KATEGORIE
KONTO
tylko dostępne
sortuj:
tytuł
cena
data
Okładka książki Życie ks. Eugeniusza Dąbrowskiego (1901-1970)
Jest to skrócona wersja książki: "Ksiądz Eugeniusz Dąbrowski. Naukowiec i wykładowca". Przez całe życie Eugeniusz Dąbrowski prowadził intensywną działalność: początkowo naukową, później polityczną i naukową. Był osobą bardzo dynamiczną i inteligentną, obdarzoną wieloma zdolnościami, nie tylko lingwistycznymi. Mając zdolności medialne, potrafił nie tylko prowadzić w sposób interesujący wykłady, ale także posiadał duże zdolności negocjacyjne. Dzięki temu uczestniczył w wielu ważnych wydarzeniach kościelnych i politycznych Polski. Koleje jego życie pozwoliły ukazać działalność wielu instytucji, z którymi się stykał lub współpracował, czasami z całkiem nieoczekiwanej strony. Dlatego dokładna analiza wydarzeń z jego życia nie tylko ukazuje rolę, jaką pełnił, ale także umożliwia przełamać pewne przyjęte stereotypy myślenia przy opisywaniu historii Kościoła. W życiu Kościoła polskiego zasłynął z pierwszego powojennego przekładu Nowego Testamentu, a także z działalności w ruchu biblijnym oraz z imponujących dokonań edytorskich. Na trwale zapisał się w historii biblistyki polskiej. SPIS TREŚCI Wstęp 1. Życie i działalność Eugeniusza Dąbrowskiego w latach 1901-1939 1.1. Kontekst historyczny 1.2. Eugeniusz Dąbrowski w latach 1901-1917 1.3. Eugeniusz Dąbrowski w latach 1917-1939 2. Życie i działalność Eugeniusza Dąbrowskiego w latach 1939-1944 2.1. Kontekst historyczny 2.2. Eugeniusz Dąbrowski w latach 1939-1944 3. Życie i działalność Eugeniusza Dąbrowskiego w latach 1944-1953 3.1. Kontekst historyczny 3.2. Eugeniusz Dąbrowski w latach 1944-1950 3.3. Eugeniusz Dąbrowski w latach 1950-1953 4. Życie i działalność Eugeniusza Dąbrowskiego w latach 1954-1959 4.1. Kontekst historyczny 4.2. Eugeniusz Dąbrowski w latach 1954-1959 5. Życie i działalność Eugeniusza Dąbrowskiego w latach 1960-1970 5.1. Kontekst historyczny 5.2. Eugeniusz Dąbrowski w latach 1960-1970 6. Eugeniusz Dąbrowski a Sobór Watykański II 6.1. Eugeniusz Dąbrowski a rozwój biblistyki katolickiej przed Soborem Watykańskim II 6.2. Eugeniusz Dąbrowski a biblistyka katolicka w trakcie i po Soborze Watykańskim II 7. Dodatki 7.1. Nowy Testament w przekładzie Eugeniusza Dąbrowskiego 7.2. Wiarygodność relacji Eugeniusza Dąbrowskiego 7.3. Oświadczenia i przemówienia polityczne Eugeniusza Dąbrowskiego 7.4. Eugeniusz Dąbrowski w zbiorach IPN 7.5. Wydział Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego 7.6. Szkoła Biblijna na KUL 7.7. Papieska Komisja Biblijna 7.8. Orzeczenia Kościoła dotyczące Pisma Świętego Podsumowanie Wykaz skrótów Bibliografia
25,42
36,75 zł
NOWOŚĆ
Opakowanie Juliusz Bursche - myśli, działalność i dziedzictwo
Juliusz Bursche (1862–1942) był zwierzchnikiem największego protestanckiego Kościoła w międzywojennej Polsce, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (inaczej: luterańskiego), wówczas dużo liczniejszego i bardziej wpływowego niż obecnie, mającego charakter niemiecko-polski. Wywodził się z rodziny osadników niemieckich, którzy dotarli do ówczesnego Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX w. i był pierwszą osobą w rodzie, która się utożsamiła z polskością. Jako świadomy „Polak z wyboru”, stojący u steru Kościoła przez trzy i pół dekady, poprowadził on swych wiernych przez najbardziej burzliwy okres XX w.: od rewolucji 1905 r. do II wojny światowej. Uznał, że Kościół powinien się otworzyć na potrzeby coraz liczniejszych wiernych mówiących po polsku i umożliwił rozwijanie posługi w tym języku, nie zapominając przy tym o swych niemieckich współwyznawcach. Za lojalność wobec państwa polskiego oraz za swą zdecydowaną antynazistowską postawę został aresztowany przez hitlerowców już na początku II wojny światowej i zmarł w obozie koncentracyjnym. Udowodnił, że ewangelicy mogą mieć polską tożsamość narodową, co nie było sprawą oczywistą w pierwszych dekadach XX w. *** Monografia zbiera teksty Juliusza Burschego, prezentuje recepcję jego myśli od czasów rozbiorowych, a także współczesne badania i interpretacje. Jest to tom wieloautorski, przybliżający sylwetkę biskupa oraz jego dziedzictwo, w tym pośmiertne docenienie jego działalności i dorobku intelektualnego. Wybory, jakich dokonywał, miały ogromne znaczenie dla dużej społeczności obywateli Polski międzywojennej, wzbudzały więc ogromne emocje, a także krytykę długo po ostatniej wojnie. Dowody jednoznacznej aprobaty i docenienia ze strony państw polskiego i niemieckiego przyszły wiele lat po jego śmierci, a książka ta jest także ich zapisem. Ze wstępu Dzieje rodziny Bursche są emanacją dziewiętnastowiecznych losów polskich ewangelików na terenie zaboru rosyjskiego. Byli oni częścią większej zbiorowości protestanckiej na tych ziemiach, składającej się z potomków starej szlachty różnowierczej z XVI wieku, emigrantów z krajów niemieckich, przybyszy z Mazur, osiedlających się na Suwalszczyźnie i północnym Mazowszu, autochtonicznej ludności polskiej zamieszkującej ziemię wieluńską czy polskojęzycznych „olędrów” zamieszkujących nabrzeża Bugu. (…) Z grona kolonistów niemieckich ulegających wpływom polskiej kultury i polonizujących się pochodził bohater niniejszej książki. (…) Jest to niewątpliwie książka przedstawiająca postać Burschego bez patosu i starająca się zebrać cały dotychczas znany dorobek na jego temat. Wnosi także nowe ustalenia, dotyczące zwłaszcza ostatnich lat jego życia. prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow, UMK Zawarty w książce różnorodny materiał tworzy interesującą mozaikę, uzupełniającą obraz biskupa Burschego i jego rodziny, jaki wyłania się z dotychczas dostępnych publikacji. Fakt, że w mozaice tej obok tekstów naukowych znalazły się teksty wspomnieniowe, odwołujące się do pamięci rodzinnej czy wręcz relacje o dziennikarskim charakterze, przydaje jej wartości. dr hab. Jerzy Sojka, prof. ChAT „Moje oczy są pełne łez, kiedy wspominam ostatnie Wigilie u nas i radosne Sylwestry u Heniów i moje osamotnienie. Duszę moją przytłacza nieszczęście naszego kraju, niepewna przyszłość, długie więzienie. Moja praca życiowa: stworzenie silnego, mającego wpływ Kościoła ewangelickiego w ultrakatolickiej Polsce, który by przyciągał Polaków i Niemców, jest zniszczona. Spalone są moje notatki, pamiętnik biskupi, protokoły wizytacji, zeszyty z kazaniami, przemówieniami i odczytami – cały materiał do historii moich czasów, a także moje książki. To jest tragedią mojego życia. Mimo to nie ogarnia mnie rozpacz ani nie tracę odwagi. Jedno mi pozostało: Wy i Wasza miłość, która może opromieni mi wieczór mojego życia, jeśli taki przeznaczony mi jest w miłosierdziu Bożym”. Fragment listu Juliusza Burschego z 15 grudnia 1940 r. z obozu Sachsenhausen-Oranienburg
34,75
48,30 zł
NOWOŚĆ
Okładka książki Godne to i sprawiedliwe. Dlaczego cywilizacja nie przetrwa bez prawdziwej religii
Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. JAN PAWEŁ II Czy wiara jest sprawą wyłącznie prywatną? Czy religia to rzeczywiście opium dla mas? Co jest największą herezją dzisiejszych czasów? Scott Hahn, wybitny teolog katolicki, wraz z Brandonem McGinleyem, amerykańskim publicystą, stawiają szereg fundamentalnych pytań dotyczących sposobu przeżywania naszej wiary. W najnowszej książce zwracają uwagę, że świat przyzwyczaił nas do myślenia o religii w kategorii „sprawy prywatnej”, co z samego założenia jest sprzeczne z doktryną wiary katolickiej. Żyjemy dziś w społeczeństwie, którego zastraszającą większość stanowią „ateiści praktyczni” niemający nic przeciwko religii, gdy pozostaje ukryta w zaciszu domowym. W społeczeństwie, które doprowadziło do rozpadu pojęcia „prawdy”, które zanurzone jest w herezji indywidualizmu i relatywizmu. Jak z tym walczyć? Jak przywrócić Boski porządek na świecie? Zostaliśmy powołani do istnienia i jesteśmy podtrzymywani w istnieniu przez Boga, który jest Miłością. Dlatego miłość nie jest wyjątkiem, nie jest obcym wtrętem w jałowy poza tym kosmos; miłość jest samą gramatyką istnienia, która nadaje zakorzeniony w Jezusie Chrystusie sens wszystkiemu, co widzimy i słyszymy, i czego dotykamy. Bez miłości jesteśmy niczym (zob. I Kor I3, I–3.). Z miłością, która obejmuje oddawanie sprawiedliwości Bogu z pomocą cnoty religijności, nasze dusze i nasza cywilizacja mogą stać się piękniejsze od wszystkiego, co nasza laicka, bałwochwalcza i nihilistyczna kultura może sobie wyobrazić. FRAGMENT PROF. SCOTT HAHN – autor i redaktor ponad czterdziestu książek, w tym bestselleru Czwarty kielich. Wybitny teolog, wykładowca i mówca. Były pastor. W 1986 roku przystąpił do Kościoła katolickiego, w którym odkrył pełnie prawdy. Prowadził popularne programy w amerykańskiej telewizji EWTN. Szczęśliwy mąż Kimberly, ojciec sześciorga dzieci i dziadek dwanaściorga wnucząt. BRANDON MCGINLEY – katolicki pisarz i mówca mieszkający w Pittsburgu w Pensylwanii. Publikował m.in. w „Washington Post”, „First . ings” czy „Catholic Herald”. W 2010 roku ukończył Uniwersytet Princeton, gdzie poznał swoją żonę, Katie. Mają czworo dzieci.
37,89
49,90 zł
NOWOŚĆ
Okładka książki Jak Bóg pomyślał Kościół. Odnaleźć się mimo kryzysu
Odkryj żywy Kościół i zacznij go tworzyć Czy Kościół jest dla ciebie ważny? Czy czujesz się w nim jak w domu? Czy wciąż jest dla ciebie wspólnotą żywą? Kardynał Grzegorz Ryś w trzech obrazach ukazuje fascynującą wizję Kościoła, jakiego chciał Bóg. Pisze o zstępującym z nieba mieście ludzi wolnych i równych sobie, rodzinie tworzącej nowe więzy krwi oraz oblubienicy Baranka. W prosty, przystępny sposób wprowadza nas w te zachwycające przestrzenie, zachęcając, byśmy każdego dnia na nowo odkrywali,„jak Bóg pomyślał Kościół”, i starali się Jego pomysł wcielać w życie. Książka zbiera nauczanie kard. Rysia o Kościele wygłoszone do różnych grup, stając się ważnym zaproszeniem do troski o wspólnotę, którą tworzymy. Kościół nam mówi: „Jesteście potrzebni, nie ja was potrzebuję, tylko Jezus”, a my odsuwamy się z niechęcią, bo nam się Kościół nie podoba. To nie jest popularne, by się do niego przyznawać. Powszechną praktyką jest natomiast opisywanie wszystkich jego braków, ułomności, grzechów. Ta książka może stać się okazją, by się raz jeszcze Kościołowi przyjrzeć. Nie zamykając oczu na braki, zobaczyć w nim to, co widzi Bóg. Może dzięki temu uda nam się spojrzeć świeżym okiem na Kościół. Zachwycić się tą wizją. Zapragnąć jej. Ale też podjąć się jej realizacji. kard. Grzegorz Ryś Grzegorz Ryś(ur. 1964) – arcybiskup metropolita łódzki, w latach 2011–2017 biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej. Przewodniczący Rady do spraw Dialogu Religijnego i Komitetu do spraw Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski. Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii. Opublikował między innymi: W Kościele jest miejsce dla wszystkich; Skandal miłosierdzia; Skoro jest miłość. W lipcu 2023 roku papież Franciszek mianował abp. Rysia kardynałem.
25,52
44,90 zł
NOWOŚĆ
Okładka książki Świat i Kościół w kryzysie
Kiedy Kościół niszczą kłamstwa, nie możemy milczeć! Krystian Kratiuk, Grzegorz Górny oraz Paweł Lisicki od kilku lat wspólnie przyglądają się kryzysowi Kościoła katolickiego i omawiają jego najgorętsze sprawy w programie Ja, Katolik EKSTRA. Obserwując coraz to większy chaos nie tylko informacyjny ale również ten obecny w samym nauczaniu Kościoła, postanowili wspólnie, tym razem w książce, uporządkować najważniejsze sprawy dotyczące naszej wiary oraz odpowiedzieć na fundamentalne pytania, które nurtując dziś wielu wierzących: Czy papież Franciszek abdykuje? Czy marzenia katolickich progresistów zostaną zrealizowane? Czy w Niemczech dojdzie do schizmy? Jakie są tak naprawdę skutki Soboru Watykańskiego II? Jak poradzić sobie w czasie ogromnego zamętu, który panuje w Kościele? Trzy różne głosy, trzech wybitnych katolickich publicystów nie boi się skonfrontować z najtrudniejszymi pytaniami o przyszłość naszej wiary. Jest w tej trójce rozmówców coś, co budzi szczególny podziw. Ich miłość do Kościoła i postrzeganie go z perspektywy, tak odległej od doczesnej. Bo tak patrząc czysto po ludzku, to już dawno mogliby skrzywić się z niesmakiem i odejść… Przecież zaprezentowany w książce ogrom wiedzy oraz analityczne zdolności wyraźnie wskazywałby kierunek. Bogu dzięki, że ci trzej fechmistrzowie słowa i litery trzymają się Piotrowej Łodzi, nawet wówczas kiedy zdaje się ona tonąć. ŁUKASZ KARPIEL, REDAKTOR PCH24 Ta książka to głos katolików naprawdę zatroskanych o Kościół. To głos katolików, którzy w Kościele chcą widzieć swoją Matkę i którzy w tej trosce nie boją się dla poszukiwania właściwej perspektywy odsłaniać prawdziwe rany zadawane w ostatnich dziesięcioleciach Kościołowi przez ducha tego świata. JAN P. STRUMIŁOWSKI OCIST
41,70
54,90 zł
Okładka książki Prymas Stefan Wyszyński i episkopat Polski
Publikacja Prymas Stefan Wyszyński i episkopat Polski uzupełnia istotną lukę badawczą, jaką są relacje prymasa z episkopatem Polski. Wspomniany problem potraktowano dość szeroko, obrazując zarówno rolę kard. Wyszyńskiego w tym gremium, jak i jego relacje z poszczególnymi biskupami. W sumie zebrano 13 analiz przygotowanych przez znawców historii Kościoła katolickiego w XX w. Tom nie wyczerpuje całości problematyki, lecz stanowi zachętę do dalszych studiów nad tą tematyką, a docelowo nad pełną naukową biografią Prymasa.
24,26
40,01 zł
NOWOŚĆ
Okładka książki Sekty. Uwodziciele tłumów, fanatyczni wyznawcy i mechanizmy manipulacji
Tajemnice, morderstwa, terror.Cała prawda o sektach i technikach manipulacji stosowanych przez ich przywódców.Kim był przywódca sekty narkosatanistów, która owijała drutem ciała swoich ofiar, aby potem móc z ich kręgosłupów robić magiczne naszyjniki?Jak Keith Raniere sprawił, że uczestniczki warsztatów samorozwoju zamieniły się w grupę seksualnych niewolnic, którym wypalano na ciele jego inicjały?W jaki sposób Jim Jones doprowadził ponad 900 swoich wyznawców do największego masowego samobójstwa?Co tak naprawdę dzieje się wewnątrz sekt? Co sprawia, że ich przywódcy są w stanie uwodzić tłumy? Dlaczego tak wiele osób fanatycznie wyznaje absurdalne i groźne idee? Dzięki sprzedaży błogosławieństw Bhagwan Shree Rajneesh mógł sobie bez problemu pozwolić na zakup 93 rolls-royce'ów. Charles Manson potrafił tak zmanipulować członków swojej Rodziny, że w jego imieniu dokonywali makabrycznych zbrodni - w tym zabójstwa ciężarnej Sharon Tate.Przed wami historia dziewięciu sekt stworzonych przez ludzi, których psychopatyczne skłonności sprawiały, że bezlitośnie wykorzystywali każdą słabość ludzkiej natury.Sekty to jedyna taka książka - przeraża i fascynuje.
42,15
65,00 zł
NOWOŚĆ
Okładka książki Kompendium katechizmu Kościoła Katol Duży form
Dzieło to prezentuje w prosty i interesujący sposób całość orędzia chrześcijańskiego, ukazując zagadnienia wiary chrześcijańskiej przeznaczone współczesnego człowieka. Kompendium z odwagą podejmuje wielkie problemy współczesności, odwołując się do rozwoju nauk, roli sumienia oraz praw człowieka. Dzieło jawi się jako aktualny, pewny i solidny sposób ukazania wiary chrześcijańskiej dzisiaj przyjmując jakby formę dialogu między mistrzem a uczniem. Zawiera wiele pięknych reprodukcji dzieł sztuki, pochodzących z różnych epok i stylów sztuki chrześcijańskiej, opatrzonych komentarzami, które stanowią swoiste introdukcje do poszczególnych części dzieła.
13,38
24,00 zł
NOWOŚĆ
Okładka książki Dzieci poznają różaniec
Ta książeczka ukazuje małym chrześcijanom piękno i wartość modlitwy różańcowej. Zaznajamia dzieci z podstawowymi pojęciami i zaprasza je do wielbienia Boga i oddawania czci Maryi.Na jej 32 stronach znajdziemy wiele cennych informacji dotyczących historii modlitwy różańcowej oraz świętych, którzy szczególnie ukochali ten sposób wychwalania Boga. Poznamy także tajemnice różańca świętego - co pomoże nam wzrastać w wierze.
6,05
11,00 zł
Okładka książki Krzyżówki na lekcje religii
Książka adresowana do nauczycieli, duszpasterzy i rodziców, którzy aktywnie włączają się w proces pogłębiania wiary przez towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy religijnej61 krzyżówek zgromadzonych w trzech grupach tematycznych: o Biblii, świętych i wierze. Zostały zaplanowane dla uczniów na drugi etap edukacyjny szkoły podstawowej oraz dla młodzieży starszej. Zadania są dedykowane wszystkim, którzy stawiają na kreatywność i chcą inspirować uczniów do wiary poprzez intelektualne zaangażowanie.Rozwiązywanie krzyżówek uczy, poszerza zasób słownictwa, rozwija logiczne myślenie, kształtuje umiejętność skojarzeń i poszukiwania informacji, rozwija samodzielność. To jedna z metod, którą można wykorzystać na każdym etapie lekcji. Doskonała do indywidualizacji toku lekcji, do pracy grupowej, do sprawdzenia stanu wiedzy. Nieoceniona podczas zastępstwa, w konkursach lub na lekcji podsumowującej.
19,85
34,90 zł
Okładka książki Żydowskie legendy biblijne
Postępowy i odważny syn rabina Berdyczewski z Ukrainy i Białorusi, później sławny jako Micha Josef Bin Gorion (1865-1921), po studiach w Berlinie i Szwajcarii błysnął jako znawca nieoficjalnych tradycji biblijnych i zgromadził je w swym rewelacyjnym dziele czyli właśnie w Żydowskich legendach biblijnych Ożenił się z córką żydowskiego wydawcy z Warszawy. Mieszkali także we Wrocławiu. A wybitny polski tłumacz, kulturoznawca i judaista, nieżyjący już Robert Reuven Stiller udostępnił i rozszerzył jego fascynujące dzieło także po polsku. Ile żon miał Adam i kto był ojcem Kaina? Biblia to przemilcza. Dlaczego? Bo już kilka tysięcy lat temu religijna cenzura usuwała ze świętych ksiąg żydowskich mnóstwo szczegółów i domysłów. Ale czy ktoś sobie poradzi z dociekliwością żydowskiego umysłu? Oto skutki! Tym bardziej zaskakujące, że przez wiele stuleci całe życie intelektualne Żydów obracało się wokół Pisma świętego. Efekty zaś pojawiały się w setkach dzieł dostępnych tylko po hebrajsku.
46,94
79,90 zł
Okładka książki Stworzona przez Boga
Co to znaczy być kobietą? Czym jest kobiecość w Bożym zamyśle? Jak realizować ów Boży zamysł w dzisiejszym świecie? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziecie w pełnej humoru i praktycznych porad książce Tammy Evevard. Według współczesnych mediów kobieta powinna być szczupła, zawsze wypoczęta, nigdy nie tracić wiary w siebie i odnosić sukcesy. Jednak każda z nas szybko przekonuje się, że realizacja tych usilnie propagowanych wzorców nie daje prawdziwego szczęścia. Tammy Evevard pokazuje, że autentyczna tożsamość kobiety powinna zasadzać się na czymś zupełnie innym: na więzi, którą ofiaruje jej Bóg. On zaprasza kobietę do szczególnej, intymnej relacji. Chce być źródłem jej siły i radości. Nie gwarantuje braku cierpienia, ale zapewnia, że będzie z nią w każdym, nawet najtrudniejszym, doświadczeniu. Kobieta obdarzona mocą, którą On daje, będzie pięknie wyglądać, zadba o swoje ciało i duszę i podoła rodzinnym obowiązkom. Ale będzie to robić już nie po to, by zasłużyć na poklask i uznanie, lecz by okazywać miłość i cieszyć się swoją kobiecością. Czytając tę książkę, odkryjesz m.in.: - wewnętrzną siłę płynącą ze służenia Bogu i bliźnim, - wartość przyjaźni, które inspirują cię do duchowego wzrastania, - odwagę, aby odnaleźć dobro w porażce i rozczarowaniu, - swoją prawdziwą tożsamość jako córki Króla. Stwarzając kobietę, Bóg miał naprawdę genialny plan. Ta niesamowita książka pozwala nam go odkryć! TAMMY EVEVARD jest popularną prelegentką, pisarką i konsultantką, zajmującą się takimi tematami jak kobiecość, przywództwo, budowanie zespołu i pogłębianie wiary.
15,34
27,90 zł
Okładka książki Moja droga do świętości
Postaw Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu, a zobaczysz cuda i uzdrowienia na miarę Jego możliwości. Historia człowieka, który nie chce nikogo pouczać, ale chce tworzyć nauczycieli. Jeżeli uwierzysz w nauki Jezusa Chrystusa i dasz się oczyścić w Jego własnej krwi przelanej za ciebie na krzyżu, będziesz zbawiony. I już tutaj na ziemi zobaczysz moc Bożą objawiającą się tam, dokądkolwiek pójdziesz. Historie z życia osób opisane w tej książce oparte są na faktach. Pokazują, jak wygrać ze złem, wejść w relację ze Stwórcą i żyć w Jego obecności. Dają nadzieję na wyjście z każdej, nawet najgorszej, sytuacji życiowej, aby podążać ścieżką pełną szczęścia, miłości do ludzi i do siebie samego. Książka zawiera praktyczne porady i modlitwy, które pomagają kreować lepszą rzeczywistość, zarówno duchową, jak i tę materialną. Doświadczenia Ducha Świętego i Jego mocy, jakiej doznaje główny bohater, mogą stać się początkiem twojego nowego życia na ziemi, odbudować wiarę, że Bóg istnieje i pragnie zamieszkać w naszych sercach.
18,37
33,00 zł
Okładka książki Minjan. Moje spotkania z ortodoksyjnymi Żydami
Utalentowany fotograf Dan zbiera monety o nominale dwóch euro. Żydówka Esther pije herbatę w kawiarni wyłącznie ze szklanek. Mosje, właściciel restauracji, w przeciwieństwie do większości chasydów chętnie pojawia się w mediach. To między innymi o nich opowiada J.S. Margot, tworząc barwny portret belgijskich Żydów zamieszkujących antwerpską Dzielnicę Diamentów.Autorka bestsellerowego Mazel tow dokonuje czegoś niezwykłego: udaje się jej przeniknąć do świata i domów chasydów, co owocuje dziesiątkami spotkań i nowych znajomości. Sytuacja jest tym niezwyklejsza, że Margot nie ukrywa swoich poglądów - jest ateistką i feministką. Mimo to dzięki empatii, ogromnemu poszanowaniu odrębności i talentowi do nieosądzania udaje im jej nawiązać bliskie przyjaźnie oparte na zaufaniu.Minjan to fascynująca opowieść o ortodoksyjnych Żydach w XXI wieku, którzy starają się żyć teraźniejszością, nie zapominając przy tym o trudnej przeszłości. To także pełna życzliwości i humoru opowieść o tym, jak możemy się spotkać mimo różnic, które na pozór wydają się nie do przekroczenia.
24,69
44,90 zł
Okładka książki Przewodnik dla ministrantów
Drodzy Ministranci! Dzięki tej książeczce możecie lepiej zrozumieć, co to znaczy iść za Jezusem, i poznać znaczenie Waszej posługi ministranckiej. Wykorzystajcie tę możliwość! Pamiętajcie, że Wasza posługa w parafii jest bardzo ważna i zobowiązuje, ponieważ jesteście bliżej ołtarza Jezusa. Oto tematy, jakie znajdziecie w tej książeczce: Msza Święta Nabożeństwa i obrzędy Funkcje liturgiczne Gesty i postawy Rok liturgiczny Szaty liturgiczne Naczynia i inne przedmioty liturgiczne Rodzaje świątyń chrześcijańskich Budowa kościoła Słowniczek trudniejszych wyrazów Słowa Benedykta XVI do ministrantów Mały modlitewnik
14,88
24,90 zł
Okładka książki Święte małżeństwo, świetne małżeństwo
Czy chcecie, by Wasze małżeństwo było naprawdę szczęśliwe? Chyba wszyscy marzymy o cudownym związku i wspaniałej rodzinie, jednak każdy z nas napotyka trudności w realizacji tego marzenia. Co zrobić, by je pokonać i móc cieszyć się prawdziwym małżeńskim i rodzinnym szczęściem? Chris i Linda Padgett po niemal trzydziestu latach pełnego różnych doświadczeń wspólnego życia znaleźli skuteczne sposoby na radzenie sobie z wszelkimi małżeńskimi problemami. W tej książce chcą się tymi sposobami podzielić z wszystkimi parami zarówno tymi z nieco dłuższym stażem, jak i tymi, które dopiero wkraczają w małżeństwo. Ponieważ przeżyli wiele małżeńskich wzlotów i upadków, nie tylko jako kochająca się para, lecz także jako rodzice dziewięciorga dzieci, wśród ich przemyśleń i cennych wskazówek wszyscy małżonkowie i narzeczeni znajdą coś, co odpowiadać będzie ich konkretnym potrzebom i odpowie na nurtujące ich pytania. Autorzy tej książki nie oferują nam bowiem banalnych recept na udany związek, znanych z popularnych czasopism i programów telewizyjnych. Chcą nam dać coś więcej proponują kompletny plan wspólnego tworzenia małżeńskiego szczęścia razem z Bogiem. Skorzystajcie z mądrości zawartej w tej pełnej ciepła, humoru i szczerego optymizmu książce, by: uzdrowić wszelkie zranienia z przeszłości, które utrudniają wzajemne zaufanie, właściwie ułożyć relacje z rodzicami i rodziną współmałżonka, znaleźć porozumienie, mimo niezgodności charakterów i temperamentów,dobrze podzielić domowe obowiązki i czerpać radość z ich wykonywania, odnaleźć się w macierzyństwie i ojcostwie, poradzić sobie z koniecznością ograniczenia swojej wolności, a przede wszystkim, by nawzajem zrozumieć swoje potrzeby i oczekiwania... Wspólnie z autorami tej książki zrealizujcie swoje marzenia o szczęściu i miłości do końca życia! Chris jest ewangelizatorem, autorem książek, muzykiem i nauczycielem, podróżującym po całym świecie z koncertami. Linda publikuje teksty na własnym blogu i posługuje w duszpasterstwie kobiet. Oboje prowadzą rekolekcje dla małżeństw, podczas których dzielą się bogactwem swoich doświadczeń małżeńskich i rodzicielskich..
17,00
29,90 zł
Okładka książki Przepowiednie dla polski. przyszłe losy Rzeczpospolitej i upadek jej wrogów
Nikt nie wie, jak wyglądała. Nie znamy jej personaliów. Wizje spisała pod pseudonimem Podlasianka. Jedyną osobą, która znała tożsamość wizjonerki, był ojciec Józef Prus - prowincjał zakonu Karmelitów Bosych w Polsce. Przez lata prowadził ją duchowo i wspierał, zwłaszcza kiedy jej kandydatura do stanu zakonnego była odrzucana przez kolejne klasztory. Być może na przeszkodzie stawały jej wizje i przepowiednie. Pierwszych wizji niedoszła zakonnica doznała w latach 20., gdy była młodą dziewczyną. Potem wielokrotnie spotykała się z Jezusem, Matką Bożą i różnymi świętymi. "Skoro wszystko to zostało mi ukazane w widzeniach - począwszy od zamachu stanu marszałka Piłsudskiego, do ostatniej wojny i prześladowań hitlerowskich w Polsce - spełniło się wiernie, to nie mogę reszty niespełnionych jeszcze objawień uważać za halucynacje i urojenia" - napisała pod koniec lat 40. XX w. Według wizjonerki Polska została wezwana do wielkiej misji i dlatego powinna stać się wzorem dla innych narodów. W nagrodę Polskę ma czekać tryumf - kiedy po wielkiej zawierusze dziejowej będą powstawały na naszym kontynencie Stany Zjednoczone Europy, ich stolicą ma się stać Warszawa - jako jedno z najważniejszych centrów odrodzonego świata, obok Tokio i Paryża. "Spośród Słowian, Polsce jest dana rola przewodniczki Narodów. Jej przypadnie rola ostatecznego nawrócenia Rosji." - zapisała. "W roku 1932, ujrzałam plastyczną mapę, ukazaną z lotu ptaka. Zarysy Morza Bałtyckiego i Czarnego, charakterystyczna linia Wisły i łuk Karpat przywiodły mi na myśl Polskę, ale niedowierzając oczom zapytałam zdumiona: "Cóż to za kraj ogromny?" Usłyszałam słowa Pana: - "To Polska". Gdy ze zdziwienia nie mogłam ochłonąć usłyszałam: - "Kiedyś będzie taka. Mam wielkie zamiary względem was - Polaków. Oby tylko wasze grzechy tych zamiarów nie udaremniły".
24,72
44,90 zł
Okładka książki Ratujcie nas! Znaki z zaświatów. Święci i mistycy o duszach czyśćcowych
Niebo, piekło i czyściec to nie przenośnia czy fikcja literacka. Przedstawiamy namacalne dowody na to, że dusza ludzka jest nieśmiertelna. Prezentujemy świadectwa osób, które doświadczyły bezpośredniego kontaktu z duszami zmarłych: osób wyniesionych na ołtarze, księży egzorcystów i zwykłych śmiertelników obdarzonych charyzmatem obcowania z duszami czyśćcowymi. Co wspólnego ma przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen z odwiedzinami dusz czyśćcowych? Ursula Hibbeln i Maria Simma – mistyczne pośredniczki z pokutującymi grzesznikami Święty ojciec Stanisław Papczyński – orędownik modlitwy za poległych husarzy i ofiary czasów wojny Święta siostra Faustyna Kowalska – wspomożycielka potrzebujących Służebnice Boże: Wanda Malczewska, siostra Dulcissima Hoffmann i siostra Wanda Boniszewska i ich misja ratowania skazanych na czyściec Święty Grzegorz Wielki. Gregorianki – koło ratunkowe dla grzeszników Święta Teresa z Ávila i jej wizje dusz czyśćcowych Święta Gemma Galgani – dziewczyna, która poczuła na ramieniu dotyk zmarłej zakonnicy Święty ojciec Pio – czy zjawiał się w czyśćcu, by pomagać grzesznikom? Święty Szarbel Makhlouf i święty Andrzej Bobola – spektakularne cuda z zaświatów Materialne ślady istnienia dusz czyśćcowych – słynne muzeum w Rzymie Ślady dusz pozostawione w Polsce – nie tylko na Jasnej Górze DUSZE CZYŚĆCOWE. NIE WSZYSCY MOGĄ JE WIDZIEĆ. ALE WSZYSCY MOGĄ IM POMÓC. CI, KTÓRZY BYLI TU PRZED NAMI, CZEKAJĄ NA NASZĄ MODLITWĘ. To nie jest tak, że oni umarli, a my żyjemy. To właśnie oni żyją, a my umieramy. ksiądz Piotr Pawlukiewicz
25,08
44,90 zł
Okładka książki Bł. Stefan Wyszyński. Prymas do odkrycia wyd. 2
Choć Prymas Wyszyński jest dla wielu osób postacią niemal mityczną, poznawanie jego nauczania może być pasjonującą przygodą. Ksiądz Jerzy Jastrzębski zastanawia się: Jak pogodzić modlitwę, pracę i odpoczynek? Jak ustalić odległość między ołtarzem a tronem? Czy Maryja może być wzorem dla kobiet, a św. Józef dla mężczyzn? Jaka była przyjaźń św. Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego? Czy zawierzył on Polskę Matce Bożej z Guadalupe? Odkryj niezwykłe historie z życia błogosławionego kardynała Wyszyńskiego i poznaj jego sposób myślenia o Bogu, ludziach i świecie. ks. Jerzy Jastrzębski – kapłan Archidiecezji Warszawskiej, pracuje w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Od wielu lat promuje nauczanie Prymasa Tysiąclecia poprzez publikacje i rekolekcje w Polsce i za granicą. W 2013 roku obronił pracę doktorską poświęconą Prymasowi Tysiąclecia. Uczestniczy w pracach Komitetu Organizacyjnego do spraw beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego. Należy do Wspólnoty Emmanuel.
30,30
39,90 zł
Okładka książki Takie trudne miłosierdzie
Przeciw banalizacji miłosierdzia O, jak bardzo mnie rani niedowierzanie duszy skarżył się Jezus s. Faustynie [] dusza wyznaje, że jestem Święty i Sprawiedliwy, a nie wierzy, że jestem Miłosierdziem; nie dowierza mojej dobroci. [] Powiedz, że miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła Moich Rąk są ukoronowane Miłosierdziem (Dzienniczek, p. 299-301). Minęło zaledwie kilkadziesiąt lat od tej rozmowy Faustyny z Jezusem, a potoczne rozumienie Miłosierdzia uległo w Kościele Katolickim biegunowej zmianie. Miłosierdzie zostało odczytane jako powszechna abolicja gładząca hurtem nawet najcięższe grzechy, a w sprawiedliwość Bożą wierzą już tylko nieliczni. Jeśli piekło jest puste (Przecież Bóg nie byłby taki okrutny), to niebo też jest do niczego. Jeśli wszystkie winy mają być bezwarunkowo darowane, to stawia to w wątpliwość sens Ofiary Jezusa na Krzyżu, jako ofiary za nasze grzechy. Po co Zbawiciel schodził na Ziemię, nauczał, ustanawiał Eucharystię, dał się przybić do Krzyża, skoro po wstąpieniu do Nieba i tak machnął na wszystko ręką? Miłosierdzie to współdziałanie grzesznika z Bogiem, otwarcie na Bożą łaskę, w celu złagodzenia Bożej sprawiedliwości. Pseudo-miłosierdzie zwane ostatnio mizerykordyzmem to dyskretne i konsekwentne, ale za to całkowite wygumkowanie Bożej sprawiedliwości z historii zbawienia. Czy na pewno o tym Jezus mówił Faustynie? Jak znaleźć właściwy język dla opisu kryzysu, w którym znalazł się obecnie Kościół katolicki? Czy da się zachować krytycyzm wobec niebezpiecznych zmian w nauczaniu kościelnym i jednocześnie zachować nadzieję na przyszłość? Taką drogę wybrał ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz w jego książce na temat fałszywego miłosierdzia, które to rozpanoszyło się w Kościele. Na pewno jest to ważny głos w obecnej debacie na temat kondycji katolicyzmu. Paweł Lisicki
19,22
34,90 zł
1
/
2
/
3
/
4
/
5
... 116
Idź do strony:
Liczba wyświetlanych pozycji:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj