karteczkach, nowych cytatów w obwolucie. Do indywidualnego rozważania lub rozdawania przy okazji różnych spotkań, nabożeństw, mszy świętych ku czci Ojca Pio, spotkań Grup Modlitwy.W komplecie znajduje się 50 karteczek, każda zawiera inną myśl Świętego Ojca Pio, całość opakowana jest w tekturową obwolutę.
7,76
10,71 zł
1
/
2
/
3
/
4
/
5
... 5
Idź do strony:
Liczba wyświetlanych pozycji:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj