KATEGORIE
KONTO
tylko dostępne
sortuj:
tytuł
cena
data
Okładka książki Psychologiczne analizy procesów interioryzacji norm moralnych
W moim przekonaniu propozycja ta jest nowatorska nie tylko w literaturze słowackiej, lecz także na szerszym forum naukowym, zarówno w swej wymowie koncepcyjno-pojęciowej, metodologiczno-badawczej, jak również co do możliwości aplikacyjnych. [...] Największym jej wkładem w dziedzinie psychologii moralności jest rozwinięcie koncepcji warunków uznania postępowania człowieka w określonej sytuacji za moralnie dobre lub złe. Chcąc odpowiedzieć na pytanie o warunki i kryteria postępowania moralnie dobrego, czyli „mravnego", Autor wyodrębnia dwa paralelne wymiary analityczne struktury postępowania: przejawy zewnętrzne postępowania (wymiar behawioralny) oraz wymiar wewnętrzny, czyli wewnętrzne przeżycia związane z tym postępowaniem (intencjonalne ukierunkowanie na normę moralną, motywacja). W ten sposób myślenie o normach jako regulatorach ludzkiego zachowania zostało wzbogacone o struktury behawioralno-przeżyciowe, które stanowią podstawę systematyzacji norm na: normy wychowawcze, moralne oraz prawne. Przedmiotem regulacji w normach wychowawczych i prawnych jest przejawiane postępowanie, zaś w normach moralnych może być zarówno przejawiane postępowanie wraz z wewnętrznymi przeżyciami związanymi z tym postępowaniem (wymiary powiązane), jak i tylko samo intencjonalne ukierunkowanie na normę moralną (przeżywanie wewnętrzne niepowiązane z jej przejawem zewnętrznym). Nowością koncepcyjną tej rozprawy jest również zaproponowanie dla oceny moralnie dobrego postępowania - jako najwyższej oceny etycznej - podejścia systemowego do neutralizacji, czyli jej unieważnienia z powodów natury psychologicznej, somatycznej, neurologicznej, socjologicznej (neutralizacja porównawcza oraz aksjologiczna). Neutralizacja służy nie tylko uściśleniu oceny moralnej postępowania, lecz także stanowi jednocześnie ważny czynnik psychospołeczny towarzyszący tej ocenie w pełnieniu przez nią określonej roli wychowawczej oraz stymulującej uczenie się postępowania moralnie dobrego.
22,03
35,00 zł
Okładka książki Informacja i decyzja w ekonomii behawioralnej
Autor prezentuje kognitywny i aplikacyjny potencjał podejścia behawioralnego w ekonomii i naukach społecznych. Potencjał ten leży głównie w możliwościach teoretycznych i metodologicznych pojęć i metod behawioralnych, a zwłaszcza badań eksperymentalnych. Jednym z pól aplikacji mogłyby być m.in. refleksje nad podejmowaniem decyzji i poszukiwaniem informacji w realiach konkretnego życia człowieka. Na przykład, można sformułować szczegółowe pytania odnoszące się do sytuacji wyboru zawodu/powołania: Ile alternatywnych zawodów bierze pod uwagę student lub absolwent, wybierając swoją drogę życiową? Jakie procesy kognitywne i emocjonalne zachodzą podczas podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu? Jakiego rodzaju inwestycje podejmuje student lub absolwent, poszukując potrzebnych mu informacji? W jakim stopniu wybór zawodu jest decyzją ekonomiczną i egzystencjalną? Odpowiedź na te pytania dałaby nam orientację pomocną w rozważaniach ontologicznych, epistemologicznych i metodologicznych, mogących posłużyć stworzeniu ram teoretycznych mających praktyczne zastosowanie w doradztwie karier i w polityce gospodarczej. Wybór zawodu bowiem powinien być interpretowany jako decyzja ekonomiczna o długofalowych społeczno-ekonomicznych konsekwencjach - nie tylko dla danej osoby, ale także dla jej rodziny, społeczności lokalnej, pracodawcy, dla regionu, kraju i makrostruktur, na przykład Unii Europejskiej.
27,03
39,20 zł
1
Liczba wyświetlanych pozycji:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj