KATEGORIE
KONTO
tylko dostępne
sortuj:
tytuł
cena
data
Okładka książki Świat człowieka
Poza wprowadzającym esejem, na rozprawę składają się dwie części - dwa bloki tematyczne - oraz esej końcowy. W pierwszym z wymienionych esejów przedstawiono stan współczesnej estetyki, kreśląc cztery modelowe ujęcia zjawiska nazywanego jej kryzysem. Ale właśnie jako ujęcia modelowe, idealizacyjne, ukazują one typy puste lub, mówiąc inaczej, bieguny pomiędzy którymi rozpościera się realna różnorodność interpretacji owego przesilenia. Analiza tak zakreślonego obszaru problemowego prowadzi do wniosku, że trudności estetyki nie są li tylko jej wewnętrzną sprawą; że mogą być odczytywane jako symptom istotnych zaburzeń relacji między człowiekiem a światem. Parafrazując słowa Jorge Louisa Borgesa, relację tę obrazowo scharakteryzowano mianem malowania świata na nasz obraz i podobieństwo. Sformułowanie powyższej konkluzji zamyka esej wprowadzający i zarazem stanowi pomost do dwóch głównych części rozprawy. Skrótowo mówiąc, są one poświęcone rozważaniom o technikach owego malowania już to bazujących na mowie, języku lub znaku, już to operujących wartościami. Całość zamyka sytuujący się poza drugą częścią pracy esej. Wartość przez pryzmat znaku: próba koncepcji pola walentnego. Zgodnie z jego tytułem stanowi on próbę wykorzystania dotychczasowych rozważań dla konstrukcji ciągłego pola walentnego.
32,75
42,84 zł
Produkt niedostępny
Okładka książki Samodoskonalenie i bezpieczeństwo w samurajskim kodeksie Bushido
Książka pokazuje kulturowe, filozoficzne i etyczne tło dalekowschodniego kodeksu wojskowego/wojennego Bushido. Jest bardzo istotnym elementem wprowadzającym na nasz grunt głębokie podstawy rycerskiej kultury Wschodu, znanej u nas w tym zakresie nieco pobieżnie poprzez szerokie rozpowszechnienie sztuk i sportów walki. Dodatkowym atutem tego opracowania jest również to, iż Autor jest nie tylko filozofem, ale i praktykiem, mistrzem dalekowschodniej Sztuki Walki. Uważa on nie bez racji, że Budo-Karate jest jedną z psychofizycznych manifestacji prakseologii.
40,94
53,55 zł
Produkt niedostępny
Okładka książki W kręgu topiki hagiograficznej
Celem bardzo szczegółowych analiz prowadzonych w tej książce jest wskazanie w Żywotach Świętych Skargi oraz w dziełach hagiograficznych innych autorów – topiki szczegółowej współtworzącej kolejne partie biografii bohaterów. Zarówno bowiem polski jezuita, jak i autorzy cytowanych tu żywotów i legend o świętych czerpią hojną ręką z nieprzebranego bogactwa topiki hagiograficznej – ogromnego zbioru powtarzalnych, spetryfikowanych motywów związanych kolejno z exordium, narratio, argumentatio i peroratio, a pochodzących z literatury starożytnej, w tym bardzo często z Biblii. W ten sposób rozważania autorki wpisują się w szeroką tradycję europejską.
35,21
46,05 zł
Produkt niedostępny
Okładka książki Człowiek wobec wieczności
Duchowy wymiar wzrostu każdego grzesznika, odbywający się poprzez drugą osobę został uczyniony podstawą rozważań nad dążeniem do wieczności w piśmiennictwie żałobnym, a jego doskonałą ilustracją jest ikonograficzna postać miłosiernego rozpustnika. Ten umieszczony na wschodnich przedstawieniach Sądu Ostatecznego człowiek – jak pisze W. Hryniewicz – zdaje się istnieć na granicy między dwoma przestrzeniami wyobrażającymi zbawienie i potępienie. Postać ta staje się egzystencjalnym wyobrażeniem równoczesności porządku dobra i zła, bliskości nieba i piekła. Jest on symbolem niezdecydowania, nieokreśloności, wewnętrznego nieładu i rozdarcia. Trwa niejako w oczekiwaniu na ostateczne rozstrzygnięcie swych losów i odnalezienie właściwej przestrzeni. Postać miłosiernego rozpustnika wprowadza w rzeczywistość eschatyczną tajemniczy wymiar czasu i oczekiwania, moment odroczenia i zawieszenia. Łączy w sobie wieczność i czas.
35,21
46,05 zł
Produkt niedostępny
Okładka książki Wszystko mi wolno ale nie wszystko przynosi korzyść
TOMASZ NASTULCZYK (ur. 1983) jest badaczem literatury i kultury staropolskiej. Ukończył polonistykę w Uniwersytecie Jagiellońskim jako seminarzysta prof. dra hab. Wacława Waleckiego i tam też przygotowuje obecnie pracę doktorską pod jego kierunkiem. Autor książki Z dziejów świadomości literackiej w Rzeczypospolitej XVII w. Przysłowia łacińskie w zbiorze «Adagia Polonica» Grzegorza Knapiusza (wybrane przykłady). Uczestniczył w zespole naukowym opracowującym wydanie pism łacińskich Jana Kochanowskiego (Ioannes Cochanovius, red. W. Walecki, Kraków 2008, Collegium Columbinum). Interesuje się recepcją kultury antycznej w dobie staropolskiej, paremiologią i paremiografią, literaturą nowołacińską, a także teatrem dawnym i współczesnym. Współpracuje z Centrum Badawczym Bibliografii Polskiej Estreicherów (www.estreicher.pl).
26,20
34,27 zł
Produkt niedostępny
1
Liczba wyświetlanych pozycji:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj