KATEGORIE
KONTO

PROMOCJA "NASZE BESTSELLERY -10%"

Skorzystaj z wyjątkowej promocji: Kup co najmniej 2 produkty z kategorii nasze bestsellery,
wpisz kod rabatowy best10 a otrzymasz dodatkowy rabat w wysokości 10%!

To idealna okazja, aby zaopatrzyć się w swoje ulubione tytuły lub odkryć nowe perełki.

Szczegóły promocji

tylko dostępne
sortuj:
tytuł
cena
data
Opakowanie Wandalia
Przedmowa od wydawcy Czasami historia może kryć w sobie tajemnice, które wymagają ponownego odkrycia. Dzieło Alberta Krantza, „Wandalia”, stanowi jeden z takich przypadków. Jako wydawca tej książki, chciałbym rzucić nowe światło na opowieści zawarte w dziele tego niemieckiego kanonika, które sugerują, że Wandalowie byli w rzeczywistości związani ze Słowianami. Moja motywacja do wydania tej książki wynikała z pragnienia odkrycia i zrozumienia naszego wspólnego dziedzictwa historycznego, z którego często nie zdajemy sobie sprawy. Książka ta jest kierowana do wszystkich tych, którzy interesują się historią, zwłaszcza historią Słowian. Celem wydania „Wandalii” w języku polskim jest fakt, że nikt wcześniej tego nie zrobił co mnie bardzo poruszyło. Zaskakujące jest to, że biografia Krantza nie występuje nawet w polskiej edycji Wikipedii, chociaż można ją zna- leźć w wersjach niemieckiej, angielskiej, francuskiej czy rosyjskiej. Może to świadczyć o całkowitym braku wiedzy o jego twórczości w Polsce lub świadomym pomijaniu go jako autora. Aby prawda o Wandalach nie po- została tylko echem przeszłości warto przeczytać tą unikatową książkę. Ten niemiecki historyk, mimo pewnych niedoskonałości swojego dzieła, wpisuje się w nurt odrodzenia nauk w okresie renesansu. Rzuca nowe światło na naszą Polską historię. Mam również nadzieję, że lektura „Wandalii” zainspiruje polskich historyków i badaczy do przeprowadzenia dalszych, dogłębnych badań nad Wandalami, ich związkami z Słowianami oraz wkładem w rozwój naszego regionu. Wierzę, że to niezwykłe dzieło przyczyni się do odkrycia nowych, fascynujących aspektów naszej wspólnej historii oraz pomoże w budowaniu dialogu naukowego i wymiany wiedzy między specjalistami z róż- nych dziedzin. Niech „Wandalia” stanie się źródłem inspiracji dla pokoleń badaczy, którzy dzięki niej będą kontynuować niezwykłą opowieść o na- szych przodkach i ich osiągnięciach. Życzę miłej lektury i niezliczonych odkryć, które „Wandalia” z pewnością Państwu przyniesie. Prezentowane dzieło piętnastowiecznego autora, które dotyczy „ludu Wandalów”, zaskakuje pod wieloma względami. Po pierwsze uderza fakt, że Albert Krantz – „doktor prawa kanonicznego i świętej teologii”, dyplomata hanzeatyckiego miasta-państwa Lubeki oraz czujący się wedle naszych określeń Niemcem – utożsamia się jednocześnie z tym szczepem, który już w swoim wstępie określa jako „obecnie najbardziej rozpowszechniony po całej Europie”. Każe nam przez to – rzecz jasna – odróżniać Wandalów od wandali. Tego drugiego pojęcia nie używa w ogóle na kartach swojej „kroniki Wandalów” – chociaż sprawiedliwie nie szczędzi im za- rzutów co do bezwzględności i okrucieństwa, jakie były według niego nor- mą w relacjach między plemionami; a jego opisy niemal na każdej karcie blisko 800 stronicowego dzieła są dla nas wstrząsające. Najwięcej dostaje się przy tym Sasom i czeskim Husytom, choć wyprawy misyjne, prowadzone często przez Biskupów, kojarzą się dzisiaj z pacyfikacjami oraz eks- terminacją całych plemion. Po drugie, A. Krantz z całą szczerością wyznaje, że jest w trudnej sytuacji, ponieważ źródła kronikarskie z prawdziwego zdarzenia – jeśli chodzi o najdawniejsze dzieje ludu Wandalów – praktycznie nie istnieją; te zaś, które są – niewiele dają, bo są albo mitami, albo zwykłymi zmyśleniami. Usprawiedliwia się więc, że ma tak niewiele do powiedzenia na temat najstarszych Wandalów, którzy przecież nie pozostawili po sobie żadnych dokumentów. Za to – nadrabiając niejako tamte braki – rozwodzi się szeroko o dokonaniach różnicujących się z biegiem wieków plemion wandalskich, które ze zmiennym szczęściem przebiegały i zajmowały pokaźne często połacie obszaru rozciągającego się od Donu po Ren i od Bałtyku po Afrykę Północną, a w porywach dochodziły nawet za Pireneje i pozostawiały wszędzie swoje ślady bardziej lub mniej trwałe. Po trzecie, zaskakuje jego sympatia zmieszana z podziwem dla bohaterskich czynów wandalskich wodzów. W szczególności zaś łechcą naszą miłość własną komplementy pod adresem Słowian, zwłaszcza Polaków, nad których wdziękami się wręcz rozpływa. Czechów bardzo, ale to bar- dzo nie lubi ze względu na megalomańskie wyprowadzanie swego po- chodzenia od budowniczych wieży Babel, no i przede wszystkim – jako człowiek Kościoła – nie cierpi (to będzie najczęstszy jego epitet) „wiarołomnych Husytów”. Zdumiewa wręcz – zaznaczmy: dzisiaj – ta niekonsekwencja autora dążącego wszak do obiektywizmu, co się przejawia choćby w jego krytyce niektórych popularnych kronikarzy, a jednocześnie istna napastliwość wobec „wiarołomnych” heretyków czy „perfidnych” pogan (czyli nieochrzczonych lub po chrzcie odchodzących od „wiary Chrystusowej”. Z drugiej strony podaje wielokrotnie powody tego „wiarołomstwa”, którymi były, jak pisze, ciężary nie do udźwignięcia, nakładane przez ochrzczonych władców na poddanych, mianowicie na utrzymanie hierarchii duchownej, pałaców i dworów, wreszcie kościołów i plebanów. Wracając do milszych i zdecydowanie niemiłych dla nas akcentów tego dzieła: warto je polecić jako dokument unaoczniający postawę ówczesnej elity intelektualnej, którą niewątpliwie reprezentuje A. Krantz, doktor obojga praw i dyplomata lubecki, jak wspomniano. Miły jest pean na cześć Bolesława Chrobrego, jak to szczodrze i wykwintnie podejmował Cesarza Ottona i otrzymywał z jego rąk koronę królewską. Istnym zgrzytem natomiast jest kilkukrotne przytaczanie kłamliwych i niedorzecznych oskarżeń, a zarazem usprawiedliwień „kar” nakładanych przez sądy kościelne, czego następstwem bywało przekazywanie skazanych nieszczęśników „świeckiemu ramieniu Kościoła” do... spalenia żywcem, kobiet i dzieci nie wyłączając. Choć zdarza się autorowi niekiedy mieć wątpliwości co do rzetelności donosicieli. Charakterystyczne i ciekawe jest również to, że autor ubolewa – i to wielokrotnie – nad degradacją słowiańskości. Że Słowianie – jeden z najdzielniejszych szczepów wandalskich, mający w czasach historycznych znakomitych wodzów, książęta i królów – jak chociażby Bolesław Chrobry czy Bolesław Śmiały – nie są należycie respektowani; a nawet sami się wtapiają w przemożny żywioł germański i zaledwie tu czy tam zachowują swoją mowę i obyczaje. Nawiasem mówiąc proces ten zapoczątkował na znaczną skalę Juliusz Cezar, eksterminując wiele plemion galijskich, które nie chciały „sojuszu” z Rzymem i wiemy dziś o ich istnieniu tylko pośrednio. Dzieło „jednoczenia” naszego kontynentu prowadził dalej Karol Wielki oraz Cesarze Świętego Imperium Rzymskiego Narodu Niemieckiego, którzy wasalizowali m.in. słowiańskich władców. A.Krantz temu wątkowi poświęca niemało uwagi. Rozpisuje się dość szczegółowo o „bałwochwalstwie” Wolinian i Prusów, których „nawracali” biskupi oraz świeccy książęta ogniem i mieczem (Prusów głównie Bracia Zakonu Niemieckiego Świętej Dziewicy Maryi), paląc ich święte chramy, niewoląc ludność i sprzedając na targach niewolników. Także z tego względu warto zaglądnąć do tej książki. Krantz, wybitny duchowny niemiecki XV wieku, doktor teologii i prawa kanonicznego, z ogromnym zaangażowaniem bronił sprawy poszerzania wpływów Kościoła katolickiego, które określał jako podbój w imię wiary chrystusowej. Ciekawie, nie szczędził przy tym pochwał dla słowiańskich sąsiadów Niemców, a zwłaszcza Polaków. Reprezentujący hanzeatycką tradycję i dążący do jedności Kościoła chrześcijańskiego, Krantz opisał szeroko tematykę swojej kroniki, obejmującej historię panujących rodów, polityczne stosunki, handel oraz kwestie bezpieczeństwa dróg lądowych i morskich. Jego dzieło, liczące blisko 800 stron druku, zawiera opisy od czasów pojawienia się Wandalów w Euro- pie aż do drugiej dekady XVI wieku. Krantz zwraca uwagę na przemiany kulturowe, jakie spotkały Wandalów, wskazując na ich chrystianizację jako przyczynę utraty prawdziwej tożsamości. W swej kronice poświęca wiele miejsca również Słowianom Zachodnim, w tym Polakom i Łużyczan, którzy należeli do rodziny wandalskiej. Szanuje ich i docenia, choć nie darzy sympatią Czechów, którzy według niego pysznili się swoją starożytnością, a przede wszystkim obar- cza winą za rozruchy husyckie i osłabienie Kościoła katolickiego. Z ogromnym żalem i niechęcią ocenia też działania Krzyżaków, którzy stosowali brutalne metody w celu nawracania „pogan” na chrześcijaństwo. Jego zdaniem, takie postępowanie było sprzeczne z przykazaniem miłości bliźniego. Krantz zauważa, że nawet książę Władysław Łokietek, który nie był zakonnikiem, korzystał z podobnych praktyk wobec Krzyżaków, zastanawiając się nad tym, jak chrześcijanie potrafili tak postępować wobec własnych braci w wierze. Warto dodać, że Krantz porusza także temat innych krucjat i misji ewangelizacyjnych, jakie prowadzili rycerze krzyżowi z różnych części Europy. Opowiada między innymi o tragicznej śmierci Władysława Warneńczyka. Zapraszamy do lektury tych pasjonujących rozważań, które na nowo odsłaniają karty historii, w której splatają się losy Wandalów, Słowian i innych narodów Europy. Krantz z niezwykłym talentem przedstawia zarówno wielkie sukcesy, jak i bolesne porażki, jakie spotkały te ludy na przestrzeni wieków. Jego kronika, przekazująca niezwykle bogatą panoramę zdarzeń, pozwala czytelnikowi zanurzyć się w historię pełną dramatycznych zwrotów akcji, fascynujących postaci oraz nieoczekiwanych związków między różnymi kulturami i tradycjami. Przez pryzmat wnikliwych analiz Krantza poznajemy również motywy i przyczyny konfliktów, jakie toczyły się między różnymi stronami, zarówno w sferze religijnej, jak i politycznej. Kronika Alberta Krantza to nie tylko bogate źródło wiedzy historycznej, ale także inspiracja do refleksji nad uniwersalnymi wartościami, które łączą ludzi niezależnie od pochodzenia czy wyznania. Czytając te wyjątkowe fragmenty, zastanawiamy się, jak wiele jeszcze tajemnic kryje przeszłość, która nieustannie oddziałuje na teraźniejszość i kształtuje naszą tożsamość. Przekonajcie się sami, jak wielowątkowy i pełen zaskakujących odkryć jest świat opisany przez Alberta Krantza. Ta lektura z pewnością dostarczy nie tylko emocjonujących wrażeń, ale także wzbogaci Wasze zrozumienie minionych dziejów oraz pozwoli zyskać nowe spojrzenie na wspólne korzenie europejskiej kultury. W wyborze natomiast miana dla tej wielkiej grupy plemion, zasiedlającej ten ogromny jak na Europę obszar, o którym wspomniano wyżej (tj. od Donu na Wschodzie po Ren na Zachodzie, a nawet po Burgundię, oraz od Morza Bałtyckiego po Bałkany), Autor Wandalii – jak podaje w swoim Wstępie – kierował się autorytetami takimi jak Tacyt i Pliniusz, którzy ja- koby zaczerpnęli nazwę „Wandalowie” (Vandali) od babilońskiego autora Berossosa. Z tego wynika niejaka rozbieżność pomiędzy rozumieniem powyższego określenia u Alberta Krantza (piszącego na przełomie XV i XVI wieku), konsekwentnie obstającego przy nim na blisko 500 stronach swego dzieła Wan- dalia, a ujęciem Wikipedii, podającej: „grupa plemion wschodniogermańskich, zamieszkująca przed wielką wędrówką ludów Europę Środkową”. Krantz, uważający się za niemieckiego obywatela rodziny germańskiej (najczęściej używa tu przymiotnika Teutonicus czy zwrotu cives Germaniae, czyli mieszkaniec Germanii), nie zgadza się z Encyklopedią PWN, która podaje, że Wandalowie „w I–IV w. zajmowali tereny nad górną Odrą i Dunajem; w V w. pod naporem Gotów wyruszyli na zachód, wtargnęli na Płw. Iberyjski i osiedli w południowej Hiszpanii (zw. później Andaluzją); w 429 pod wodzą Genzeryka podbili północną Afrykę i założyli państwo; stamtąd opanowali Korsykę, Sardynię, Baleary i część Sycylii; 455 zdobyli i złupili Rzym (stąd określenie wandalizm), rozbili flotę rzymską; 533–534 państwo Wandalów zniszczył wódz bizant. Belizariusz”. W kwestii zaś samych początków Wandalii, widzianych oczami Krantza, oddajemy głos samemu Autorowi, który – wyśmiewając się dopiero co z Czechów, którzy sięgają ze swoimi korzeniami do pracujących przy wieży Babel – również śmiało sobie poczyna. A nawet śmielej, bo do potomków Noego. Ale nie do tych przedpotopowych, których się nazywa – od imion starszych synów Noego – Chamitami, Semitami i Japetytami, lecz do popotopowych jego potomków: „Po kataklizmie zaś zrodził wielu synów, wśród których jest pierworodny Tuiskon, ojciec wszystkich Germanów Albert Krantz, w swojej pracy Wandalia, pokazuje, że w przeszłości wiele plemion i narodów walczyło ze sobą o wpływy i ziemie, co doprowadziło do formowania się państw i królestw. W swojej kronice, Krantz przedstawia zarówno negatywne, jak i pozytywne aspekty życia tych społeczności. Wśród tych aspektów znajduje się zróżnicowanie językowe, które według niego panuje na tych terenach, a także zdolność reprodukcyjna owych ple- mion, które przetrwały. Krantz opisuje również system wojen i rabunków, jaki był powszechny wśród tych społeczności. Zgodnie z jego relacją, wojny toczyły się z udziałem bydła jako żywnościowego zaplecza, a jeńców traktowano jak niewolników i sprzedawano ich na targach. Autor wykazuje sympatię do Słowian, zwłaszcza Polaków, którzy nie tylko przyjęli chrześcijaństwo, ale również aktywnie uczestniczyli w jego krzewieniu. Przeciwnie, określa Czechów jako „wiarołomnych”. Krantz wspomina także o dobrych relacjach między cesarzem Ottonem a księciem Chrobrym, co pokazuje, że pomimo wielu konfliktów w przeszłości, współpraca i przyjaźń między różnymi narodami była możliwa. Podsumowując, Wandalia Alberta Krantza przedstawia bogatą mozaikę kulturową, historyczną i społeczną ówczesnej Europy Środkowej, składającą się z plemion germańskich, słowiańskich i innych grup etnicznych. Praca ta dostarcza cennych informacji na temat życia, obyczajów, wojen i relacji międzynarodowych tamtejszych społeczności. Mimo że w swojej kronice Krantz wykazuje pewne stronniczość, jego praca pozo- staje cennym źródłem wiedzy o tamtych czasach. Z serdecznymi pozdrowieniami, Grzegorz Skwarek Wydawca
87,90
99,90 zł
Okładka książki Xięga Wodnika Tom 1
Xięga Wodnika „Xięga Wodnika” to wyjątkowa podróż przez różne systemy astrologiczne – od wedyjskiego, przez zachodni, chiński, chaldejski, aż do arabskiego.Autor z niezwykłą starannością i lekkością, lecz także z naukowym podejściem, wyjaśnia różnice i podobieństwa między tymi systemami, a następnie zaskakuje innowacyjnym podejściem do obliczeń astrologicznych, które uwzględniając precesję, udowadnia, że dzisiejsze przedziały znaków już dawno przestały obowiązywać. To almanach nie tylko po 12 znakach zodiaku, ale również po 28 segmentach nieba, które znane są w astrologii wedyjskiej jako nakszatry.   Jest to jednak coś więcej niż podręcznik astrologii. „Xięga Wodnika” jest drogowskazem na początek nowej ery – Ery Wodnika, okresu, który zawsze fascynował swoim duchem odkrywczości i zainteresowaniem ukrytą wiedzą. Można by rzec, że Era Wodnika to era nowej wiedzy, którą każdy może sam zweryfikować samodzielnie, bez ślepej wiary w narzucone nam prawdy. To książka, która pomaga nam zrozumieć, jak te dawne mądrości mogą być zastosowane w dzisiejszym świecie, dając nam narzędzia do lepszej interpretacji swojej osoby i rzeczywistości wokół nas. Ten niezwykły przewodnik jest nie tylko pięknie ilustrowany, ale zawiera wiele praktycznych tabel, wykresów i statystyk, które pomogą czytelnikom zgłębić i zastosować te skomplikowane koncepcje w praktyce.  Autor przyglądając się różnym systemom astrologii zauważa, że powtarzają się pod różnymi nazwami. To świadczy o uniwersalnym charakterze astrologii, pokazując, że niezależnie od kultury czy miejsca, jest to jedna i ta sama nauka, która zawsze starała się zrozumieć i opisać wzorce zachowań niebios.   „Xięga Wodnika” jest nie tylko dla tych, którzy są zafascynowani astrologią, ale dla każdego, kto chce stać się bardziej świadomym „władcą” swojego losu. Jest idealna dla każdego, kto chce zrozumieć, jak poruszać się w swoim życiu – czy to w aspekcie związków, pracy, czy innych obszarów. Czytając ją, nie tylko dowiesz się więcej o sobie, ale także odkryjesz uniwersalne prawdy, które łączą nas wszystkich. To wspaniała lektura, która zmieni twoje spojrzenie na otaczający świat a co najważniejsze pozwoli praktycznie wykorzystać te wiedzę w odkrywaniu i poznaniu siebie samego co wbrew pozorom nie jest takie oczywiste i łatwe.
167,90
170,00 zł
Okładka książki O czym nie powiedziała Tafti
O czym jest ta książka? Publikacja ta jest odpowiedzią na mnóstwo pytań dotyczących książki „Kapłanka Tafti”, która już stała się kultowa. Kultowa, ponieważ techniki Tafti działają tak mocno, że dosłownie oszałamiają Czytelników. Zamieszczamy potwierdzenie tego – rzeczywiste reakcje na przekaz Tafti.   Maria Jewłanowa   To jakieś szaleństwo! Nie spodziewałam się tak silnego efektu! Po pierwsze, książka jest napisana w zrozumiały sposób – w postaci algorytmów. Nie trzeba robić notatek. Po drugie, wszystko działa! Transerfing zaczął zmieniać moje życie po czterech latach, a ustawianie rzeczywistości działa za każdym razem w ciągu dnia, i to coraz mocniej. Oszalałam na punkcie Tafti.   Dlaczego warto przeczytać książkę? Przez okres jednego roku od wydania książki „Kapłanka Tafti”, czytelnicy zalali Tafti swoimi pytaniami. Książki o Tafti są praktyczne w swojej treści. Ważne jest uzyskanie odpowiedzi w przypadku niejasności lub trudności w wykonywaniu technik, ponieważ może to wpływać na efektywność całego procesu. Teraz masz możliwość skorzystania z takiej możliwości. Wielu z nich czytało, ale tylko nieliczni faktycznie korzystają z Transerfingu. Tafti jest praktyczna pod każdym względem i prowadzi cię za pomocą konkretnych algorytmów działania: zrób to, zrób tamto. Jeśli będziesz się nimi kierować, wszystko się uda. Vadim Zeland.   Dla kogo jest ta książka? Dla żyjących wśród żywych.   Dlaczego zdecydowaliśmy się na publikacje? Zwykle po przeczytaniu książki człowiek zostaje sam ze swoimi myślami, próbuje dowiedzieć się, co było niezrozumiałe lub trudne. Projekt „O czym nie powiedziała Tafti” jest wyjątkowy. Po raz pierwszy czytelnicy otrzymają odpowiedzi na swoje pytania – i będą mogli skuteczniej zastosować algorytmy i techniki opisane w książkach „Kapłanka Tafti” i „Kapłanka Itfat”.   Informacje o autorze: Vadim Zeland to jeden z najpoczytniejszych współczesnych pisarzy z dziedziny ezoteryki i psychologii, autor światowego bestsellera Transerfing Rzeczywistości. Od 2004 roku stworzył 20 książek na temat teorii i praktyki Transerfingu, zarządzania rzeczywistością, świadomego życia i czystego jedzenia. Jego książki zostały przetłumaczone na 20 języków i sprzedają się w milionach egzemplarzy. Vadim Zeland nie lubi mówić o sobie, pozostając przy stanowisku, że osobowość autora może przeszkadzać w odbiorze jego książek. Dlatego jego postać jest już owiana wieloma mitami i legendami. Szerokiemu gronu czytelników wiadomo tylko tyle, że ma ponad pięćdziesiąt lat, w przeszłości pisarz zajmował się badaniami w dziedzinie fizyki kwantowej, potem – informatyką, obecnie – książkami, mieszka w Rosji. Przenoszenie rzeczywistości to nowy model postrzegania świata, zasadniczo inny sposób działania i myślenia w taki sposób, aby osiągnąć to, czego chcesz. Jest to potężna technika, która daje możliwość tworzenia niesamowitych rzeczy, według prostej metody, a mianowicie kontrolowania swojej rzeczywistości, swojego przeznaczenia. Autor Transerfingu, Vadim Zeland, woli nie reklamować siebie i swojego życia osobistego. Jak to się wszystko zaczęło: w 2003 roku fragmenty książki po raz pierwszy zaczęły pojawiać się na internetowej liście mailingowej. Transerfing jako nowy trend wywołuje zauważalny oddźwięk wśród internautów oraz w kręgach ezoterycznych. W 2004 roku wydawnictwo „Ves” opublikowało pierwszą książkę Transerfing Rzeczywistości i znalazło się w pierwszej dziesiątce bestsellerów „Ozone” (największego sklepu internetowego w Rosji). Geografia czytelników – od Kanady po Nową Zelandię, 20 wydawnictw z całego świata nabywa prawa do wydawania i tłumaczenia książek Vadima Zelanda. W ciągu dziesięciu lat od publikacji pierwszej książki biblioteka Transerfingu znacznie się powiększyła.   Kluczowe idee: Tafti, Itfat, techniki Tafti, Transerfing, zmiana rzeczywistości, scenariusz, kapłanka, iluminacja kadru, sen, podświetlenie kadru, technika warkocza.   Spis Treści: SPLOT 9 SUKCESY CZYTELNIKÓW 21 SPLOT 2 25 SUKCESY CZYTELNIKÓW 37 SPLOT 3 39 SUKCESY CZYTELNIKÓW 47 EKRANY 49 SUKCESY CZYTELNIKÓW 53 UWAŻNOŚĆ 55 SUKCESY CZYTELNIKÓW 61 URZECZYWISTNIENIE 1 63 SUKCESY CZYTELNIKÓW 75 URZECZYWISTNIENIE 2 79 SUKCESY CZYTELNIKÓW 89 MANEKIN 93 SUKCESY CZYTELNIKÓW 99 RELACJE 103 SUKCESY CZYTELNIKÓW 117 ŚWIETLIKI 119 SUKCESY CZYTELNIKÓW 121 DZIECI 125 SUKCESY CZYTELNIKÓW 131 PIENIĄDZE 133 SUKCESY CZYTELNIKÓW 139 MISJA 143 SUKCESY CZYTELNIKÓW 149 SIŁA 153 SUKCESY CZYTELNIKÓW 161 FOBIA SPOŁECZNA 165 SUKCESY CZYTELNIKÓW 169 ODŻYWIANIE 177 SUKCESY CZYTELNIKÓW 191 RÓŻNE 193 SUKCESY CZYTELNIKÓW 205 KAPŁANKA HETPET 209 SUKCESY CZYTELNIKÓW 211 PODARUNEK OD TAFTI 213 DODATEK 217 WYWIAD Z AUTOREM 221  
39,90
47,74 zł
Okładka książki Dla tych którzy chorują przewlekle
Dla tych, którzy chorują przewlekle Odwracanie procesów Druga książka lek. med. Andrzeja Więckowskiego, tym razem o odwracaniu procesów chorób przewlekłych. Intencją autora do napisania jej, była chęć rozszerzenia wiedzy na temat procesów odpornościowych oraz przyczyn powstawania chorób, z którymi boryka się większość naszego społeczeństwa. Nie braknie w tej pozycji również wiedzy z zakresu profilaktyki oraz odpowiedniej diagnostyki, która jest niezbędna, by wybrać odpowiednią drogę do zdrowienia. Najważniejsze akcenty stawiane są na zapomnianą i niedocenianą przez medycynę akademicką grasicę, która według autora rządzi procesami odpornościowymi, tarczycę, która zarządza energią organizmu oraz jelita, czy może bakterie jelitowe, które w zaburzonej formie, prowadzą do wielu dysfunkcji całego organizmu. Ostatni rozdział traktuje o “chorobach gorszych niż śmierć” jak zatytułował autor, w których będzie zawarta wiedza o boreliozie (tekst autorstwa naturopaty Bogdana Rynkiewicza), chorobie przytarczyc, osteoporozie oraz otyłości. Pozycja ta, licząca ponad 400 stron to garść wiedzy praktycznej jak i teoretycznej. Można by rzec, że posiada w sobie 2 książki, gdyż część wiedzy medycznej została wyszczególniona mniejszą czcionką, dla tych bardziej ciekawskich i żądnych wiedzy. Autor, korzystając ze swojej prawie 50-letniej praktyki lekarskiej, przekazuje treści w sposób obrazowy i klarowny, posługując się wieloma metaforami czy żartobliwymi porównaniami. Nie brakuje w niej również refleksji i rozważań. Tak więc książkę tę można traktować jako wspólną podróż z autorem, który dzieli się z czytelnikiem swoją wiedzą i doświadczeniem w imię lepszego zdrowia nie tylko swoich Pacjentów. Jest to rozszerzenie i kontynuacja pierwszej książki “Odwracanie procesów chorób nowotworowych”, która cieszy się dużym zainteresowaniem czytelników. Czego możesz dowiedzieć się z książki? praktyczne porady, które pomogą zachować lub odbudować Twoje zdrowie co to jest odporność i jak o nią skutecznie dbać jak odwrócić procesy choroby przewlekłej na przewlekłe zdrowie czym jest autoagresja jak i dlaczego dochodzi do procesów patologicznych, prowadzących do chorób przewlekłych takich jak: chorób tarczycy, np. Hashimoto, nadciśnienie, cukrzyca, stany zapalne jelit, miastenia gravis objawy, diagnostyka, rozpoznanie oraz leczenie danego przypadku chorobowego - historie z gabinetu wzięte jak nasz stan psychiczny wpływa na zdrowie jak łączyć wiedzę medycyny klasycznej (systemowej) z naturopatią i innymi niekonwencjonalnymi metodami o odżywianiu i jego roli (tekst autorstwa biologa molekularnego mgr inż. Sławomira Dulęby) ostatni rozdział “choroby gorsze niż śmierć”, a więc borelioza, otyłość, osteoporoza, choroba przytarczyc Ta książka jest napisana dla Ciebie, jeżeli: chorujesz przewlekle, a Twoja odporność pozostawia wiele do życzenia zmagasz się z chorobami autoimmunologicznymi od lat “leczysz się” systemowymi sposobami - bez większych skutków potrzebujesz szerszego spojrzenia na zagadnienie zdrowia i choroby jesteś gotów wziąć odpowiedzialność za swoje zdrowie i swoich bliskich interesujesz się zdrowiem i potrzebujesz praktycznej wiedzy
68,00
69,90 zł
Okładka książki Rzeczywistość, duchowość a człowiek współczesny
"Ewolucja duchowa jest zobowiązaniem na całe życie i sposobem życia, dzięki któremu wszelkie doświadczenia służą duchowej intencji. W rozwoju duchowym każdy postęp jest równie ważny, gdyż analogicznie, tylko przez usunięcie jednej cegły zawala się cała ściana i to, co pozornie niemożliwe, staje się możliwe.   Dylemat współczesnego człowieka jest dwojaki. Po pierwsze, ludzki umysł nie jest w stanie odróżnić iluzji od rzeczywistości ani postrzegania/pozoru od istoty. Po drugie często nie jest zdolny do zrozumienia nielinearnej duchowej rzeczywistości ani nauk religijnych i dlatego akceptuje tylko część z nich.    Linearny i nielinearny są całkowicie innymi poziomami odniesienia i paradygmatami. Nie mają one wspólnej terminologii ani konstrukcji pojęciowych. Nauka jest ograniczona do linearnego, możliwego do obserwacji i zdefiniowania, a przede wszystkim ustrukturyzowanego oraz mechanistycznego wymiaru.   Uświadomienie sobie i zrozumienie nielinearnych rzeczywistości duchowych jest domeną mistyka. Sfera duchowa to sfera kontekstu, podczas gdy sfera linearna to treść. Pole duchowe jest wszechobejmujące, ale nie da się go określić w kategoriach czasu czy przestrzeni.   Podczas gdy nauka i logika są opisywane jako „możliwe do udowodnienia”, „definiowalne” i „obiektywne”, rzeczywistości duchowe są z konieczności subiektywne (doświadczalne). Dlatego nie można „udowodnić” duchowej prawdy za pomocą linearnej logiki lub nauki, tak jak wskazano, że nie można „udowodnić” miłości, znaczenia, szczęścia, sensu, wartości, inspiracji i innych pojęć odnoszących się do abstrakcyjnych jakości. Nie można więc ani „udowodnić”, ani „obalić” rzeczywistości Boskości ani wymiaru nielinearnrego, w tym nawet cech samej świadomości (np. pułapka sceptyka).   Bez nauki miliony ludzi umierają z powodu chorób, ale bez przywiązania do wartości duchowych, miliony umierają także z powodu opracowanych naukowo materiałów wybuchowych i broni jądrowej. Tak więc mówi się, że nauka bez wiary jest pusta i lekkomyślna, ale wiara bez dobrych uczynków ma ograniczoną wartość społeczną. Mądrość łączy jedno i drugie, gdyż człowiek żyje jednocześnie w sferze linearnej i nielinearnej."   - David R. Hawkins
58,90
67,00 zł
Okładka książki Księga Henocha
Mosz Seweryn
Księga Henocha
Księga Henocha uchodzi za najsłynniejszą księgę apokryficzną Starego Testamentu. Do kanonu ksiąg świętych i objawionych Pisma Świętego włączona została tylko w Kościele koptyjskim, czczona jest również w Kościele gruzińskim. W Kościele katolickim uznawana jest za księgę zakazaną, stąd przez wiele stuleci poznanie jej było niemal niemożliwe.   Znane są trzy księgi apokryficzne przypisywane Henochowi: księga etiopska, księga słowiańska, księga hebrajska. Księga etiopska jest najbardziej znana, najpopularniejsza i najczęściej cytowana. Podzielona jest na pięć części, które poprzedza bardzo obszerny wstęp opisujący czasy ostateczne.   Pierwsza z części zwana jest Księgą czuwającą – opowiada o łączeniu się ludów bożych z córkami ludzkimi. Historia ta jest jednak znacznie bardziej rozbudowana aniżeli w Księdze Rodzaju – według niej aniołowie związali się z kobietami i w ten sposób powstali giganci, którzy są przyczynkiem zła na ziemi. Druga część to Księga przypowieści. Porusza ona temat sądu nad ludem, zmartwychwstania i przyjścia Mesjasza. W trzeciej części, zwanej Księgą astronomiczną, znajdujemy przepowiednie kataklizmów, które zniszczą świat, a które to zostały wyliczone na podstawie kalendarza słonecznego i ruchu gwiazd. Księga snów, czyli czwarta część Księgi Henocha, zawiera senne wizje autora na temat czasów ostatecznych. Co ciekawe, ludzie są tu przedstawieni pod postaciami zwierząt. Ostatnia, piąta część, to List Henocha, który zapowiada nagrodę dla sprawiedliwych i karę dla grzeszników.   Księga Henocha jest lekturą, która rozbudza naszą wyobraźnię, fascynuje nas swoją tajemniczością, pobudza do stawiania pytań całkiem odmiennych niż te, które podsuwa wielowiekowa tradycja judeochrześcijańska. Świat Henocha jest inny niż Jezusa, ale równie nieznany i tajemniczy.
34,39
39,99 zł
Okładka książki Kapłanka Tafti
Kapłanka Tafti – Spacer w filmie   To światowa sensacja.   To Tafti   Poznajcie ją.   Skoro postępujesz wedle własnej woli, to dlaczego efekty nie są zgodne z twoją wolą?   Myślisz, że nie udaje się, ponieważ się nie udaje i tyle.   W rzeczywistości nie udaje się, ponieważ nie postępujesz według własnej woli, lecz prowadzi cię scenariusz.   Poza tym nie umiesz działać tak, by się udawało. Zamiast ustawiać rzeczywistość w nadchodzącym filmie, walczysz z rzeczywistością w bieżącym kadrze.   Rzeczywistość jest tym, czego nigdy nie było i nigdy nie będzie, lecz tylko jest – jednorazowo i teraz. Rzeczywistość istnieje wyłącznie jeśli zaistniała. Nie możesz zmienić tego, co zaistniało. Lecz właśnie to próbujesz robić, ponieważ wszystko, co cię otacza jest tym, co zaistniało.   Aby zmienić film, trzeba obudzić się w nim i ożyć. Spis treści: Poznajmy się 1 Dwa ekrany 5 Spacer w marzeniu sennym 9 Pierwsze wejście do rzeczywistości 13 Uważaj na uważność 17 Ustawianie rzeczywistości 21 Splot energetyczny zamiaru zewnętrznego 25 Jak używać splotu 29 Iluzja działania 33 Jak wydostawać się z pułapki 37 Przeprogramowanie 41 Przeobrażenie 45 Metasiła 49 Imitacja działania 53 Obecność 57 Pożytek 61 Przyzwolenie 66 Scenariusz 71 Iskra Stwórcy 76 Komendy mocy 81 Podążanie 86 Moc zewnętrzna 91 Papierowy człowiek 96 Ustawianie obrazu 100 Kontakt ze zwierciadłem 105 Manipulacje 110 Ustawianie odbicia 114 Fatalny dylemat 119 Jesteście wspaniali 123 Jesteście doskonałością 128 Metoda Trójruchu 133 Jesteście genialni 137 Technika imitacji 141 Myślokształty 145 Znaczniki myśli 149 Chciwi myśliwi 154 Łada 159 Splot w połączeniu ze strumieniami 163 Moc poprzednich wcieleń 169 Nieskończoność w Nieskończoności 173 Zakończenie 180 Algorytmy 185 Przegląd podstawowych zasad 198
38,90
49,49 zł
Okładka książki Gotowanie według Pięciu Przemian. Książka kucharska
Kolejna bestsellerowa książka autorki „Odżywiania według Pięciu Przemian” Wywodząca się z medycyny chińskiej tradycja odżywiania według Pięciu Przemian to metoda, dzięki której każdy posiłek jest sycący, dostarcza organizmowi potrzebnych składników i utrzymuje go w doskonałej harmonii. Po zapoznaniu się z jej podstawowymi założeniami metoda ta okazuje się też prosta i intuicyjna. Gotując zgodnie z zasadami Przemiany Wody, Ziemi, Metalu, Drzewa i Ognia, zapewnisz sobie i swojej rodzinie zdrowie oraz równowagę! W tej książce znajdziesz podstawowe zasady gotowania według Pięciu Przemian i 200 przepisów na pyszne dania, z których wiele przygotujesz w mniej niż 30 minut! Odkryjesz wśród nich smaczne i zdrowe potrawy mięsne i wegetariańskie, słodkie i pikantne śniadania, desery, domowe wypieki i napoje. Przy każdym przepisie znajdziesz także wskazania zdrowotne. Wsłuchaj się w swoje potrzeby i wykorzystaj przepisy z tej wyjątkowej książki kucharskiej, by wzmocnić swój fizyczny dobrostan i polepszyć samopoczucie, a wszystko to w zgodzie z naturalnym cyklem pór roku i w harmonii energetycznej. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.
39,90
79,90 zł
Opakowanie Almanach 5 - Praktyczne receptury dla zdrowia i urody
Piąta część Almanachu wyróżnia się na tle pozostałych tym, że jest to praktyczny receptariusz z zakresu: ziołolecznictwa, kulinariów, kosmetologii czy chemii domowej. W tomie tym nie zabrakło recept na naturalne panacea przeciwko popularnym chorobom.   Jakich praktycznych umiejętności nabędziecie Państwo po lekturze 5. wydania Almanachu? Nasi autorzy to specjaliści wielu dziedzin, którzy podzielili się autorskimi i sprawdzonymi recepturami z zakresu kosmetologii, pielęgnacji włosów, skóry, ale nie tylko. Są tu przepisy na lecznicze, naturalne mazidła czy maści przeciwbólowe, domowe kosmetyki na trudne problemy dermatologiczne. Czytelnicy dowiedzą się, jak zrobić własny płyn Lugola, jak uzdatnić wodę, poznają instrukcję wyrobu nalewek leczniczych, żywności i napoi fermentowanych, przekonają się, że w kuchennych szafkach i w lodówce zalega wiele komponentów, z których można wykonać własne: balsamy, szampony, wcierki do włosów, mydła, kremy do ciała, a to wszystko na bazie naturalnych i dostępnych składników.
89,90
99,00 zł
Okładka książki Prawo i Obietnica
W jednej z najdłuższych swoich książek Neville skupia się na zaprezentowaniu prostych technik, które w znaczący sposób ułatwiają wdrożenie w życie jego nauk. Podpiera je historiami swoich podopiecznych, którzy po ich zastosowaniu odnieśli, w różnych dziedzinach życia, pożądany przez siebie sukces. Ostatni rozdział książki poświęcony jest Obietnicy – mistycznym doświadczeniom autora. Prezentuje w nim cel ludzkiej egzystencji na tym świecie i ukazuje boski plan – przeznaczenie każdego człowieka.
57,90
62,90 zł
Okładka książki Wolność dla Wszystkich
W „Wolności dla Wszystkich” Neville skupia się na tekście Biblii. Analizuje on tą, jak sam mówi, najmniej rozumianą księgę na świecie, przedstawiając jej prawdziwe znaczenie. Autor objaśnia wschodnia symbolikę i tłumaczy ją w kontekście postawionych przez siebie tez. Lecz nie ma tu miejsca na teoretyzowanie – ze wszystkich przytoczonych przez siebie fragmentów biblijnych fragmentów wyciąga on bowiem sposób ich praktycznego zastosowania. Dzieło to zapewnia klucz, który pozwoli Ci dogłębnie zrozumieć starożytną mądrość, mądrość, której zastosowanie pozwoli Ci na spełnienie swoich pragnień.
37,90
42,90 zł
Okładka książki Porady naturoterapeutki Barbary Kazany. Część 3
Barbara Kazana jako naturoterapeutka z długim i bogatym doświadczaniem chętnie dzieli się swoimi receptami na zdrowie. Niesienie naturalnej pomocy wszystkim potrzebującym to jeden z głównych jej celów.   Trzecia część książki Porady naturoterapeutki to zbiór listów – w nich to Czytelnicy „Zdrowia bez Leków” opisują swoje zdrowotne problemy, dla których nie znaleźli rozwiązania. Pytania dotyczą m.in. kwestii oczyszczania organizmu, podwyższonego cholesterolu, suplementacji czy chorób nowotworowych i układu krążenia. Problemy te dotykają ludzi w różnym wieku i na różnym etapie życia. Odpowiedzi Barbary Kazany to nie tylko teoretyczne rozważania, ale i gotowe receptury na daną zdrowotną przypadłość. Co ważne: w pełni naturalne, niewywołujące skutków ubocznych i tanie w przygotowaniu. Takie połączenie sprawdzi się zawsze – a szczególnie w dzisiejszych czasach.
36,90
44,00 zł
Okładka książki Porady naturoterapeutki Barbary Kazany. Część 2
Doświadczona i posiadająca ogromną wiedzę naturoterapeutka Barbara Kazana wyznaje pogląd, że do ludzkiego zdrowia należy podchodzić holistycznie (całościowo), a w dbaniu o nie korzystać z darów natury. W końcu rośliny czy minerały są z człowiekiem od zawsze i od zawsze niosły mu pomoc.   Druga część bestsellerowej książki Porady naturoterapeutki Barbary Kazany to poruszane kontrowersyjne kwestie: soli, glutenu, olejów roślinnych i cukru – autorka skutecznie rozprawia się z krążącymi mitami ich dotyczącymi. Ma też dla wszystkich Czytelników garść porad w tym temacie. Część książki stanowią również listy od Czytelników do naturoterapeutki (publikowane na łamach „Zdrowia bez Leków”). Odpowiedź Barbary Kazany na każdy z nich to sprawdzone prozdrowotne porady i cenne przepisy wykorzystujące wiedzę, która nigdy nie powinna być zapomniana, jeśli chcemy być zdrowi!
36,90
44,00 zł
Okładka książki Spleciony Wszechświat Księga 5
,,SPLECIONY WSZECHŚWIAT. Księga 5” opisuje dalsze koncepcje metafizyczne, które otwierają drzwi do zupełnie nowej rzeczywistości. Dolores Cannon wykorzystywała głęboką hipnozę do badania podświadomości swoich pacjentów (jej metoda to QHHT – Quantum Healing Hypnosis Technique) i specjalizowała się w odzyskiwaniu i katalogowaniu utraconej wiedzy. W ostatnim tomie serii autorka porusza następujące tematy:   eksploracje alternatywnych wszechświatów, podróże w czasie, pomoc pozaziemska, reinkarnacja i karma, my jako kreatorzy - stworzeni na wzór Stwórcy, inne istoty – Wielka Stopa, syreny, i wiele innych. Ta fascynująca lektura przeznaczona jest dla osób, które chcą poznać bardziej skomplikowane idee metafizyczne z pogranicza „fizyki kwantowej” i szukają odpowiedzi na pytania wykraczające poza obecne paradygmaty myślowe.   SPLECIONY WSZECHŚWIAT to seria 5 znakomitych książek odkrywających nieznane wymiary świata fizycznego, duchowego i energetycznego. Autorka dzieli się swoją pracą kliniczną z klientami — ich wywołane hipnozą wspomnienia z innych wcieleń oraz innych światów dają nam wgląd w potencjały alternatywnej rzeczywistości.  
42,99
49,99 zł
Okładka książki Trzy Fale Ochotników i Nowa Ziemia
,,Trzy Fale Ochotników i Nowa Ziemia” to niezwykła książka, która ujawnia kosmiczne siły działające przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Pomoc nadeszła z zewnątrz, aby zachować ludzką rasę. W 1945 roku, kiedy doszło do eksplozji bomb atomowych, nasi „obrońcy” i „obserwatorzy” w kosmosie zobaczyli, że Ziemia jest na kursie kolizyjnym z katastrofą. Główna dyrektywa o nieingerencji uniemożliwiła im podjęcie jakichkolwiek działań, ale potem wpadli na genialny plan, aby uratować Ziemię i pomóc w jej wniebowstąpieniu. Nie mogli ingerować z „zewnątrz“, ale mogli wpływać od „wewnątrz”. Pojawiło się więc wezwanie do wolontariuszy, aby przyszli i pomogli. „Ziemia ma kłopoty – kto chce się zgłosić na ochotnika?”   DOLORES CANNON, dzięki swojej pracy metodą hipnozy (jej autorska metoda to QHHT – Quantum Healing Hypnosis Technique), odkryła trzy fale ochotników. Niektórzy przybyli bezpośrednio ze „Źródła” i nigdy wcześniej nie żyli w żadnym ciele fizycznym. Inni żyli jako istoty kosmiczne na innych planetach lub w innych wymiarach. Ponieważ cała pamięć jest wymazana po wejściu do wymiaru Ziemi, nie pamiętają swojego zadania. W ten sposób te piękne dusze mają trudności z przystosowaniem się do naszego chaotycznego świata. Te dusze mają do odegrania niezwykle istotną rolę, ponieważ pomagają nam wszystkim wznieść się na Nową Ziemię.   W książce zostały poruszone najważniejsze kwestie:   Charakterystyka trzech fal wolontariuszy Trudności doświadczane przez początkujących Jak zmiana wpływa na ciało fizyczne Role Istot Pozaziemskich i Istot Światła w Przesunięciu Strażnicy sieci Jakie znaczenie miał 2012 rok? Oddzielenie Starej i Nowej Ziemi Czym jest Nowa Ziemia?
60,19
69,99 zł
Okładka książki Misja
Michel Desmarquet
Misja
W czerwcu 1987 roku Michel Desmarquet (1931-2018) został wybrany, żeby odbyć podróż międzygwiezdną w naszej Galaktyce i odwiedzić planetę zwaną TJehooba. Powierzono Michelowi misję napisania książki zawierającej krytycznie ważny przekaz TJehooby dla obecnych mieszkańców Ziemi.   TJehooba יהוה jest najczęściej spotykanym słowem w Starym Testamencie (Księga Rodzaju) ponieważ jest to imię planety „aniołów”, którzy m.in. zamienili miasta Sodomę i Gomorę w Morze Martwe, którzy pomogli Mojżeszowi wyprowadzić hebrajczyków z Egipskiej niewoli i którzy dali Mojżeszowi 10 przykazań ~3250 lat temu.   Podróż Michela odbyła się metodą tzw. „przeistoczenia” (trans-substantiation), które polega na opuszczeniu czasoprzestrzeni i powrocie do niej w innym miejscu w naszej Galaktyce. Książka pod tytułem Misja zawiera szczegółową relację Michela z tej podróży.   Od tłumacza:   Przeczytałem w życiu dużo książek, ale nie pamiętam, abym jakąkolwiek z nich czytał więcej niż raz. Nawet w podręcznikach i książkach naukowych przeglądałem powtórnie zaledwie fragmenty. Niniejsza książka jest dla mnie wyjątkiem. Ile razy jej nie otworzę, żeby coś sprawdzić, nie mogę przestać jej czytać...   dr n.t. inż. Tomasz Chalko, przyjaciel autora od 1995 roku, tłumacz książki na język polski.   Autor przekładu: Tomasz Chałko
44,99
Okładka książki Spleciony Wszechświat Księga 4
,,SPLECIONY WSZECHŚWIAT. Księga 4” stanowi kontynuację badań wybitnej amerykańskiej hipnoterapeutki – Dolores Cannon. Wyko- rzystywała ona głęboką hipnozę do badania podświadomości pacjentów (jej autorska metoda to QHHT – Quantum Healing Hypnosis Technique).   W tej niesamowitej książce znajdziesz informacje o tym:   co znajduje się po stronie duchowej, do której udajemy się po śmierci; jak wyglądają przeglady wcieleń; w jaki sposób przygotowuje się kontrakty oraz plany życiowe, dotyczące naszych celów, jakie zamierzamy osiągnąć po powrocie na Ziemię. Autorka odkrywa zapomnianą starożytną wiedzę, szeroko wykorzystywaną przez szkoły tajemne i starożytne cywilizacje, np. Atlantydę czy Lemurię i oryginalny Stonehenge. Bada wyjątkowy proces tworzenia życia na Ziemi oraz przedstawia nieznane informacje o DNA.   Ta fascynująca lektura przeznaczona jest dla osób, które chcą poznać bardziej skomplikowane idee metafizyczne z pogranicza „fizyki kwantowej” i szukają odpowiedzi na pytania wykraczające poza obecne paradygmaty myślowe.   SPLECIONY WSZECHŚWIAT to seria 5 znakomitych książek odkrywających nieznane wymiary świata fizycznego, duchowego i energetycznego. Autorka dzieli się swoją pracą kliniczną z klientami — ich wywołane hipnozą wspomnienia z innych wcieleń oraz innych światów dają nam wgląd w potencjały alternatywnej rzeczywistości.
60,19
69,99 zł
Okładka książki Medycyna według Kazania Na Górze
Książka doktora nauk medycznych, specjalisty w dziedzinie medycyny nuklearnej, Manfreda Doeppa jest pisana językiem prostym i nieskomplikowanym, zrozumiałym dla laika jak i dla akademików. Szczególnie ci ostatni mają szansę czytając niniejszą książkę poszerzyć horyzont swojej świadomości jako terapeuci, zakładając że gotowi są zrobić  w s z y s t k o  dla swoich pacjentów; nawet posłużyć się metodą leczenia, w której skuteczność nie wierzą.   Każdy kto jest uczciwy i szczery sam ze sobą i naprawdę szuka uzdrowienia od wewnątrz powinien przeczytać tę książkę. Jest to bowiem książka na czasie. Książka XXI wieku.
38,69
44,99 zł
Okładka książki Królestwo Boga w Tobie
Trzymasz w ręku książkę, która jest zakazana od czasu jej napisania w 1894 roku. Dzieło to było prawdziwą inspiracją dla liderów pokojowej walki o wolność: Mahatmy Gandhiego i Martina Luthera Kinga. Udowodnili, że pacyfistyczną metodą Tołstoja można zmienić świat, a idea Świadomości Chrystusowej Tołstoja daje ludziom wielką moc.   Książka ta daje ludziom impuls do działania – metodą zjednoczenia się dla wspólnego dobra oraz zastosowania zbiorowego biernego sprzeciwu. Przekaz Tołstoja pozostaje nadal świeży i aktualny – szczególnie w dzisiejszym, przełomowym dla ludzkości okresie: ,,…świat ma swój blask widoczny również w ciemności i tak właśnie zaczyna jaśnieć w naszych czasach.”
55,89
64,99 zł
Okładka książki Spleciony Wszechświat Księga 3
,,SPLECIONY WSZECHŚWIAT. Księga 3” prezentuje kolejne ciekawe koncepcje, które Dolores Cannon badała w pracy ze swoimi klientami. Wyruszysz w podróż w czasie i przestrzeni – do świata niezwykłych rzeczywistości. Odkryjesz wymiary, w których marzenia stają się realnością, a twoja codzienność jest tylko snem. Otworzysz swój umysł na zupełnie nowe idee…   Książka przedstawia wyjaśnienia niezbadanych dotąd koncepcji, np.:   Odmienne formy życia – jako rośliny i zwierzęta – w dziwnych, nieziemskich ciałach. Wszystko żyje. Wszystko ma świadomość. Pomoc istot z odległych światów. Trzy fale wolontariuszy, którzy przybywają, aby pomóc światu przejść przemianę. Czym jest Bóg? Prawdziwa natura Boga lub Źródła, z którego wszyscy pochodzą i do którego wszyscy muszą wrócić. Życie Twórcy wszechświatów, Ziemi i wszystkiego, co się na niej znajduje. Inne prawa stworzenia i fizyki we wszechświatach podlegających innym zasadom. Nowa Ziemia i jej wpływ na nasze ciała, gdy się do niej przenosimy. Kto zostanie, gdy Ziemia przeniesie się do następnego wymiaru? Całkowicie nowa alternatywa dla walk-in. Ostateczne Rozwiązanie Energii, która może zniszczyć świat, jeśli okaże się to konieczne... Ta fascynująca lektura przeznaczona jest dla osób, które chcą poznać bardziej skomplikowane idee metafizyczne z pogranicza „fizyki kwantowej” i szukają odpowiedzi na pytania wykraczające poza obecne paradygmaty myślowe.   SPLECIONY WSZECHŚWIAT to seria 5 znakomitych książek odkrywających nieznane wymiary świata fizycznego, duchowego i energetycznego. Autorka dzieli się swoją pracą kliniczną z klientami — ich wywołane hipnozą wspomnienia z innych wcieleń oraz innych światów dają nam wgląd w potencjały alternatywnej rzeczywistości.
60,19
69,99 zł
1
/
2
/
3
... 3
Idź do strony:
Liczba wyświetlanych pozycji:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj