KATEGORIE
KONTO
tylko dostępne
sortuj:
tytuł
cena
data
Okładka książki Autopsja lustracji t.w.
Zapraszam czytelnika do przebycia intrygującej drogi, w czasie której zbieram argumenty na rzecz uwolnienia o. Stefana Filipowicza SJ od zmazy wspólpracy z tajną milicją PRL w latach 1965-1969/1970. Zastosowana procedura badawcza uwalniania go od ciężaru niezasłużonej winy, jest najskuteczniejszą formą autopsji jego pierwszej lustracji. Wartość mojej metody oraz jej rezultaty będzie mógł czytelnik sam zweryfikować dzięki umieszczeniu w aneksie źródłowym zawartości obydwu teczek t.w. "Janiszewski". Fragment wstępu
37,48
47,60 zł
Okładka książki Przyczynek do biografii ks. Michała Czajkowskiego
Przyczynek do biografii ks. Michała Czajkowskiego"" - Czajkowski Zbigniew
19,85
25,20 zł
Okładka książki Młodzież w sieci. (Nie)bezpieczna komunikacja w internecie
Aktualnie najbardziej wszechstronną i uniwersalną płaszczyzną komunikacji i interakcji międzyludzkich jest relatywnie nowa przestrzeń tworzona przez światową sieć komputerową – zwana cyberprzestrzenią. Nie jest rzeczą przypadku, że właśnie w tej przestrzeni współcześnie w sposób najbardziej wszechstronny i powszechny próbuje się spełniać właśnie ta grupa pokoleniowa. Cyberaktywność młodego pokolenia w sposób szczególny manifestuje się poprzez wyselekcjonowane serwisy społecznościowe, różnego rodzaju komunikatory, portale tematyczne itp. […] W świecie wirtualnym młodzi ludzie dość często poszukują sposobów na rozwiązanie swoich problemów, szukają przestrzeni wolnej od inwigilacji dorosłych, tworzą wspólnoty i budują nowe relacje. […] Budowanie tożsamości w przestrzeni wirtualnej jest dużo prostsze aniżeli w świecie realnym, tym samym znacznie łatwiej jest wykreować własny wizerunek w oparciu o dostępne informacje zamieszczone w tzw. Sieci. Przykładem może być chociażby identyfikowanie się części młodego pokolenia ze stylem bycia destrukcyjnych grup subkulturowych, które może przejawiać się zarówno w świecie rzeczywistym, jak i wirtualnym. Z Wprowadzenia
37,48
47,60 zł
Okładka książki Wspomnienia, czyny, nadzieje
"To nie jest ksiązka o mnie i dla mnie. Poprzez wspomnienia bliskich mi ludzi chciałem pokazać fragment historii naszego kraju. Na ile mi się to udało, niech osądzą czytelnicy". Fragment wstępu
27,56
35,00 zł
Okładka książki Od psychologii kryzysu do interwencji kryzysowej i środowiskowej. Pamięci Marii Einhorn-Susułowskiej
Zamierzeniem redaktorek monografii było przybliżenie Czytelnikom narodzin i rozwoju powojennej stosowanej psychologii klinicznej, jak również jednej z jej najmłodszych dziedzin-psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. Prezentowane opracowania ukazują badania naukowe psychologii kryzysu, jak i strategie działań interwencyjnych wobec nowych rodzajów zjawisk kryzysowych oraz stanów traumatycznych będących konsekwencją wyzwań współczesniości. Ostatnie opracowania w monografii wprowqwadzająw problematykę społecznych oczekiwań wobec psychologicznych działań interwencyjnych, nieuchronnie powiązanych z zaangażowaniem ideologiczno-politycznym. Tak rozumiana, niełatwa, rodząca liczne dylematywspólczesna droga interwencji kryzysowej zdaje równocześnie otwierać nowe, szerokie perspektywy przyszłości przed psychologią i psychologami. Dorota Kubacka-Jasiecka Małgorzata Kuleta-Krzyszkowiak
36,38
46,20 zł
Okładka książki O północy w Westminster
Czas wszystko wyjaśnia. Wszystko, co się rodzi i żyje, potem umiera i cieleśnie odchodzi ze świata ziemskiego. Czy nie zastanawiało panów, dlaczego i w jakim celu spotykamy się po północy w Opactwie Westminster? Mogliśmy tutaj przebywać i nie zaistnieć jako spotkanie czterech osobowości. Kto nas obudził i powołał? Jaki jest cel naszej rozmowy i dyskusji?Fragment książki
24,25
30,80 zł
Okładka książki Którego szukasz, ty jesteś morderca. Semantyka pragnienia w tekstach źródłowych religii Abrahamowych
Spory, niechęć czy obojętność dotykają różnych sfer naszego życia, nie omijając naszych przekonań czy religii. Mirosław Patalon w swojej najnowszej książce analizuje ten problem w odniesieniu do trzech głównych religii Abrahamowych (Abrahamicznych): judaizmu, chrześcijaństwa oraz islamu, poszukując ich wspólnych korzeni oraz możliwości porozumienia czy dialogu. (..) Istotną rolę w tym opracowaniu monograficzym odgrywają dobrze dobrane fragmenty dzieł Sofoklesa, Starego i Nowego Testamentu oraz Koranu, które uzupełniając wywód, obrazują i wskazują na strukturę zbawienia jako wyzwolenia z zasadniczych problemów oraz pokazują logikę ,yślenia i postępowania zbawcy. (...)
22,05
28,00 zł
Okładka książki Rok 2020/2021 Koronawirus (SARS-CoV-2)
Prezentowana praca wpisuje się w nową historię polskiej polityki zdrowotnej, związanej z pandemią choroby COVID-19. Odsłania problemy nurtujące społeczeństwo w czasie niepewnym, gdy wszelkie prognozy okazują się jedynie myśleniem życzeniowym. [...] marginalizowane grupy społeczne, takie jak seniorzy, nie są w stanie ocenić swojej bezradności. Liczne choroby współistniejące u seniorów stają się tłem nieszczęść obrazujących rosnącą niewydolność opieki zdrowotnej. Systemowa niedomoga służby zdrowia konkuruje z postawami społecznymi negującymi osiągnięcia naukowe. Monografia przedstawia ten krajobraz wciąż jeszcze w czasie bitwy, jest dokumentem refleksyjnym, który winien posłużyć kształtującym polską politykę zdrowotną. Ukazuje postawy mało gniewnych, doświadczonych przez własne historie seniorów, których roszczeniowość o własne prawa w czasie pandemii jest jeszcze wyraźnie złagodzona. Niestety, nieprzewidywalne nieszczęście dopiero przed nimi.Książka, wzbogacona przeglądem aktualnej literatury światowej, napisana językiem narracji naukowej, dostępnym także dla nieprofesjonalnego czytelnika, jest interesującym dokumentem ważnym dla dyskusji o aktualnej polskiej polityce zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów.Z recenzji prof. dr hab. Elżbiety Trafiałek
33,08
42,00 zł
Okładka książki Chińska walka z koronawirusem Dziennik
Redakcja Foreign Languages Press - Chińska walka z koronawirusem. Dziennik
19,85
25,20 zł
Okładka książki Lockdown w Wuhanie Opowieści o odwadze i determinacji
Niniejsza książka dokumentuje trudny okres dla China, podczas którego walczyły z wybuchem epidemii koronawirusa. Jest efektem naszych starań, aby zapewnić czytelnikom w kraju i za granicą pełen obraz chińskiej walki przeciwko wirusowi.Książka zawiera materiały pochodzące z różnych źródeł medialnych, dokumetujące historie o odwadze i determinacji: zwykłych mieszkańców, którzy zostali w Wuhanie na czas lockdownu; ludzi, którzy kontynuowali swoją pracę, aby podtrzymać normalne funkcjonowanie miasta; pracowników służby zdrowia pochodzących z całych Chin, którzy stawiali czoła zagrożeniu ze strony wirusa, aby ratować życia innych.Książka jest również zapisem słów motywacji i wsparcia humanitarnego, które napłynęło do Chin z całego świata. Jest to hołd dla wszystkich tych, którzy dołączyli do walki z wirusem.
20,39
28,00 zł
Okładka książki Primate of the Millennium Cardinal Stefan Wyszyński. Life and Legacy
The above book is an interesting and instructive reading. Its educational value seems to be undeniable, and the solid chronological and methodological construction corresponds to the tried-and-tested patterns used in historical and biographical monographs. [...] The author considered it appropriate to solidly outline the religious and national context of the Primate's life, even reaching back to the distant history of the Swedish incursion, partitions of the country, regaining and building Poland's independence in the interwar period, a period of the Second World War and Nazi occupation, communist enslavement, as well as the detailed era of ""Solidarity"" from 1980-1981. The same applies to important ideological and socio-political phenomena like communism or democracy, which the author explained in detail while presenting the Primate's views on these issues. [...] Moreover, when reading, it seems, on the one hand, that the life of the Primate is a pretext for the story of Poland and the Church in the country on the Vistula, and, on the another hand, the story about Poland and the Catholic nation naturally sublimates, becoming the history of life and work of the Primate of the Millennium. [...] Finally, it is worth paying attention to the epilogue, which is a very good, synthetic, and factual review of the Primate's life achievements, emphasizing at the same time their importance for Poland and the Church. In this context, Primate's work was shown as a value having a significant contribution to the political, social, and religious future of Poland, as well as the entire world.   Professor Jarosław R. Marczewski                                                    (Departament of Church History, The John Paul II Catholic University of Lublin)
35,28
44,80 zł
Okładka książki Dziecko i dzieciństwo na ziemiach polskich w źródłach narracyjnych i ikonograficznych z drugiej poło
Autorzy recenzowanej publikacji od wielu lat prowadzą badania nad dzieckiem i różnorakimi aspektami dzieciństwa na ziemiach polskich doby zaborów, głównie drugiej połowy XIX i początków XX wieku. Posiadają też w tym zakresie obszerny dorobek publikacyjny w postaci monografii, artykułów czy wyborów źródeł – w tym także współautorskich. Książka pt. „Dziecko i dzieciństwo na ziemiach polskich w źródłach narracyjnych i ikonograficznych z drugiej połowy XIX i początku XX wieku” jest bez wątpienia kontynuacją ich dotychczasowych zainteresowań badawczych oraz współpracy naukowej. Zawarte w niej treści odzwierciedlają doskonałą orientację Autorów w zakresie dorobku rodzimych badań nad dzieckiem i dzieciństwem, kierunków możliwych dalszych poszukiwań oraz niezbędnej do ich podejmowania bazy źródłowej. To swoiste kompendium (merytoryczne i metodologiczne) dla wszystkich osób zainteresowanych tą właśnie problematyką. Należy także podkreślić, że recenzowaną publikację wyróżnia płynna narracja i syntetyczne oraz problemowe ujmowanie prezentowanych treści. Jej Autorzy uwzględnili zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty badań nad problematyką dziecka i dzieciństwa, przedstawili wyniki dotychczasowych, badań, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji przełomowych oraz najnowszych, wskazali także liczne kierunki dalszych eksploracji badawczych. Doskonałe uzupełnienie treści teoretycznych zawartych w I części pracy stanowi przemyślany i starannie przygotowany wybór materiałów źródłowych z części II. Z recenzji dr hab. prof. UMK Agnieszki Wałęgi
44,10
56,00 zł
Okładka książki Czerwony różaniec
Ksiądz Jerzy Czarnota jest – jak zwykło się mawiać, spotykając taki typ liryki – poetą kultury. Ktoś, kto obserwuje dzieła sztuki, penetruje przestrzeń idei... Sztuka dlań – jak sugeruje to w paru utworach – zwłaszcza ta najwyższego lotu, odzwierciedla doskonałość natury, a więc świata, kosmosu i jego Stwórcy... Myślę, że wiersze Jerzego Czarnoty są zaproszeniem do dialogu – zresztą one same są wieloraką rozmową, na różną porę i światło dnia, wtedy kiedy „niebezpiecznie łatwo wypełnia mnie spokój i kiedy może­my otrzymać łaskę wysokiej pogardy”. Konstanty Pieńkosz („Ład”) Nikodemowa liryka pytań to koncepcja zbliżona nieco do herbertowskiej poezji Pana Cogito. Jednak jest to tylko podobieństwo zewnętrzne, w samej konstrukcji, dramaturgii. Nikodem Czarnoty to postać inna niż Pan Cogito... Nieprzypadkowo bowiem zadając pytania i rozmawiając z sobą, bohater liryczny nosi imię wysnute nie z Kartezjusza, lecz z... Ewangelii. Nie mówi on „myślę, więc jestem”, lecz raczej „wierzę, więc jestem”... Wiara występuje tu nie jako coś, co zostało dane, lecz jako to, co zadane... Bogdan Ostromęcki („Literatura”) Wiersze Jerzego Czarnoty mają „dobrą duszę”. Przypo­minają staruszkę z Domu Emerytów, coraz bardziej niematerialną. Chrystusa przesuwającego ledwo widoczną wskazówkę południa, czarne topole, do których poeta się zwraca: od was chcę się dowiedzieć dokąd idę. W całym tomie ani razu nie spotykamy słowa miłość, raz jeden tylko słowo samotność. Poeta nie posługuje się wielkimi słowami, małe słowa więcej powiedzą. W wierszach Czarnoty to, co milczy, rzuca światło. Ks. Jan Twardowski („Więź”)
15,44
19,60 zł
Okładka książki Wszyscy żyjemy pod jednym Księżycem. Rzetelne relacje sinologów walczących ramię w ramię z Chinami z
Time Marszałek Group - Wszyscy żyjemy pod jednym Księżycem. Rzetelne relacje sinologów walczących ramię w ramię z Chinami z Covid-19
18,74
23,80 zł
Okładka książki Zdrowie i choroba przewlekła w kontekście interdyscyplinarnym
Monografia ""Zdrowie i choroba przewlekła w kontekście interdyscyplinarnym"" stanowi uzupełnienie aktualnych pozycji na rynku wydawniczym, prezentując wieloaspektowe podejście do złożonych aspektów zdrowia i problemów pacjentów chorujących przewlekle.Publikacja składa się z 3 części. Pierwsza z nich koncentruje się na interdyscyplinarnych aspektach opieki nad seniorami. Druga część nawiązuje do interdyscyplinarnego ujęcia zdrowia i choroby przewlekłej. Ostatnia część dotyczy aspektów etycznych, prawnych, kształcenia przed- i podyplomowego w organizacji opieki nad chorym przewlekle.Monografia adresowana jest do szerokiego grona odbiorców-pracowników systemu ochrony zdrowia-pielęgniarek, lekarzy, w ramach doskonalenia zawodowego a także nauczycieli akademickich i studentów kierunków studiów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
33,61
48,30 zł
Okładka książki Sukces życiowy młodzieży akademickiej w przestrzeni dystansu społecznego
omasz ŁączekCelem publikacji było poznanie świadomości młodzieży akademickiej dotyczącej sukcesu życiowego w przestrzeni dystansu społecznego w czasie panującej pandemii choroby COVID-19 w Polsce, przy czym utrzymywanie dystansu społecznego było skutkiem wymogów epidemiologicznych związanych z pandemią tej choroby.Współcześnie przestrzeganie dystansu społecznego nie tyle wynika z barier psychologicznych, ale jest prawnie zaleconym obostrzeniem, które może oddziaływać na jakość kontaktów społecznych, na przeżycie codzienności i postrzeganie rzeczywistości. Taka sytuacja jest całkiem nowa. Podobno okoliczności nigdy nie miały w Polsce miejsca. Można stwierdzić, że w tym przypadku wektor oddziaływania został zmieniony. Czynnikiem warunkującym pojawienie się dystansu społecznego i stanowiącym o jego rozmiarach nie są, tak jak dotychczas bariery psychologiczne, ale to narzucony dystans społeczny może wyzwolić i szeroko uaktywnić pewne bariery psychologiczne w kontaktach interpersonalnych. Skutków oddziaływania na jednostkę tego ""nowego"" dystansu społecznego, jak również jego rozmiarów nikt nie jest w stanie do końca przewidzieć.
30,87
39,20 zł
Okładka książki Szyfr jednorożca
Zbrodnie w świecie kryminału zdarzają się niemal codziennie. Lecz takie, które gruntownie odkryją przed czytelnikiem meandry dyplomacji –„sztuki i szkoły unikania konfliktów”, zdarzają się równie często co tytułowy jednorożec. Napakowane erudycją migawki z życia (nie)codziennego ambasady i jej przyległości, podlane klimatem kojarzącym się z klasyką kryminału noir. Do sprawdzenia! Katarzyna Kunda
29,53
41,10 zł
Okładka książki Kraina smaku w pojemniku-wersja wege
Kraina smaku w pojemniku-wersja wege"" jest wegetariańską kontynuacją książki ""Kraina smaku w pojemniku"" (2017). Zawiera 11 pysznych i łatwych do wykonania potraw. Każdy przepis obfituje w smak, witaminy, minerały, a także błonnik. Posiłki można spożywać zarówno na ciepło, jak i na zimno. Akcja ""pojemnik"" została stworzona przez autorkę w 2017 roku z myślą o zapracowanym społeczeństwie, które niejednokrotnie nie znajduje czasu na codzienne przyrządzanie pięciu urozmaiconych posiłków, a któremu wciąż zależy na utrzymaniu zdrowia i kondycji. Z tą książką jesteśmy w stanie wyczarować smaczne i niebanalne dania, które możemy zabierać ze sobą na wynos. Warto przygotować sobie w domu pojemnik pełen smaków, zamiast konsumować na mieście niezdrowe fast foody.
19,32
31,75 zł
Okładka książki Janusz Stanisław Pasierb teolog, historyk sztuki, teoretyk kultury t. II. Myśl humanisty
Prezentowana monografia jest próbą całościowego ujęcia myśli uczonego, o którym mowa w tytule. W związku z tym ma charakter biografii z elementami analizy historiograficznej. Została sporządzona przede wszystkim w perspektywie uprawiania historii kultury. Zawiera swoistą mapę dorobku naukowego, obraz mentalności i humanistycznych przekonań J. Pasierba na tle klimatu kulturowego Polski i Europy XX wieku. Powstała jako analiza wybranych archiwaliów, publikacji prozatorskich i wywiadów uczonego – przechowywanych przez archiwa polskie i zagraniczne, państwowe i kościelne, wyższych uczelni, w których studiował i pracował – a także w oparciu o materiały z archiwów stacji radiowych i telewizyjnych. Książka składa się z trzech części. W pierwszej zawarto charakterystykę myśli teologicznej w XX w. oraz przegląd propozycji metodologicznych w zakresie badań nad kulturą, w tym sztuką. W drugiej omówiono myśl J. Pasierba z zakresu teologii, historii sztuki oraz kultury. W ostatniej części ukazano teoretyczne i praktyczne wnioski w celu ukazania miejsca J. Pasierba w rozwoju kulturowo-intelektualnym Polski i Europy. Publikacja jest kontynuacją tomu pierwszego, który ukazał się w 2019 roku (https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/4216-janusz-stanislaw-pasierb-teolog-historyk-sztuki-teoretyk-kultury-t1.html).
38,62
63,45 zł
Okładka książki Postawy pokolenia Z wobec obywatelskości
Analizując literaturę przedmiotu, należałoby stwierdzić, że dostępne badania mające odpowiedzieć na pytania: Jacy są młodzi ludzie?, Jakie wartości wyznaje współczesna młodzież? są w zasadzie eksploracją pokolenia milenialsów, czyli dzisiejszych trzydziestolatków. Brakuje natomiast aktualnych opracowań dotyczących generacji Z. Prezentowana książka stanowi odpowiedź na tę lukę.To studium obywatelskości młodzieży w świetle badań jakościowych studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W empirycznej części publikacji zaprezentowano m.in. analizę wiedzy, opinii i aktywności obywatelskiej pokolenia Z. Badani studenci wykazują niezmiernie niski poziom wiedzy o polskich i europejskich instytucjach politycznych oraz obojętne lub ambiwalentne postawy wobec ważnych wydarzeń politycznych w Polsce. Choć są tu wyjątki: na przykład studentki orientują się w obecnych uwarunkowaniach prawnych dopuszczających aborcję, młodzież zgodnie potwierdza nadmierne zaangażowanie Kościoła w przekonania polityczne wiernych.
33,08
42,00 zł
1
/
2
/
3
/
4
/
5
... 8
Idź do strony:
Liczba wyświetlanych pozycji:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj