KATEGORIE
KONTO
tylko dostępne
sortuj:
tytuł
cena
data
NOWOŚĆ
Okładka książki Standardy Kardiologiczne Okiem Echokardiografisty 2021
• Jest to już 12. publikacja z niezwykle popularnego cyklu. • W tym roku książka zawiera omówienie wytycznych ESC oraz innych towarzystw naukowych w ujęciu echokardiograficznym odnoszących się do NSTEMI, migotania przedsionków, wrodzonych wad serca u dorosłych, amyloidozy serca oraz COVID-19. • Ponadto w publikacji w sposób przejrzysty i wyczerpujący przestawiono zastosowanie obrazowania echokardiograficznego w medycynie sportowej, prewencji i rehabilitacji kardiologicznej oraz ocenie żywotności serca. • Odrębne rozdziały poświęcono obrazowaniu układu żylnego, diagnostyce miażdżycy tętnic szyjnych oraz nowościom w leczeniu niewydolności serca. Spis Treści: 1. Zawał serca bez uniesienia odcinka ST TOMASZ SKOWERSKI, ALEKSANDRA FIDYK, ZBIGNIEW GĄSIOR 2. Migotanie przedsionków – rola echokardiografii MAGDALENA MIZIA-SZUBRYT, ADRIANNA BERGER-KUCZA, KATARZYNA MIZIA-STEC 3. Migotanie przedsionków – postępowanie ADRIANNA BERGER-KUCZA, MAGDALENA MIZIA-SZUBRYT, KATARZYNA MIZIA-STEC 4. Kardiologia sportowa MARCIN KONOPKA, WOJCIECH BRAKSATOR 5. Leczenie osób dorosłych z wrodzonymi wadami serca. Rola echokardiografii w dobie obrazowania wieloma metodami PIOTR HOFFMAN 6. Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej i inne wady przeciekowe serca KAROLINA PLASKOTA, MIROSŁAW KOWALSKI 7. Tetralogia Fallota MARIA KORDYBACH-PROKOPIUK, MIROSŁAW KOWALSKI 8. Chory po operacji metodą Fontana MAŁGORZATA KOWALCZYK, MIROSŁAW KOWALSKI 9. Systemowa prawa komora EWA KOWALIK, MAGDALENA LIPCZYŃSKA 10. Aortopatie – choroby aorty o podłożu genetycznym ANNA KLISIEWICZ, PIOTR HOFFMAN 11. Zespół Ebsteina MONIKA KOMAR 12. Przewlekłe zespoły wieńcowe – rola echokardiografii w rokowaniu KAMILA CYGULSKA, KATARZYNA WDOWIAK-OKROJEK, PIOTR LIPIEC 13. Ocena żywotności mięśnia sercowego DAWID MIŚKOWIEC, PIOTR LIPIEC 14. Wrodzone anomalie tętnic wieńcowych – rekomendacje diagnostyki i terapii BŁAŻEJ MICHALSKI, JAROSŁAW D. KASPRZAK 15. Artefakty związane ze wszczepialnymi urządzeniami do elektroterapii serca w echokardiografii i tomografii komputerowej KINGA GOŚCIŃSKA-BIS, RAFAŁ MŁYNARSKI, JOLANTA BIERNAT, EDYTA PŁOŃSKA-GOŚCINIAK, KRZYSZTOF S. GOŁBA 16. Miażdżyca tętnic szyjnych w USG ANNA KABŁAK-ZIEMBICKA, TADEUSZ PRZEWŁOCKI 17. Układ żylny serca – jak i kiedy obrazować? RAFAŁ MŁYNARSKI, KINGA GOŚCIŃSKA-BIS, JOLANTA BIERNAT, EDYTA PŁOŃSKA-GOŚCINIAK, KRZYSZTOF S. GOŁBA 18. Niewydolność serca – nowości w leczeniu MONIKA PRZEWŁOCKA-KOSMALA, WOJCIECH KOSMALA 19. Amyloidoza serca – nowe techniki obrazowania i metody leczenia PIOTR GOŚCINIAK, TOMASZ BARON, SŁAWOMIR MILCZAREK, BOGUSŁAW MACHALIŃSKI 20. Powrót do uprawiania sportu po chorobie wywołanej koronawirusem (COVID-19) ANDRZEJ SZYSZKA, EDYTA PŁOŃSKA-GOŚCINIAK, LILIANNA RELIGA-SZYSZKA 21. Zalecenia epidemiologiczne dotyczące wykonywania badań echokardiograficznych w dobie aktualnej pandemii COVID-19 JOANNA JURSA-KULESZA 22. Badanie echokardiograficzne u chorych z COVID-19 w praktyce szpitalnej WALDEMAR ELIKOWSKI, MAŁGORZATA MAŁEK-ELIKOWSKA 23. Zastosowanie dostępu promieniowego do interwencji przezskórnych MARIUSZ SKOWERSKI, TOMASZ SKOWERSKI 24. Wtórna prewencja z rehabilitacją kardiologiczną ANNA PRZYBYŁA, PIOTR JANKOWSKI
97,96
99,00 zł
NOWOŚĆ
Okładka książki Algorytmy postępowania w alergologii dziecięcej
Książka zawiera: • charakterystykę patofizjologii alergii • opis najczęstszych alergenów i okresów pylenia • opis wszystkich postaci chorób alergicznych u dzieci wraz z charakterystyką najnowszych metod diagnostycznych, leczniczych i profilaktycznych • informacje na temat alergii krzyżowych • zestawienie dostępnych leków. Spis Treści: 1. Zacznijmy ab ovo – definicje i pojęcia alergologiczne – Izabela Orlińska, Monika Pohorecka 2. Jak powstaje choroba alergiczna? Krótkie omówienie patofizjologii – Izabela Orlińska, Monika Pohorecka 3. Co powoduje uczulenie? Najczęstsze alergeny, alergie krzyżowe – Agnieszka Lipiec 4. Kalendarz pylenia roślin – prognozy pylenia – Piotr Rapiejko 5. Diagnostyka chorób alergicznych – Oksana Wojas, Edyta Krzych-Fałta 6. Alergiczny nieżyt nosa – Magdalena Arcimowicz 7. Alergiczne choroby oczu – Adam J. Sybilski 8. Atopowe zapalenie skóry – Agata Mikucka-Wituszyńska, Irena Walecka 9. Astma – Katarzyna Kozikowska 10. Alergia pokarmowa – Anna Chudoba 11. Kontaktowe zapalenie skóry – Piotr Ciechanowicz, Irena Walecka 12. Pokrzywka – Klaudia Dopytalska, Irena Walecka 13. Alergie na jad owadów błonkoskrzydłych – Adam J. Sybilski 14. Zespół alergii jamy ustnej i zespół pyłkowo-pokarmowy – Agnieszka Lipiec, Adam J. Sybilski 15. Wstrząs anafilaktyczny – Adam J. Sybilski 16. Immunoterapia alergenowa – Magdalena Arcimowicz 17. Profilaktyka chorób alergicznych u dzieci – Edyta Krzych-Fałta, Oksana Wojas 18. Czym dysponujemy – podstawowe leki w alergologii – Izabela Orlińska
68,28
69,00 zł
Okładka książki Gra słów sztuka prezentacji i autoprezentacji
„Gra słów ? sztuka prezentacji i autoprezentacji” to przede wszystkim książka o komunikacji, porozumiewaniu się i rozumieniu innych. Nauka, jak się najlepiej zaprezentować i jak zaplanować wystąpienie. Ten poradnik będzie przydatny nie tylko dla zawodowych mówców, ale dla każdego, kto musi stanąć przed audytorium lub napisać komunikat, a więc dla nauczyciela, nauczyciela akademickiego przygotowującego wykład dla studentów, prezentację na konferencję naukową lub kongres, studentów przygotowujących się do ustnych i pisemnych wystąpień oraz dla każdego, kto chciałby się dobrze zaprezentować albo zrozumieć, w jaki sposób inni tak świetnie rozumieją nastroje odbiorców. Autor posługuje się przykładami z życia codziennego i znanymi z mediów oraz proponuje skuteczne ćwiczenia ułatwiające radzenie sobie z emocjami obiorców i stresem mówców.
68,28
69,00 zł
Okładka książki Zaburzenia osobowości. Czy muszę coś o nich wiedzieć?
Książka zawiera: • charakterystykę typów osobowości i wiążących się z nimi zaburzeń • dokładne wskazówki, jak radzić sobie z pacjentami z zaburzeniami osobowości, jak nie poddawać się emocjom chorego i wspierać go w leczeniu • zalecenia jak się zachowywać, gdy pacjent zachowuje się agresywnie • odpowiedzi na pytania jak i kiedy stawiać granice w relacjach z pacjentem.
68,28
69,00 zł
Opakowanie Leki po Dyplomie Weterynaria 2021
Leki po Dyplomie Weterynaria 2021 to kolejne wydanie podręcznego informatora o dostępnych w Polsce lekach Rp. i OTC stosowanych w weterynarii. Opisy leków powstały na podstawie dokumentów rejestracyjnych i obejmują: wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia, działania niepożądane, karencję, stosowanie w okresie ciąży, laktacji i nieśności, dawkowanie oraz informacje o terminie ważności i warunkach przechowywania. Uwzględniono również postaci i dawki preparatów, a także wielkości opakowań dostępnych na rynku. W obecnym wydaniu opisano prawie 1600 preparatów, oprócz leków również wybrane preparaty nielecznicze promowane przez firmy farmaceutyczne. W porównaniu do poprzedniego wydania przybyło około nowych 90 opisów preparatów. Wszystkie preparaty wymienione w książce Leki po Dyplomie Weterynaria zestawiono w trzech indeksach: 1. wykaz substancji czynnych i preparatów 2. wykaz preparatów według klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej (ATC) 3. wykaz preparatów według gatunków zwierząt
88,07
89,00 zł
Okładka książki Choroby nowotworowe tarczycy
Spis Treści: I. Guzy tarczycy Guzy tarczycy – wprowadzenie ................ 19 Aldona Kowalska Badania obrazowe .....................25 Jacek Heciak Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana ..................67 Janusz Kopczyński Znaczenie badań molekularnych w diagnostyce przedoperacyjnej ...... 89 Artur Kowalik Leczenie łagodnych guzów tarczycy – wprowadzenie ............99 Aldona Kowalska Leczenie chirurgiczne .......................101 Marek Dedecjus Leczenie farmakologiczne .....................109 Estera Mikina Leczenie jodem radioaktywnym .......................113 Iwona Pałyga, Aldona Kowalska Techniki termoablacji w leczeniu guzów tarczycy, część 1 ...................... 127 Dorota Brodowska-Kania, Marek Saracyn, Małgorzata Lorent, Grzegorz Kamiński Techniki termoablacji, część 2: Ablacja z zastosowaniem skupionej fali ultradźwiękowej o wysokim natężeniu (HIFU) .................... 149 Iwona Pałyga Leczenie wstrzyknięciami etanolu ...........................155 Artur Kuchareczko II. Zróżnicowane raki tarczycy Zróżnicowane raki tarczycy – wprowadzenie ............ 161 Aldona Kowalska Epidemiologia ...................... 163 Klaudia Gadawska-Juszczyk Systemy stopniowania ryzyka złego przebiegu klinicznego...................... 179 Aldona Kowalska Przydatność badań molekularnych w prognozowaniu złego przebiegu klinicznego. .................................... 189 Artur Kowalik Leczenie początkowe – wprowadzenie .................. 195 Aldona Kowalska Leczenie chirurgiczne zróżnicowanych raków tarczycy..................197 Marek Dedecjus Leczenie jodem radioaktywnym zróżnicowanego raka tarczycy.............. 213 Iwona Pałyga, Aldona Kowalska Teleradioterapia........................................233 Piotr Kędzierawski Leczenie lewoskrętną tyroksyną.....................239 Estera Mikina Monitorowanie po leczeniu początkowym.................... 249 Tomasz Trybek Wznowa miejscowa i przerzuty regionalne....................263 Danuta Gąsior-Perczak Leczenie jodem radioaktywnym wznowy miejscowej i regionalnej.......... 269 Iwona Pałyga Leczenie chirurgiczne przerzutów odległych..................271 Monika Szymonek Leczenie jodem radioaktywnym przerzutów odległych.............. 275 Iwona Pałyga Teleradioterapia przerzutów odległych...............287 Piotr Kędzierawski Terapia molekularna............................291 Monika Szymonek Immunoterapia raka tarczycy.............................. 299 Aldona Kowalska III. Rak rdzeniasty tarczycy Epidemiologia, patomorfologia i profil genetyczny................... 309 Agnieszka Walczyk, Aldona Kowalska Charakterystyka kliniczna................................... 317 Agnieszka Walczyk, Aldona Kowalska Zespoły MEN2................................. 325 Agnieszka Walczyk, Aldona Kowalska Leczenie i monitorowanie przebiegu choroby...............333 Agnieszka Walczyk, Aldona Kowalska IV. Rak anaplastyczny tarczycy Rak anaplastyczny tarczycy....................351 Agnieszka Suligowska V. Pierwotny chłoniak tarczycy Diagnostyka............................ 359 Marzena Wątek Leczenie ..................................... 367 Marzena Wątek
78,17
79,00 zł
Okładka książki Grypa Praktyczne Kompendium
Spis Treści: Czym jest, a czym nie jest grypa Adam Antczak, Agata Dutkowska Ważne historycznie grypy – pandemie i zagrożenia pandemiczne w XX wieku Elżbieta Samorek-Salamonowicz Kiedy zaczyna się sezon grypowy? Adam Antczak Sezony grypy w Polsce i na świecie Leszek Szenborn, Ernest Kuchar Wirusy grypy ludzkiej Paulina Skrońska, Joanna Chorostowska-Wynimko Grypa różnych gatunków zwierząt Elżbieta Samorek-Salamonowicz Wirusy grypy świń (SIV) Elżbieta Samorek-Salamonowicz Wirusy grypy ptaków Elżbieta Samorek-Salamonowicz Pochód grypy Ernest Kuchar, Leszek Szenborn Objawy grypy u ludzi Adam Antczak Powikłania grypy Monika Franczuk, Joanna Chorostowska-Wynimko Grupy wysokiego ryzyka Adriana Roży, Joanna Chorostowska-Wynimko Diagnostyka laboratoryjna zakażenia wirusem grypy Adriana Roży, Joanna Chorostowska-Wynimko Szczepienia i monitorowanie wirusa grypy Adam Antczak Leki przeciwwirusowe w leczeniu grypy. Oporność na leki przeciwwirusowe. Leki wspomagające Anna Piekarska
68,28
69,00 zł
Okładka książki Neurologia Tom 2
Drugie wydanie II tomu podręcznika „Neurologia” pod redakcją naukową prof. dr. hab. n. med. Adama Stępnia to: - bogate źródło informacji o diagnostyce i leczeniu chorób neurologicznych - obszerne omówienie chorób układu nerwowego, w tym naczyniowych, zapalnych, zwyrodnieniowych i układu ruchu - uaktualnione i rozbudowane rozdziały poświęcone współczesnej diagnostyce i leczeniu nowotworów mózgu - odzwierciedlenie zmian i postępu, jakie dokonały się w ostatnich latach w neurologii klinicznej.
186,20
190,00 zł
Okładka książki Płynoterapia Poradnik dla Lekarzy
Książka zawiera: - omówienie specyfiki leczenia płynami we wszystkich dziedzinach chorób wewnętrznych oraz w położnictwie, w tym zasady dostosowania ilości płynów do masy ciała, wieku chorego i chorób współistniejących - praktyczne porady wskazujące jak ustalić plan leczenia płynami, z uwzględnieniem rodzaju płynu, objętości i szybkości podawania - zasady monitorowania pacjentów leczonych płynami - zasady wyrównywania zaburzeń elektrolitowych - wiedzę opartą w dużej mierze na doświadczeniu autorów, przekazaną tak, aby czytelnik mógł zastosować sprawdzone schematy podejmowania decyzji w oparciu o analizę sytuacji klinicznej.
68,28
69,00 zł
Okładka książki Stany Nagłe Kardiologia
Spis Treści: Objawy w stanach nagłych układu krążenia ............. 19 Anna Lipińska Nagłe zatrzymanie krążenia ............ 27 Piotr Bienias, Piotr Pruszczyk Omdlenia. ........... 35 Robert Bodalski Ostre zespoły wieńcowe – niestabilna choroba wieńcowa ..................... 47 Rafał Dąbrowski, Tomasz Hryniewiecki Zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST .............. 61 Rafał Wolny, Adam Witkowski Zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST ................. 77 Joanna Zalewska, Adam Witkowski Komorowe zaburzenia rytmu – burze elektryczne ................... 87 Piotr Urbanek, Łukasz Szumowski Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca ..................... 97 Rafał Dąbrowski, Mariusz Pytkowski Zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego ............... 123 Mariusz Pytkowski, Marcin Sobiech Stany nagłe u chorego z wszczepionym urządzeniem do elektroterapii serca ................. 137 Maciej Sterliński Wstrząs kardiogenny ................... 151 Michał Machowski, Michał Ciurzyński Obrzęk płuc. ..................... 167 Michał Ciurzyński Zaostrzenie niewydolności serca ................ 179 Przemysław Leszek Mechaniczne wspomaganie krążenia ................ 195 Andrzej Juraszek, Mariusz Kuśmierczyk Stany nagłe w nadciśnieniu tętniczym .................. 205 Barbara Pręgowska-Chwała, Aleksander Prejbisz, Marek Kabat Udar niedokrwienny mozgu ................. 219 Antoni Ferens, Andrzej Opuchlik Krwotok środmozgowy .......................... 233 Andrzej Opuchlik, Antoni Ferens Ostre zespoły aortalne ...................... 245 Rafał Dąbrowski, Mariusz Kuśmierczyk, Sławomir Nazarewski Tętniak aorty brzusznej .............. 261 Sławomir Nazarewski Ostre niedokrwienie kończyn .................. 267 Sławomir Nazarewski Ostra zatorowość płucna ..................... 285 Piotr Pruszczyk, Michał Ciurzyński, Marek Roik Stany nagłe w nadciśnieniu płucnym .................. 301 Michał Ciurzyński Infekcyjne zapalenie wsierdzia jako stan nagły ............... 315 Elżbieta Abramczuk, Tomasz Hryniewiecki Stany nagłe związane ze sztuczną zastawką serca .................... 323 Maria Jaworska-Wilczyńska, Tomasz Hryniewiecki Tamponada serca .......................... 339 Maciej Grabowski Stany nagłe u chorego po przeszczepieniu serca ..................................... 353 Małgorzata Sobieszczańska-Małek, Tomasz Zieliński Ostre powikłania w miejscu dostępu inwazyjnego leczenia kardiologicznego ................................. 363 Sławomir Nazarewski Ostre powikłania inwazyjnego leczenia kardiologicznego/ kardiochirurgicznego. Zespoł po torakotomii .................. 371 Maria Jaworska-Wilczyńska, Tomasz Hryniewiecki Ostre powikłania inwazyjnego leczenia kardiologicznego – ostre uszkodzenie nerek związane z podaniem środkow kontrastowych .......................... 383 Marek Roik Ostre powikłania inwazyjnego leczenia kardiologicznego/ kardiochirurgicznego – ostra niewydolność nerek. Leczenie nerkozastępcze w ostrych stanach kardiologicznych .............. 391 Magdalena Durlik Powikłania krwotoczne w trakcie leczenia przeciwpłytkowego lub przeciwkrzepliwego. Pilne zabiegi u chorego leczonego przeciwzakrzepowo ........................... 401 Piotr Pruszczyk, Marta Skowrońska Operacje niekardiochirurgiczne w trybie nagłym .................. 415 Krzysztof Jankowski Stany nagłe związane z farmakoterapią układu krążenia – proarytmie .................... 425 Piotr Bienias Obrazowanie radiologiczne układu krążenia w stanach nagłych ........... 439 Ilona Michałowska Echokardiografia w stanach nagłych ...................... 457 Mirosław Kowalski
127,65
129,00 zł
Okładka książki Wielka Interna Endokrynologia Część 2
Wielka Interna Endokrynologia to: - kompletne opracowanie, zaktualizowane i znacznie unowocześnione - 7 nowych rozdziałów, m.in. w dziale „Zaburzenia endokrynne spowodowane czynnikami egzogennymi” oraz „Jajniki i endokrynologia rozrodu” - monografia przygotowana przez najlepszych polskich specjalistów, uwzględniająca międzynarodowe wytyczne i polskie standardy - jasne definicje i klarowne zasady postępowania zgodne z najnowszymi światowymi trendami ujęte w tabelach i algorytmach - konkretne, wiarygodne informacje przedstawione w sposób zrozumiały i przystępny, co nie znaczy uproszczony
244,02
249,00 zł
Okładka książki Diagnostyka i leczenie chorób tarczycy dzieci i młodzieży
- przedstawia najnowsze zdobycze nauki w dziedzinie tyreologii wieku rozwojowego oraz opisuje najnowsze wytyczne diagnostyki i leczenia chorób tarczycy (m.in. American Thyroid Association, World Health Organization, TNM w leczeniu raka tarczycy) - opisuje procedury stosowane podczas badań przesiewowych - pokazuje dylematy diagnostyczne (od zbierania wywiadu po badania obrazowe), wskazuje najczęstsze błędy, jakie można popełnić podczas interpretacji wyników badań dodatkowych - omawia najnowsze metody leczenia chorób tarczycy, schematy dawkowania leków, napromieniania, wskazania i przeciwwskazania do leczenia chirurgicznego - opisuje częste i rzadkie przyczyny chorób tarczycy ? czynniki genetyczne i środowiskowe (m.in. wpływ substancji endokrynnie czynnych, tzw. dysruptorów), zespół niskiej T3 i niskiej T4, wpływ chorób tarczycy ciężarnej na płód Spis treści: Choroba guzkowa tarczycy u dzieci w świetle nowych rekomendacji ............... 17 Andrzej Lewiński, Magdalena Stasiak Nowotwory tarczycy .......................................................................................... 39 Daria Handkiewicz-Junak, Barbara Jarząb Choroby tarczycy a ciąża w świetle nowych wytycznych .................................. 55 Małgorzata Karbownik-Lewińska Nadczynność tarczycy u dzieci ......................................................................... 75 Artur Bossowski, Karolina Stożek Wrodzona niedoczynność tarczycy .................................................................. 95 Anna M. Kucharska Ośrodkowa niedoczynność tarczycy ................................................................. 110 Hanna Borysewicz-Sańczyk, Artur Bossowski Subkliniczna niedoczynność tarczycy wieku rozwojowego .............................. 117 Małgorzata Waśniewska, Alessandra Li Pomi Zapalenia tarczycy ............................................................................................ 124 Beata Sawicka, Artur Bossowski Choroby tarczycy w wybranych zespołach genetycznych u dzieci ................... 134 Anna M. Kucharska Zespół zaburzeń pozatarczycowych przebiegajacych z eutyreozą (ESS – euthyroid sick syndrome) ..................................................................... 146 Iwona Beń-Skowronek Zespół oporności na hormony tarczycy ............................................................ 151 Iwona Beń-Skowronek Pułapki w interpretacji badań hormonalnych w chorobach tarczycy u dzieci .... 159 Anna M. Kucharska Badania ultrasonograficzne chorobach tarczycy u dzieci ................................. 167 Agnieszka Brodzisz Znaczenie badań przesiewowych w tyreologii .................................................. 181 Dorota Lemańska
78,17
79,00 zł
Okładka książki Wielka Interna Pulmonologia cz 2 wyd II
4) Przed Państwem nowe, poprawione i unowocześnione wydanie Wielkiej Interny – dwa tomy „Pumonologii”. Od czasu pierwszej edycji minęło ponad 10 lat, w ciągu których dokonał się postęp w rozumieniu wielu chorób układu oddechowego. Rozwój badań podstawowych pozwolił lepiej poznać ich patogenezę, a także umożliwił wprowadzenie nowych metod farmakoterapii. Niesamowite zmiany objęły pojmowanie i możliwości terapii chorób śródmiąższowych. Diagnostyka, szczególnie molekularna i immunologiczna, niektórych typów raka płuca umożliwia leczenie ukierunkowane molekularnie lub immunoterapię w miejscowo zaawansowanym i rozsianym niedrobnokomórkowym raku płuca. Przemiany widoczne są również w podejściu do przeszczepienia płuca. W Polsce działają trzy ośrodki przeszczepowe, a świadomość możliwości wykorzystania takiego leczenia u wybranych pacjentów musi być częścią codziennej praktyki lekarza pulmonologa. W ręce Czytelników trafia nowe wydanie Wielkiej Interny. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w podręczniku pulmonologii klinicznej przedstawić wszystkie zagadnienia jak najbardziej szczegółowo, a równocześnie w sposób przystępny i ciekawy. Podobnie jak w wydaniu pierwszym każdy z rozdziałów to odrębna całość. Łącznie mają one tworzyć pełną panoramę współczesnej nauki o chorobach układu oddechowego. Z dużą starannością opracowano rozdział dotyczący diagnostyki radiologicznej układu oddechowego – omówiono klasyczne metody, a także najnowocześniejsze techniki współczesnej diagnostyki obrazowej. Dziękuję wszystkim Autorom, z którymi miałem zaszczyt współpracować. Mimo licznych zobowiązań zawodowych podjęli oni wyzwanie poprawienia i unowocześnienia rozdziałów. Ufam, że drugie wydanie „Pumonologii” będzie przyjęte przez Czytelników równie życzliwie jak pierwsza edycja.
185,22
189,00 zł
Okładka książki Wielka Interna Pulmonologia cz.1 wyd.II
Przed Państwem nowe, poprawione i unowocześnione wydanie Wielkiej Interny – dwa tomy „Pumonologii”. Od czasu pierwszej edycji minęło ponad 10 lat, w ciągu których dokonał się postęp w rozumieniu wielu chorób układu oddechowego. Rozwój badań podstawowych pozwolił lepiej poznać ich patogenezę, a także umożliwił wprowadzenie nowych metod farmakoterapii. Niesamowite zmiany objęły pojmowanie i możliwości terapii chorób śródmiąższowych. Diagnostyka, szczególnie molekularna i immunologiczna, niektórych typów raka płuca umożliwia leczenie ukierunkowane molekularnie lub immunoterapię w miejscowo zaawansowanym i rozsianym niedrobnokomórkowym raku płuca. Przemiany widoczne są również w podejściu do przeszczepienia płuca. W Polsce działają trzy ośrodki przeszczepowe, a świadomość możliwości wykorzystania takiego leczenia u wybranych pacjentów musi być częścią codziennej praktyki lekarza pulmonologa. W ręce Czytelników trafia nowe wydanie Wielkiej Interny. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w podręczniku pulmonologii klinicznej przedstawić wszystkie zagadnienia jak najbardziej szczegółowo, a równocześnie w sposób przystępny i ciekawy. Podobnie jak w wydaniu pierwszym każdy z rozdziałów to odrębna całość. Łącznie mają one tworzyć pełną panoramę współczesnej nauki o chorobach układu oddechowego. Z dużą starannością opracowano rozdział dotyczący diagnostyki radiologicznej układu oddechowego – omówiono klasyczne metody, a także najnowocześniejsze techniki współczesnej diagnostyki obrazowej. Dziękuję wszystkim Autorom, z którymi miałem zaszczyt współpracować. Mimo licznych zobowiązań zawodowych podjęli oni wyzwanie poprawienia i unowocześnienia rozdziałów. Ufam, że drugie wydanie „Pumonologii” będzie przyjęte przez Czytelników równie życzliwie jak pierwsza edycja.
185,22
189,00 zł
Okładka książki Neurologia Tom 1
- Drugie wydanie Neurologii to aktualizacja podręcznika, który ukazał się w 2014 roku - Zawiera wiadomości z zakresu anatomii czynnościowej i diagnostyki topograficznej układu nerwowego - Zawiera opis najnowszych metod badań neuropsychologicznych, ultrasonograficznych i elektrofizjologicznych - Uwzględniono w niej nowy podrozdział o zaburzeniach ruchowych i diagnostyce z użyciem nieinwazyjnych technik neurofizjologicznych - Obejmuje szeroki obszar nauk neurologicznych – od podstaw anatomii i fizjologii do opisów chorób, ich patofizjologii i nowoczesnego leczenia - Przygotowano z myślą o lekarzach specjalizujących się w neurologii, neurologach praktykach i lekarzach innych specjalności oraz studentach medycyny Po aktualizacji tom jest nieco obszerniejszy niż pierwsze wydanie (zawiera 370 stron). Omówiono w nim historię neurologii, anatomię czynnościową i diagnostykę topograficzną układu nerwowego oraz szeroko przedstawiono nowoczesną diagnostykę z uwzględnieniem całego zakresu badań stosowanych we współczesnej neurologii. Przy zachowaniu dotychczasowego układu uwzględniono zmiany, jakie nastąpiły od czasu pierwszego wydania. Podręcznik jest dziełem wielu wybitnych dydaktyków, specjalistów i ekspertów w swoich dziedzinach pochodzących z najlepszych ośrodków w Polsce. Podczas aktualizacji uwzględniono sugestie i spostrzeżenia czytelników zgłaszane do pierwszego wydania. Spis Treści: Wprowadzenie 3 Historia neurologii w zarysie, Teofan M. Domżał Anatomia czynnościowa układu nerwowego 21 Podstawowe informacje o morfologii i fizjologii układu nerwowego, Jan Kochanowski, Agnieszka Andrzejczak-Sobocińska 32 Czynności układu nerwowego i ich zaburzenia, Jan Kochanowski, Agnieszka Andrzejczak-Sobocińska, Jakub Stolarski, Natalia Lubina-Dąbrowska Diagnostyka topograficzna układu nerwowego 59 Wprowadzenie do diagnostyki topograficznej układu nerwowego, Jan Kochanowski, Agnieszka Andrzejczak-Sobocińska 61 Obwodowy układ nerwowy, Agnieszka Andrzejczak-Sobocińska, Jan Kochanowski 94 Ośrodkowy układ nerwowy, Agnieszka Andrzejczak-Sobocińska, Jan Kochanowski 134 Opony mózgowe i płyn mózgowo-rdzeniowy, Jan Kochanowski, Agnieszka Andrzejczak-Sobocińska Badania w neurologii 141 Badanie neurologiczne, Teofan M. Domżał 164 Badanie neuropsychologiczne, Renata Anna Piusińska-Macoch 174 Badania obrazowe w neurologii, Romana Bogusławska-Walecka, Krzysztof Brzozowski, Ewa Skrobowska 234 Badania ultrasonograficzne w neurologii, Joanna Wojczal 252 Badania elektrofizjologiczne, Kazimierz Tomczykiewicz, Grażyna Tacikowska, Maciej Rzeski, Piotr Nadratowski 287 Nieradiologiczne badania inwazyjne, Dariusz Adamek 299 Interpretacja i znaczenie badań laboratoryjnych w diagnostyce i monitorowaniu chorób układu nerwowego, Sławomir Michalak 308 Badania mikrobiologiczne w neurologii, Kamila Duniec 312 Badania genetyczne w neurologii, Anna Sułek, Jacek Zaremba 316 Badania z zakresu medycyny nuklearnej w diagnostyce chorób neurologicznych, Leszek Królicki, Maciej Jakuciński, Joanna Mączewska 322 Atlas badań EEG, Krystyna Niedzielska
186,20
190,00 zł
Okładka książki Stany Nagłe Hematologia i Onkologia
- omówienie wszystkich stanów nagłych najczęściej występujących u chorych na nowotwory: silny nieuśmierzony ból, ciężkie zaburzenia wodno-elektrolitowe, zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej, zaburzenia metaboliczne (głównie hiperkalcemia oraz zespół lizy guza), zespół żyły głównej górnej, nadciśnienie wewnątrzczaszkowe, zespół ucisku rdzenia kręgowego, niedrożność mechaniczna bądź porażenna przewodu pokarmowego - przewodnik rozpoznawania stanów nagłych u pacjenta z nowotworem w każdym stadium choroby, począwszy od zdiagnozowania aż po opiekę paliatywną - przewodnik postępowania jak uniknąć nieodwracalnych powikłań i zminimalizować ryzyko obniżenia jakości życia pacjentów.
147,44
149,00 zł
Opakowanie Wielka Interna - Gastroentorologia Część 2
Od pierwszego wydania „Gastroenterologii” minęło kilka lat. Tymczasem w tej dziedzinie dokonał się ogromny postęp. Opracowano i opublikowano nowe kryteria diagnostyczne, m.in. kryteria rzymskie IV rozpoznawania zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego czy kryteria warszawskie ułatwiające kwalifikację do przeszczepienia wątroby chorych z rakiem wątrobowokomórkowym oraz wiele innych. W poszczególnych rozdziałach uwzględniliśmy wszystkie nowości diagnostyczne i terapeutyczne. Wiele się zmieniło, np. w postępowaniu w przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu C czy torbieli trzustki. Autorzy piszą ponadto o terapiach, które kiedyś wydawały się obiecujące, a dziś od nich odstępujemy. Bardzo zmieniła się diagnostyka obrazowa chorób przewodu pokarmowego. Rozbudowaliśmy rozdział poświęcony obrazowaniu endoskopowemu – publikujemy kilkaset doskonałej jakości obrazów endoskopowych przedstawiających zmiany w przewodzie pokarmowym. Nowe treści zamieściliśmy we wszystkich rozdziałach pierwszego tomu i w 75% rozdziałów drugiego tomu. Jest to podręcznik przeznaczony dla internistów, specjalistów gastroenterologii, lekarzy przed specjalizacją i studentów. Autorami podręcznika są wybitni polscy specjaliści, a przedstawiona wiedza jest osadzona w polskich realiach. Czytelnicy znajdą w podręczniku jasne definicje i klarowne zasady postępowania zgodne z najnowszymi światowymi trendami w gastroenterologii ujęte w tabelach i algorytmach, jak również opisane w treści rozdziałów. W monografii zamieściliśmy dwa nowe rozdziały: „Zaburzenia przełyku według kryteriów rzymskich IV” oraz „Nieceliakalna nietolerancja glutenu”. ? kompletne opracowanie, zaktualizowane i znacznie unowocześnione ? dwa nowe rozdziały nieuwzględnione w pierwszym wydaniu ? kompendium diagnostyki endoskopowej (kilkaset doskonałej jakości obrazów endoskopowych z komentarzem) ? nowe wytyczne diagnostyczne i terapeutyczne m.in. kryteria rzymskie IV rozpoznawania zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego czy kryteria warszawskie ułatwiające kwalifikację do przeszczepienia wątroby chorych z rakiem wątrobowokomórkowym ? jasne definicje i klarowne zasady postępowania zgodne z najnowszymi światowymi trendami w gastroenterologii ujęte w tabelach i algorytmach, np. postępowanie w przypadku WZW typu C, torbieli trzustki ? konkretne, wiarygodne informacje przedstawione w sposób zrozumiały i przystępny, co nie znaczy uproszczony.
185,22
189,00 zł
Opakowanie Wielka Interna - Gastroentorologia Część 1
Od pierwszego wydania „Gastroenterologii” minęło kilka lat. Tymczasem w tej dziedzinie dokonał się ogromny postęp. Opracowano i opublikowano nowe kryteria diagnostyczne, m.in. kryteria rzymskie IV rozpoznawania zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego czy kryteria warszawskie ułatwiające kwalifikację do przeszczepienia wątroby chorych z rakiem wątrobowokomórkowym oraz wiele innych. W poszczególnych rozdziałach uwzględniliśmy wszystkie nowości diagnostyczne i terapeutyczne. Wiele się zmieniło, np. w postępowaniu w przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu C czy torbieli trzustki. Autorzy piszą ponadto o terapiach, które kiedyś wydawały się obiecujące, a dziś od nich odstępujemy. Bardzo zmieniła się diagnostyka obrazowa chorób przewodu pokarmowego. Rozbudowaliśmy rozdział poświęcony obrazowaniu endoskopowemu – publikujemy kilkaset doskonałej jakości obrazów endoskopowych przedstawiających zmiany w przewodzie pokarmowym. Nowe treści zamieściliśmy we wszystkich rozdziałach pierwszego tomu i w 75% rozdziałów drugiego tomu. Jest to podręcznik przeznaczony dla internistów, specjalistów gastroenterologii, lekarzy przed specjalizacją i studentów. Autorami podręcznika są wybitni polscy specjaliści, a przedstawiona wiedza jest osadzona w polskich realiach. Czytelnicy znajdą w podręczniku jasne definicje i klarowne zasady postępowania zgodne z najnowszymi światowymi trendami w gastroenterologii ujęte w tabelach i algorytmach, jak również opisane w treści rozdziałów. W monografii zamieściliśmy dwa nowe rozdziały: „Zaburzenia przełyku według kryteriów rzymskich IV” oraz „Nieceliakalna nietolerancja glutenu”.
185,22
189,00 zł
Okładka książki Stany Nagłe Okulistyka
Z przyjemnością i satysfakcją oddajemy w Państwa ręce podręcznik „Stany nagłe. Okulistyka”. Zawiera on aktualne informacje dotyczące diagnostyki, różnicowania i postępowania w stanach zagrażających widzeniu, takich jak: ostry atak jaskry, choroby naczyniowe, choroby neurookulistyczne, odwarstwienie siatkówki czy urazy narządu wzroku. Są to jednocześnie najczęstsze przyczyny zgłaszania się chorych na ostry dyżur okulistyczny. Wielokrotnie rozpoznanie i leczenie chorób objawiających się nagłym pogorszeniem widzenia wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy okulistycznej, ale także kompleksowej oceny stanu zdrowia. Dlatego w poszczególnych rozdziałach przedstawiono szczegółowy zakres badań diagnostycznych i konsultacji wskazanych w określonych sytuacjach. Ma to pomóc w szybkim podejmowaniu decyzji terapeutycznych. Chcielibyśmy, aby z książki korzystali lekarze specjalizujący się w chorobach oczu, specjaliści pracujący na oddziałach okulistycznych oraz w placówkach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dobrze by było, aby sięgali po nią w swej codziennej praktyce również specjaliści medycyny rodzinnej. Wierzymy, że informacje tutaj zawarte pomogą ograniczyć w przyszłości liczbę nieuzasadnionych skierowań na pilne konsultacje okulistyczne na oddziale okulistyki, zwłaszcza w przypadkach tzw. czerwonego oka, w których chory może być leczony przez lekarza rodzinnego lub specjalistę w ambulatorium. W podręczniku opisano także pilne stany wymagające zaopatrzenia chirurgicznego, czas interwencji i procedury wymagające hospitalizacji. Autorzy „Stanów nagłych. Okulistyka” są doświadczonymi specjalistami w zakresie chorób oczu, pracującymi od wielu lat w Klinice Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie pod kierownictwem prof. dr. hab. n. med. Marka Rękasa – Konsultanta Krajowego ds. Okulistyki. Wartość rozdziałów wynika nie tylko z wiadomości opisanych w piśmiennictwie, ale również z bogatego doświadczenia praktycznego ich twórców. Opracowanie uwzględnia aktualne wytyczne Konsultanta Krajowego ds. Okulistyki w zakresie poszczególnych tematów. Mamy nadzieję, że książka spełni Państwa oczekiwania i stanie się kompendium wiedzy przydatnej w codziennej praktyce klinicznej oraz ambulatoryjnej. Publikacja zawiera: - wytyczne postępowania w stanach zagrażających widzeniu i przy nagłej utracie widzenia, np. ostry atak jaskry, choroby naczyniowe, choroby neurookulistyczne, odwarstwienie siatkówki, urazy narządu wzroku - szczegółowy zakres badań diagnostycznych i konsultacji wskazanych w określonych sytuacjach - informacje dla lekarzy rodzinnych i specjalistów w ambulatorium, które pomogą ograniczyć liczbę nieuzasadnionych skierowań na pilne konsultacje okulistyczne na oddziały okulistyki - wskazania do pilnego leczenia operacyjnego - procedury wymagające hospitalizacji. Opracowanie przydatne dla lekarzy specjalizujących się w chorobach oczu, specjalistów pracujących na oddziałach okulistycznych oraz w placówkach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a także dla specjalistów medycyny rodzinnej.
68,28
69,00 zł
Opakowanie Stany nagłe Neonatologia
Książka, którą trzymają Państwo w ręku, nie jest podręcznikiem do nauki neonatologii. Nie omówiono w niej bowiem wszystkich zagadnień dotyczących okresu noworodkowego. Zgodnie z inicjatywą Redakcji Medical Tribune miało powstać zwięzłe vademecum dla lekarza dyżurnego, ułatwiające podejmowanie szybkich decyzji w nagłych sytuacjach, czyli kolejna pozycja z serii Stany nagłe. Niezwykle trudno było nam zachować zaplanowaną zwięzłość, rozdziały rozrastały się, wszystko wydawało się ważne, wymagające wyjaśnienia, opisu. Autorami poszczególnych rozdziałów są doświadczeni lekarze praktycy, czynni zawodowo, dyżurujący na oddziałach noworodkowych lub pediatrycznych przyjmujących chore noworodki. Książka jest przeznaczona dla zdobywających doświadczenie pediatrów i neonatologów, którzy znajdą w niej coś ciekawego, nowego i przydatnego w pracy zawodowej związanej z opieką nad noworodkami. Mogą skorzystać z niej również lekarze w trakcie specjalizacji oraz studenci. Staraliśmy się przekazać Państwu aktualną wiedzę, mając świadomość ciągłego postępu w naukach medycznych, zmieniających się zasad postępowania, żywienia i stosowania leków. Spośród wszystkich rozdziałów trudno wybrać najważniejszy, na który należałoby zwrócić szczególną uwagę. Każde zagadnienie może być najważniejsze w zależności od tego, z jakim problemem zdrowotnym u noworodka przyjdzie nam się zmierzyć. Jest natomiast sytuacja, z którą większość z nas nie umie sobie poradzić:: śmierć noworodka. Porażka lekarza, a przede wszystkim tragedia rodziny. Rozdział o śmierci noworodka, sposobach zachowania się lekarza wobec rodziców, udzielania informacji, okazania koniecznej empatii uważamy za lekturę obowiązkową. Przekazujemy Państwu Stany nagłe w neonatologii, mając nadzieję, że choć częściowo udało nam się sprostać Waszym oczekiwaniom. Agnieszka Kordek
127,65
129,00 zł
1
/
2
/
3
/
4
/
5
... 6
Idź do strony:
Liczba wyświetlanych pozycji:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj