KATEGORIE
KONTO
tylko dostępne
sortuj:
tytuł
cena
data
NOWOŚĆ
Okładka książki Metodyka pracy terapeutycznej z parą w ujęciu psychoterapii integracyjnej
Książka jest pierwszym na rynku opracowaniem, które pozwala zarówno terapeutom par, jak i psychologom na poznanie integracyjnych sposobów pracy z parami wykazującymi złożone problemy w relacji. Jest doskonałą pomocą dla nowych terapeutów uczących się prowadzenia tej terapii w porządkowaniu wiedzy w tym zakresie, a także inspiracją dla tych terapeutów par, którzy mają trudność w wybraniu nurtu w pracy z parami, zachęcając do stosowania integracji w ramach różnych podejść. Duża zaletą publikacji są zawarte w niej przykłady pracy z parami, cytaty z sesji terapeutycznych oraz autoanalizy psychoterapeuty. Zaprezentowane procesy psychoterapeutyczne pozwalają na lepsze przyswojenie wiedzy teoretycznej oraz zwiększanie kompetencji odbiorców w ramach własnej praktyki. Z tego względu monografia może posłużyć jako podręcznik w terapii par. Skierowana jest przede wszystkim do psychologów, psychoterapeutów pracujących terapeutycznie z parami, a także z rodzinami. Patronat: Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
45,80
58,00 zł
NOWOŚĆ
Okładka książki Arteterapia Transformacje
Książka Arteterapia. Transformacje jest kolejną publikacją w serii wydawnictwa Difin poświęconej sztuce i arteterapii. Ma formę przewodnika po różnych metodach prowadzących do szeroko pojętej transformacji. Opisano w niej sposoby i techniki transformacji terapeutycznych w psychiatrii, psychologii i sztuce. Spośród dziesiątków realizowanych przez Autorów warsztatów zostały wybrane takie, na których przykładzie można zaobserwować sposób rozwiązywania najczęstszych trudności pojawiających się w tego typu przedsięwzięciach. Każdy opis warsztatu zawiera założenia, koncepcję działań, polecenia, krótki opis realizacji, sposób prezentacji i opinie uczestników na temat metody i jej efektywności oraz odczucia związane z realizacją. Książka składa się z dwóch rozdziałów. Rozdział pierwszy poświęcony jest rozważaniom, czym jest transformacja w różnych ujęciach. Rozdział drugi (praktyczny) to trzynaście podstawowych jednostek mediów artystycznych. Każda jednostka składa się z trzech warsztatów zrealizowanych przez autorów publikacji w różnych miejscach, z różnymi uczestnikami i z różnymi przesłaniami. Warsztaty uzupełnione są kolorowymi fotografiami, co pozwala na dokładne ich zrozumienie i odczucie atmosfery działania oraz przybliżenie powstałych rezultatów. Książka nie jest klasycznym podręcznikiem. Jest zbiorem przykładów działań arteterapeutycznych, które mogą stać się pretekstem, inspiracją do wykorzystania przez prowadzących różne własne projekty arteterapeutyczne, warsztaty, ćwiczenia z grupami biorącymi udział w zajęciach arteterapii. Może też być kierunkowskazem dla poszukujących odpowiedzi, na czym skupić swoje działania. Publikacja jest ofertą dla osób poszukujących zmiany w życiu codziennym, w pracy, w środowisku, w którym żyją. Z książki tej, jak z przewodnika, korzystać będą mogli wszyscy, którzy poszukują atrakcyjnych metod pracy z projektami arteterapeutycznymi, warsztatami, ćwiczeniami dającymi radość tworzenia i polepszenie zdrowia w ujęciu holistycznym. Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Transformacje Rozdział 2. Realizacje 2.1. Rysunek 2.1.1. Rysunek pięcioma ołówkami 2.1.2. Rysowanie mydłem krawieckim na tkaninie 2.1.3. Rysunek na śniegu 2.2. Malarstwo 2.2.1. Metoda dziesięciu palców 2.2.2. Ręka w rękę, dłoń w dłoń 2.2.3. Spray art 2.3. Płaskorzeźba 2.3.1. Kompozycja z masą solną 2.3.2. W bieli 2.3.3. Białe i czarne 2.4. Rzeźba 2.4.1. Rzeźby z kartonu. Coś z niczego 2.4.2. W składzie drewna 2.4.3. Mój pomnik 2.5. Obiekt artystyczny 2.5.1. Porządkowanie 2.5.2. Plastikowy obiekt 2.5.3. Kolorowe ule 2.6. Instalacja (Sztuka instalacji) 2.6.1. Moje miejsce 2.6.2. Przedmioty 2.6.3. Witryny sklepowe 2.7. Kolaż 2.7.1. Gazetowy kolaż. Mój kolażowy portret 2.7.2. Makulaturowy kolaż 2.7.3. Portret marzenie 2.8. Książka artystyczna 2.8.1. Niteczki, nitki, sznureczki, sznurki, sznury 2.8.2. Opowieści w wytłaczankach na jajka 2.8.3. Książka bez tekstu 2.9. Land art 2.9.1. W lesie 2.9.2. Na polu 2.9.3. Na plaży 2.10. Upcykling 2.10.1. Gazetowe fantazje 2.10.2. Klucze 2.10.3. Z korków 2.11. Body painting i body art 2.11.1. Body painting 2.11.2. Woda i 2.11.3. Tożsamość ciała 2.12. Performance (Performance art) 2.12.1. Chleb i nóż 2.12.2. Z białą tkaniną 2.12.3. Historia w oknie 2.13. Street art (sztuka ulicy) 2.13.1. Street art 2.13.2. Stary Rynek w Łodzi 2.13.3. Na ulicach
43,42
55,00 zł
Okładka książki Jak współcześnie (TY)jemy? Psychologiczne aspekty
Książka dotyczy globalnego problemu współczesnego świata, jakim jest otyłość. Pozwala lepiej zrozumieć zachowania żywieniowe i ich zmianę. Wyniki badań własnych Autorka przekłada na język praktyki i wskazuje, które zmienne psychologiczne ułatwiają, a które utrudniają samoregulację zachowań żywieniowych. zarówno w grupie pacjentów bariatrycznych, jak i osób chcących zmodyfikować swój styl żywienia. Tym samym wskazuje, jak i co można zmienić, by redukcja masy ciała była skuteczna i trwała. Spis treści: Słowo wstępne Wstęp Rozdział 1. Definicja otyłości i rozpowszechnienie choroby 1.1. Rozpoznawanie otyłości 1.2. Rozpowszechnienie otyłości 1.3. Skutki otyłości 1.3.1. Somatyczne skutki otyłości 1.3.2. Psychospołeczne skutki otyłości 1.3.3. Ekonomiczne skutki otyłości Rozdział 2. Przyczyny rozwoju otyłości. Nieprawidłowe zachowania żywieniowe a otyłość 2.1. Jedzenie emocjonalne jako zachowanie sprzyjające otyłości 2.2. Nawykowe jedzenie jako zachowanie sprzyjające otyłości 2.3. Restrykcje żywieniowe jako zachowanie sprzyjające otyłości Rozdział 3. Metody leczenia otyłości 3.1. Zachowawcze leczenie otyłości 3.2. Chirurgiczne leczenie otyłości 3.3. Rodzaje operacji bariatrycznych 3.3.1. Częstotliwość wykonywanych operacji bariatrycznych 3.4. Skuteczność leczenia otyłości za pomocą operacji bariatrycznych Rozdział 4. Kwalifikacja chorych na otyłość olbrzymią do operacji bariatrycznej 4.1. Wskazania do chirurgicznego leczenia otyłości 4.2. Przeciwwskazania do chirurgicznego leczenia otyłości Rozdział 5. Rola psychologa w chirurgicznym leczeniu otyłości olbrzymiej 5.1. Etap I. Kwalifikacja do operacji bariatrycznej - ocena stanu psychicznego pacjenta 5.2. Etap II. Przygotowania do operacji bariatrycznej - opieka okołooperacyjna 5.3. Etap III. Opieka pooperacyjna - długoterminowa Rozdział 6. Zmiana zachowań zdrowotnych - rola konstruktów psychologicznych ułatwiających samoregulację zachowań żywieniowych 6.1. Rola autonomii motywacji w regulacji zachowań żywieniowych 6.2. Rola mechanizmów kontroli działania w regulacji zachowań żywieniowych 6.3. Rola poczucia własnej skuteczności w regulacji zachowań żywieniowych Rozdział 7. Zmiana zachowań zdrowotnych - rola układu nagrody i czynników środowiskowych utrudniających proces samoregulacji zachowań żywieniowych Rozdział 8. Regulacja zachowań żywieniowych u osób chorych na otyłość olbrzymią Rozdział 9. Sformułowanie problemu badawczego i sposób jego empirycznej weryfikacji Rozdział 10. Etap I badania z udziałem pacjentów bariatrycznych 10.1. Metoda 10.1.1. Osoby badane 10.2. Procedura 10.3. Mierzone zmienne i narzędzia badawcze 10.4. Wyniki badania etapu I z udziałem pacjentów bariatrycznych 10.4.1. Podsumowanie wyników badania etapu I z udziałem pacjentów bariatrycznych w świetle postawionych hipotez Rozdział 11. Etap II badania z udziałem pacjentów bariatrycznych 11.1. Metoda 11.1.1. Osoby badane 11.2. Procedura 11.2.1. Mierzone zmienne i narzędzia badawcze 11.3. Wyniki badania etapu II z udziałem pacjentów bariatrycznych 11.3.1. Podsumowanie wyników badania etapu II z udziałem pacjentów bariatrycznych w świetle postawionych hipotez Rozdział 12. Badanie z udziałem osób z intencją zmiany zachowań żywieniowych 12.1. Metoda 12.1.1. Osoby badane 12.2. Procedura 12.2.1. Mierzone zmienne i narzędzia badawcze 12.3. Wyniki badania 12.3.1. Podsumowanie wyników badania z udziałem osób deklarujących intencję zmiany zachowań żywieniowych w świetle postawionych hipotez Dyskusja Bibliografia
45,80
58,00 zł
Okładka książki Bliscy osób uzależnionych. Scenariusze zajęć. Część 1
Programy wsparcia dla osób, które żyją w bliskim związku z osobą uzależnioną budzą wiele kontrowersji. Pułapka autosugestii stwarzana przez wiele poradników sprawia, że "syndrom współuzależnienia" potrafiłaby zapewne rozpoznać u siebie większość osób, a diagnoza na ich podstawie staje się zwykłym artefaktem. Wielość definicji "współuzależnienia" obecnych w literaturze oraz ogólnikowe kryteria medycznej klasyfikacji chorób (ICD) utrudniają udzielanie adekwatnej pomocy psychoterapeutycznej. Książka składa się z dwóch części - Wiedza i Praktyka. Część pierwsza stanowi swoistą odpowiedź na pytanie o zjawisko "współuzależnienia": Czy jest oparte na dowodach naukowych czy jest to raczej "koncepcja-kameleon"? Przedstawiono w niej różne modele rozumienia "współuzależnienia" ze szczególnym uwzględnieniem krytyki tej koncepcji i zmiany jej nazewnictwa na: bliscy osób uzależnionych. Specjaliści pracujący w ramach placówki mającej kontrakt z NFZ znajdą w tej książce wskazówki diagnostyczne na podstawie klasyfikacji ICD-11 oraz kwestionariuszowe narzędzia badawcze. W obszernym opracowaniu przeglądu interwencji skoncentrowanych na pomocy rodzinie z problemem uzależnienia zwrócono uwagę na praktyki terapeutyczne oparte na dowodach naukowych (Evidence-Based Practice). Opisano koncepcje, cele i techniki leżące u podstaw każdego podejścia. Część druga to zbiór praktycznych scenariuszy zajęć oraz treści psychoedukacyjnych, które krok po kroku przeprowadzą terapeutę przez cykl kluczowych tematów z zakresu terapii bliskich osób uzależnionych. Interwencje terapeutyczne zostały oparte na założeniach terapii poznawczo-behawioralnej, w zakresie: faktów i interpretacji, czyli obecności zniekształceń poznawczych; zmiany sposobu myślenia poprzez kwestionowanie dysfunkcyjnych założeń; budowania pozytywnej komunikacji z osobą uzależnioną; nagradzania zachowań nie nastawionych na używanie; rezygnacji z aktywności wzmacniających zachowania nałogowe; dopuszczania negatywnych konsekwencji nałogu. Przystępny język, zawarte w książce opisy sytuacji z życia codziennego oraz przykłady wypowiedzi wprowadzają pacjenta w skuteczną pomoc swoim bliskim. Bardzo przydatne dla terapeutów są znajdujące się na końcu streszczenia poszczególnych edukacji oraz załączniki. Mogą być wykorzystane jako gotowe arkusze w trakcie prowadzonych zajęć.
39,48
50,00 zł
Okładka książki Terapia zajęciowa. Praktycy praktykom
Terapia zajęciowa. Praktycy – praktykom to pierwsza książka opisująca realia pracy terapeutów zajęciowych z tytułem zawodowym, którzy ukończyli kształcenie akademickie. Zaproszeni autorzy będący równocześnie aktywnymi zawodowo terapeutami zajęciowymi opisują swoją drogę od podjęcia studiów do zaistnienia w tym zawodzie. Warto podkreślić różnorodność miejsc zatrudnienia tworzących poszczególne rozdziały terapeutów. Szczególny nacisk położony został na charakterystykę wykonywanych przez nich zadań zawodowych, możliwości rozwijania terapii zajęciowej oraz związanych z tym ograniczeń. Każdy z rozdziałów zawiera rzeczywisty opis przypadku przedstawiony według modelu CPPF (Canadian Practice Process Framework). Ponadto autorzy opisują swoje miejsce w zespołach funkcjonujących w placówkach, w których są zatrudnieni, a także przedstawiają rekomendacje dotyczące możliwości rozwoju zawodu. Dzięki niniejszej publikacji można zajrzeć ,,za kulisy” i dowiedzieć się jak wygląda praca osób, które posiadają unikatową wiedzę i umiejętności. Można także skorzystać z praktycznego wymiaru publikacji – analizując przedstawione opisy przypadków, uwzględniające wykorzystywane narzędzia, procedury oraz efekty pracy terapeutów. Patronat: Polskie Stowarzyszenie Terapii Zajęciowej, Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia, Postępy Rehabilitacji.
52,13
57,00 zł
Okładka książki Jak wygrać z uzależnieniami?
Najczęściej uzależniamy się od substancji psychoaktywnych, ostatnie dekady przynoszą także niemal pandemiczny wzrost liczby uzależnień od czynności i urządzeń mających ekran, a także łączność z internetem. Gdzie przebiega granica między użyciem optymalnym a nadmiernym lub nałogowym? Kiedy coś jest pasją, a kiedy już uzależnieniem, kiedy czynność jest natrętna, a kiedy jest nałogiem? Czym różni się zależność od uzależnienia? Co decyduje o skuteczności leczenia uzależnienia? Jaką rolę odgrywa w nim motywacja? Jak wyglądają programy terapeutyczne? Czy można wygrać z uzależnieniem? Zagadnienia te w sposób przystępny omawia w książce psychoterapeuta pracujący z osobami uzależnionymi nieprzerwanie od 1981 roku. Autor, obok praktyki, prowadzi badania naukowe w zakresie uzależnień. To wszystko pozwala mu to na sformułowanie konkretnych, bezpośrednich wniosków i zaleceń. Książka skierowana jest do lekarzy, psychoterapeutów, pedagogów, socjologów, studentów wielu kierunków, ale także dla tych, którzy doświadczają skutków uzależnienia bądź dostrzegają u siebie lub u osób bliskich objawy wskazujące na wystąpienie u nich uzależnienia. Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Uzależnienia w DSM-5 i ICD-11 Rozdział 2. Mechanizm powstawania i przebiegu uzależnień Rozdział 3. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych 3.1. Alkoholizm (zespół uzależnienia od alkoholu) 3.2. Narkotyki, leki, dopalacze 3.3. Lekomania 3.4. Nikotynizm 3.5. Zaburzenia spowodowane kofeiną Rozdział 4. Uzależnienie od czynności 4.1. Hazard 4.2. Uzależnienia ekranowe 4.2.1. Gry wideo 4.2.2. Uzależnienie od telefonu komórkowego (smartfona) 4.3. Zespół jedzenia nałogowego 4.4. Szkodliwe i nałogowe wykonywanie pracy (pracoholizm) 4.5. Nałogowe uprawianie sportu 4.6. Seksoholizm 4.7. Tanoreksja (szkodliwe opalanie się) 4.8. Zakupoholizm (nałogowe kupowanie) 4.9. Bigoreksja 4.10. Uzależnienie od drugiej osoby 4.11. Nadmierne lub obsesyjno-kompulsywne modyfikowanie ciała Zakończenie Chcesz wiedzieć więcej, przeczytaj
44,21
56,00 zł
Okładka książki Psychopedagogika relacji
Analiza transakcyjna (AT) to koncepcja psychoterapeutyczna zapoczątkowana przez Erica Berne'a (1910-1970) w końcu lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Szybko znalazła szerokie zastosowanie w innych obszarach wiedzy i praktyki m.in. poradnictwie, coachingu, usprawnianiu struktur organizacyjnych firm i przedsiębiorstw oraz w edukacji. Ta ostatnia dziedzina jest stosunkowo mało znana w Polsce. Książka w sposób całościowy przybliża najważniejsze zagadnienia tej koncepcji i na tym tle ukazuje różnorodne problemy wiążące się z nauczaniem i wychowaniem. Koncentruje się głównie na relacjach, jakie mają miejsce między nauczycielem a uczniami oraz ich rodzicami. Przekazuje aktualny stan badań na ten temat i stanowi cenną inspirację dla własnych twórczych poszukiwań. Może być wartościową pomocą dla nauczycieli i wychowawców, ale też pedagogów szkolnych, doradców i socjoterapeutów oraz wszystkich tych, którzy w pracy z dziećmi i młodzieżą dążą do ich zrozumienia oraz wypracowania praktycznych metod trafnego postępowania.
94,74
120,00 zł
Okładka książki Zapobieganie samobójstwom T.3
Tom 3 serii wydawniczej Biblioteka Suicydologiczna ma na celu uaktualnić i uzupełnić informacje w literaturze dotyczące zapobiegania samobójstwom dzieci i młodzieży. Jej zadaniem jest analiza procesów motywacyjnych oraz promocja nowych metod zapobiegania przypadkom śmierci nieletnich, a szczególnie dzieci. Dzięki tej publikacji czytelnicy będą mogli dowiedzieć się o samobójstwie jako zjawisku indywidualnym i społecznym. Polskie Towarzystwo Suicydologiczne jest przekonane, że ta seria odegra znaczącą rolę informacyjną i naukową. Zachęcam czytelników do dzielenia się komentarzami, które pozwolą redaktorom rozwinąć temat aktualnych problemów suicydologicznych. Autorzy tomu 3 są specjalistami z różnych dziedzin nauki, pracującymi na rzecz rozwiązywania problemów suicydalnych. Reprezentują prawo, kryminologię, kryminalistykę, wiktymologię, socjologię, neuropsychologię, psychiatrię, zdrowie publiczne i pedagogikę. Patronat: Polskie Towarzystwo Suicydologiczne.
94,74
120,00 zł
Okładka książki Jak działa mój mózg
Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy twoja pamięć jest taka sama jak kilka lat temu lub czy popełniasz "głupie błędy"? Czy zdarza ci się szukać właściwego słowa lub masz wrażenie, że twoje myślenie jest wolniejsze niż kiedyś? Rozmawiasz o tym ze znajomymi lub ze współmałżonkiem, ale oni albo nic nie zauważyli, albo zbywają cię, mówiąc, że po prostu "się starzejesz". Nadal masz wrażenie, że nie funkcjonujesz już tak dobrze jak kilka lat temu, więc idziesz do lekarza. Lekarz zleca wykonanie rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej, ale wynik jest prawidłowy. Po pewnym czasie możesz zacząć myśleć, że coś jest z tobą "nie tak", że tylko ty to widzisz i zastanawiasz się, czy nie "zwariowałeś". Spokojnie! Nie jesteś szalony, a ta książka jest właśnie dla ciebie. Celem książki, wynikającej z ponad trzydziestoletniego doświadczenia autorki jako neuropsychologa, jest wyjaśnienie, w jaki sposób ocena neuropsychologiczna może pomóc ci zrozumieć, jak działa twój mózg, abyś mógł w pełni wykorzystać swój potencjał i/lub może pomóc ci wyleczyć się po urazie mózgu lub uprać się z innymi problemami czy chorobami z tym związanymi. Autorka dzieli się kilkoma swoimi ulubionymi pomysłami i praktykami dotyczącymi poprawy i utrzymania zdrowia twojego mózgu, które wykorzystuje w swojej praktyce klinicznej i w życiu codziennym. Wersja angielska książki dr Barbary Koltuskiej-Haskin pt. How My Brain Works, A Guide to Understanding it Better and Keeping it Healthy zdobyła siedem nagród w USA, dwie nagrody międzynarodowe i pięć nagród krajowych. Jest finalistką m.in.: International Book Awards 2021; New Mexico/Arizona Book Awards, New York City Big Book Awards; Independent Author Network Book of the Year; Royal Dragonfly Book Awards 2021 (I miejsce); Readers Favorite 2021 International Book Awards (srebrny medal). Spis treści: Słowo wstępu Przedmowa Podziękowania Część I. Oceniając mózg 1. Neuropsychologia: trochę historii 2. Czym jest neuropsychologia i co się kryje pod pojęciem "ocena neuropsychologiczna"? 3. Jaki jest cel oceny neuropsychologicznej? 4. Co obejmuje ocena neuropsychologiczna? 5. Potęga obserwacji klinicznej 6. Jak ocena neuropsychologiczna może pomóc tobie, Czytelniku tej książki 7. Jak ocena neuropsychologiczna może pomóc twojej rodzinie 8. Jak ocena neuropsychologiczna może pomóc, jeśli jesteś studentem 9. Jak ocena neuropsychologiczna może pomóc, jeśli masz trudności z wypełnianiem swoich obowiązków w pracy 10. Jak ocena neuropsychologiczna może pomóc twojemu lekarzowi pierwszego kontaktu, neurologowi, psychiatrze i innym lekarzom 11. Jak ocena neuropsychologiczna może pomóc twojemu terapeucie 12. Sesja końcowa: omówienie wyników ewaluacji i rekomendacji 13. Poznaj swoje mocne strony 14. Jak postępować z bliską osobą, której mózg "szwankuje" 15. Menopauza i pamięć Część II. Zdrowie mózgu 16. Potęga właściwego odżywiania się 17. Jak ważny jest dobry sen? 18. Moc ćwiczeń fizycznych 19. Znaczenie praktykowania jogi 20. Potęga aktywnej nauki i pozytywnej stymulacji mózgu 21. Ogrodnictwo: pokarm dla duszy, ciała i umysłu (i bardzo dobre ćwiczenie mózgu) 22. Żyjąc w teraźniejszości: potęga ważności 23. Praktyka wdzięczności dla poprawy stanu psychicznego 24. Praktyka medytacji 25. Nawiązanie kontaktu z własnym duchowym ja 26. Moc dobroci i współczucia 27. Potęga inspiracji 28. Stawiaj na postęp, nie na doskonałość 29. Uwagi końcowe Piśmiennictwo
39,67
49,00 zł
Okładka książki Wyzwania wychowania w świetle problemów dzieci i młodzieży
Wychowanie dzieci i młodzieży jest procesem niezwykle odpowiedzialnym, złożonym, a niekiedy obciążającym opiekunów. Doświadczanie przez nich niepewności w niestabilnych czasach komplikuje próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, do jakiej rzeczywistości przygotować najmłodsze pokolenia i jak je wspierać w radzeniu sobie z problemami. W monografii przeanalizowano najważniejsze konteksty rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży, a zatem rodzinę, szkołę i rynek pracy, wskazując zarówno na tkwiący w nich potencjał, jak i ewentualne zagrożenia. Dokonano także przeglądu problemów dzieci i młodzieży (wrażliwość i labilność emocjonalna, niepewność własnej seksualności, trudności w komunikowaniu swoich potrzeb i komunikowaniem się z innymi osobami oraz zaangażowanie w świat wirtualny). Wskazano ponadto niekonstruktywne drogi i rozwiązania, które podejmują młodzi ludzie w procesie radzenia sobie ze swoimi trudnościami i zaproponowano sposoby (samo)pomocy przydatne w zmaganiu się z nimi. Lektura książki zachęci teoretyków i badaczy do pogłębiania wiedzy w zakresie problematyki wychowania najmłodszych pokoleń i projektowania badań pomocnych w konstruowaniu coraz bardziej efektywnych form wsparcia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów.
51,32
65,00 zł
Okładka książki Jak lepiej rozumieć siebie i innych
Dlaczego ludzie zachowują się czasem tak, a nie inaczej? Z czego to wynika i jak można uniknąć konfliktów we wzajemnych relacjach? Książka w przystępny sposób zachęca do poznania jednej z koncepcji psychologicznych, jaką jest analiza transakcyjna (AT) - koncepcja relacji międzyludzkich, która pozwala lepiej poznać siebie i innych. W wędrówce przez wybrane zagadnienia życia codziennego będzie nam towarzyszyć dwoje nastolatków - Agnieszka i Dominik. Agnieszka i Dominik przyjaźnią się ze sobą i chcą lepiej się poznać. Wkrótce będą razem zdawać maturę. Zastanawiają się, jaki kierunek studiów wybrać po szkole. Może to będzie psychologia lub pedagogika, albo inna pokrewna dyscyplina? Niczego jednak ostatecznie nie postanowili i są gotowi najpierw sami poznać swoją psychikę, po to, aby móc lepiej rozumieć innych i im pomagać. Przez meandry ludzkiej psychiki i zachowań poprowadzi Agnieszkę i Dominika mentor - Dr Q. Na kartach książki przygotował dla nich ćwiczenia, gry i zabawy oraz ciekawostki.
35,53
45,00 zł
Okładka książki Relaks akademicki. Przykłady działań wspierających
Praktyki relaksacyjne są jednym z ważnych sposobów efektywnego radzenia sobie ze stresem. I o tym jest ta książka. Czytelnik znajdzie tu zbiór konkretnych i praktycznych wskazówek dotyczących skutecznych metod relaksowania się, a co za tym idzie przywracania stanu równowagi po zmaganiach z codziennymi wyzwaniami. Publikacja powstała na podstawie praktycznych doświadczeń Autorek, które od kilku lat na jednej z warszawskich uczelni prowadzą warsztaty relaksacyjne, cieszące się dużą popularnością wśród studentów, nauczycieli akademickich i pracowników administracji. Autorki pracują w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
45,80
58,00 zł
Okładka książki Karty pracy do ćwiczeń funkcji poznawczych cz.2
Książka zawiera ćwiczenia, które zostały podzielone według trzech zagadnień: funkcji wykonawczych (umożliwiających zaplanowanie np. naszego dnia, wyhamowania reakcji), procesów pamięciowych i uwagowych, dzięki którym możemy doskonalić naszą koncentrację uwagi, jak również przerzutność - przełączanie uwagi pomiędzy kilkoma bodźcami. Są to procesy, które najczęściej ulegają pogorszeniu w patologii mózgowej o zróżnicowanym charakterze i etiologii. Zaprezentowane w publikacji ćwiczenia angażujące powyższe funkcje poznawcze są osadzone w życiu codziennym i tematycznie związane z odpoczynkiem. Należy podkreślić bardzo zróżnicowany charakter zadań. Ćwiczenia są propozycją dla osób w różnym wieku, zarówno dla dzieci w okresie późnego dzieciństwa (od 10 lat), jak i osób dorosłych bez zaburzeń poznawczych oraz z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych. Mogą być stosowane przez osoby, które odbywają już terapię neuropsychologiczną, a także przez te, które chcą pracować samodzielnie i/lub z pomocą rodziny. Wykorzystywać je mogą również terapeuci.
41,05
52,00 zł
Okładka książki Wyuczona bezradność
W książce Autor porusza wiele aktualnych i istotnych społecznie zagadnień związanych z koncepcją wyuczonej bezradności, wskazując między innymi na wyzwania psychologii uzależnień, psychologii zadłużenia, a także dylematy związane z szeroko pojętą praktyką pomagania, również w czasach pandemii. W pierwszej części dokonano przeglądu wiedzy na temat przyczyn i mechanizmów powstawania syndromu wyuczonej bezradności, jego groźnej dynamiki i postępującego charakteru. Omówiono specyfikę szkód powstających w wyniku utraty kontroli nad istotnymi aspektami życia człowieka - tzw. treningu bezradności. Druga część to przegląd możliwych zastosowań proponowanego podejścia w różnych obszarach pomocy: terapii uzależnień, wsparcia osób zadłużonych, w działaniach penitencjarnych, procesie edukacji, czy przeciwdziałania bezrobociu, wypaleniu zawodowemu. Część tą kończy dygresja dot. wykluczenia społecznego i zagrożeniem społeczną bezradnością. W trzeciej części Autor rekomenduje praktyczne wskazania dla wykorzystania teorii wyuczonej bezradności. Książka została napisana przystępnym językiem, wsparta licznymi przykładami i odwołaniami. W książce Autor porusza wiele aktualnych i istotnych społecznie zagadnień związanych z koncepcją wyuczonej bezradności, wskazując między innymi na wyzwania psychologii uzależnień, psychologii zadłużenia, a także dylematy związane z szeroko pojętą praktyką pomagania, również w czasach pandemii. W pierwszej części dokonano przeglądu wiedzy na temat przyczyn i mechanizmów powstawania syndromu wyuczonej bezradności, jego groźnej dynamiki i postępującego charakteru. Omówiono specyfikę szkód powstających w wyniku utraty kontroli nad istotnymi aspektami życia człowieka - tzw. treningu bezradności. Druga część to przegląd możliwych zastosowań proponowanego podejścia w różnych obszarach pomocy: terapii uzależnień, wsparcia osób zadłużonych, w działaniach penitencjarnych, procesie edukacji, czy przeciwdziałania bezrobociu, wypaleniu zawodowemu. Część tą kończy dygresja dot. wykluczenia społecznego i zagrożeniem społeczną bezradnością. W trzeciej części Autor rekomenduje praktyczne wskazania dla wykorzystania teorii wyuczonej bezradności. Książka została napisana przystępnym językiem, wsparta licznymi przykładami i odwołaniami.
45,80
58,00 zł
Okładka książki Przestrzeń w kształtowaniu relacji międzyludzkich
W książce omówiono zagadnienia dotyczące bardziej świadomego korzystania z otaczającej nas przestrzeni do kształtowania naszego życia i codziennych relacji z innymi ludźmi. Przestrzeń wpływa bowiem na nasze emocje, tożsamość, postawy i zachowania, a w konsekwencji na sposoby porozumiewania się. Otoczenie fizyczne, w którym przebywamy, nie zawsze nam sprzyja, jednak po lekturze prezentowanej książki możemy mieć większy wpływ na to, żeby środowisko, w którym żyjemy, było nam bardziej przyjazne. Przestrzeń jest bowiem jak ukryty program sterujący naszym postępowaniem. Jest to program, który niejednokrotnie tworzymy sami, decydując się mieszkać i pracować w konkretnym miejscu, obcować z danymi ludźmi czy aranżować w określony sposób wnętrza naszych domów. Spis treści: Wprowadzenie Rozdział 1. Przestrzeń w codziennym życiu i porozumiewaniu się 1.1. Postrzeganie i organizowanie przestrzeni 1.2. Percepcja czasu 1.3. Imponderabilia środowiskowe Rozdział 2. Przestrzeń miasta i jej modernizacja 2.1. Wysokie budynki 2.2. Skutki zatłoczenia 2.3. Uszlachetnianie i "recykling urbanistyczny" Rozdział 3. Zagospodarowywanie i wykorzystywanie przestrzeni 3.1. Znaczenia ukryte w przestrzeni 3.2. Trzy rodzaje przestrzeni 3.3. Funkcjonalność różnych przestrzeni 3.4. Wybór miejsca i aranżacja przestrzeni 3.5. Psychologia architektury Rozdział 4. Znaczenie komunikacyjne obiektów ruchomych 4.1. Wzbogacone środowisko fizyczne 4.2. Bariery i ułatwienia przestrzenne 4.3. Układ i projekt wnętrza 4.4. Elementy przestrzeni służące wzajemnym kontaktom i wygodzie Rozdział 5. Spotkania przy różnych stołach 5.1. Stół okrągły 5.2. Stół kwadratowy i prostokątny 5.3. Usadowienie przy stołach w miejscach publicznych 5.4. Stoły konferencyjne Rozdział 6. Dystans konwersacyjny - najlepsza odległość w czasie rozmowy 6.1. Przestrzeń interpersonalna 6.2. Pomiar dystansu konwersacyjnego 6.3. Czynniki demograficzne i cechy indywidualne warunkujące zachowania przestrzenne Rozdział 7. Różnice międzykulturowe w zachowaniach przestrzennych 7.1. Kultury kontaktowe i niekontaktowe 7.2. Zwyczaje przestrzenne Amerykanów i Europejczyków 7.3. Korzystanie z przestrzeni przez Azjatów 7.4. Czas w różnych kulturach Zakończenie Bibliografia
54,48
69,00 zł
Okładka książki Trauma u młodzieży
Współczesne czasy są źródłem licznych zagrożeń i kryzysów, związanych z różnego rodzaju wypadkami, kataklizmami, zagrażającymi życiu chorobami, aktami przemocy, a ostatnio także pandemią COVID-19 czy wojną w Ukrainie. Doświadczenie traumy w okresie dzieciństwa czy adolescencji może mieć istotny wpływ na funkcjonowanie jednostki w okresie dorosłości. Zważywszy na fakt coraz większego rozpowszechnienia zdarzeń traumatycznych i pogarszającego się zdrowia psychicznego nastolatków, rośnie zapotrzebowanie na badania w tym obszarze. Można także przewidywać, że wzrośnie liczba młodych osób wymagających profesjonalnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. Monografia podejmuje niezwykle ważną problematykę, jaką jest doświadczanie traumy przez młodzież, jej konsekwencje i czynniki warunkujące. Monografia jest przeznaczona dla szerokiego grona osób zainteresowanych problematyką traumy, w tym rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży po doświadczeniach traumatycznych, profesjonalistów (głównie terapeutów) pracujących z młodzieżą po traumie. Książka będzie także cennym źródłem wiedzy dla studentów psychologii, medycyny, zdrowia publicznego, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu interwencji kryzysowej i psychotraumatologii.
45,80
58,00 zł
Okładka książki Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk
W książce zawarto podstawy teoretyczne dotyczące refleksyjnej edukacji metodyki pracy socjalnej, jak również dokładny opis, jak można ją stosować – do powielenia przez innych nauczycieli tego przedmiotu. Pokazano przykłady zastosowania tej koncepcji i jej efekty. Publikacja jest zbiorem pomysłów dla nauczycieli akademickich i superwizorów pracy socjalnej na refleksyjną edukację metodyki pracy socjalnej. Mogą być one wykorzystane na zajęciach lub posłużyć za inspirację do własnych rozwiązań. Monografia jest również przeznaczona dla studentów pracy socjalnej i pracowników socjalnych. Znajdują tu oni techniki do refleksji nad samym sobą, swoim metodycznym działaniem w zakresie uczenia się i metodyki pracy socjalnej oraz narzędzia do samopoznania i samoregulacji. Patronat: ops.pl, czasopismo Praca Socjalna.
43,42
55,00 zł
Okładka książki Share  Nauczyciel a szkoła jako przestrzeń uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych
Publikacja poświęcona została debacie nad kondycją zawodu nauczyciela w wymiarze przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości, nad wyzwaniami stawianymi przed przedstawicielami zawodu nauczyciela, problemami i trudnościami, z jakimi muszą się zmagać pedagodzy we współczesnym świecie oraz nad perspektywami rozwoju profesji nauczycielskiej. Wymiana myśli i doświadczeń nad nauczycielem służy jednocześnie pogłębionej refleksji nad współczesnym uczniem, nad determinantami procesu jego wychowania i edukacji oraz nad jego przyszłością.
62,38
79,00 zł
Okładka książki Interdyscyplinarne działania wybranych służb..
Publikacja adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką uzależnień oraz kwestiami związanymi z sytuacją kobiety we współczesnym świecie, do profesjonalistów na co dzień zajmujących się tą dziedziną, praktyków: pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, asystentów rodziny, terapeutów, pedagogów, przedstawicieli świata nauki, ale także do osób, które spotkały na swojej drodze kobiety zmagające się z problemem uzależnienia od alkoholu, mają z nimi kontakt lub same zmagają się z tą ciężką chorobą. Monografia ma charakter interdyscyplinarny, uwzględnia zarówno aspekty społeczne, jak i medyczne oraz prawne. Mamy nadzieję, że treści zawarte w książce będą źródłem refleksji na temat złożoności choroby, jaką jest uzależnienie od alkoholu, trudności związanych z funkcjonowaniem kobiety uzależnionej i towarzyszących jej w tej drodze problemów, kryzysów i dylematów, a także będą stanowiły pomoc w przeciwdziałaniu temu zjawisku.
47,37
60,00 zł
Okładka książki Komunikowanie się a jakość bliskiego związku
Książka ta jest źródłem wiedzy o komunikacji i jakości bliskich związków, jak również zostały w niej przedstawione wyniki badań empirycznych i wnioski z nich płynące. Jest to znakomita lektura zarówno dla studentów psychologii, pedagogiki czy socjologii, ale także dla praktyków pragnących pogłębić znajomość poruszanego zagadnienia. Niemniej również inne osoby pragnące pogłębić swoje rozumienie komunikowania się i jakości związków międzyludzkich znajdą tu wiele interesujących informacji i wskazówek.
43,42
55,00 zł
1
/
2
/
3
/
4
/
5
... 19
Idź do strony:
Liczba wyświetlanych pozycji:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj